Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

SINDIKALNA PODRUŽNICA KINEZIOLOŠKOG FAKULTETA

 

NEZAVISNI SINDIKAT ZNANOSTI I VISOKOG OBRAZOVANJA RH osnovan je 11. siječnja 1990. godine. Prema evidenciji (siječanj 2008. god.) broji 10.743 članova u 128 sindikalnih podružnica na fakultetima i institutima u cijeloj Republici Hrvatskoj.
 
 
Predsjednik NSZVO je dr.sc. Krunoslav Pisk sa Instituta „Ruđer Bošković“ u Zagrebu, predsjednik Velikog Vijeća je Vilim Ribić dipl. oec.,  inicijator i jedan od  osnivača Sindikata.
Zamjenik predsjednika je dr.sc. Petar Pervan sa Instituta za fiziku u Zagrebu, dok je predsjednik Velikog vijeća Sindikata prof.dr.sc. Miljenko Šimpraga sa Veterinarskog fakulteta u Zagrebu. Počasni predsjednik Sindikata je prof.dr.sc. Zvonimir Šikić sa Fakulteta strojarstva i brodogradnje.
 
 
SINDIKALNA PODRUŽNICA KINEZIOLOŠKOG FAKULTETA osnovana je 1991. godine (tada Fakultet za fizičku kulturu), a prvi članovi su dobili svoju iskaznicu sa datumom učlanjenja 01.01.1991. godine (kako je vidljivo i u popisu članova Sindikalne podružnice).

 


Obavijesti