Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

Svi pristupnici koji su stekli pravo upisa na integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij kineziologije i stručni studij za izobrazbu trenera u ak. 2016./17. godini, mogu obaviti upis na studij u Studentskoj službi Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Horvaćanski zavoj 15.

Prilikom dolaska na Fakultet sve upute dobit će se u Malom amfiteatru gdje će biti podijeljeni Indeksi i ostali obrasci potrebni za upis te će pristupnici biti upoznati s daljnjim tijekom upisa.

Zbog navedenog, molimo pristupnike da se pridržavaju rasporeda upisa i da dođu na Fakultet u točno navedeno vrijeme.

IZVANREDNI STRUČNI STUDIJ

Upis će se obaviti prema slijedećem rasporedu:

U srijedu, 27. 07. 2016. u 12.00 sati za studijske smjerove:

Fitnes i Sportska rekreacija

U četvrtak, 28. 07. 2016. u 9.00 sati za studijski smjer:

Kondicijska priprema sportaša (KPS)

                                       u 12.00 sati za studijski smjer:

           Razni sportovi

Za upis na studij potrebno je donijeti sa sobom:

  1. osobnu iskaznicu (na uvid);
  2. presliku osobne iskaznice (obostrano);
  3. Rodni list ili Izvadak iz matice rođenih (preslika);
  4. 2 fotografije veličine 4x6 cm (za indeks i matični list);
  5. potvrdu o izvršenoj uplati iznosa od 250,00 kn na IBAN Fakulteta br. HR76 2500 0091 1012 3280 5, model: 67, poziv na broj primatelja: svoj OIB - oznaka studija -11 , šifra namjene: STDY i opis plaćanja: troškovi upisa.
  6. potvrdu o izvršenoj uplati školarine u iznosu od 11.000,00 kn na IBAN Fakulteta br.: HR76 2500 0091 1012 3280 55, model: 67, poziv na broj primatelja: svoj OIB - oznaka studija - broj rate, šifra namjene: STDY i opis plaćanja: školarina.

Utvrđeni  iznos školarine za troškove svoga studija u ak. 2016./17. godini svi navedeni studenti mogu uplatiti najviše kroz 4 jednake rate, i to:

  • prvu ratu prilikom upisa studijske godine
  • drugu ratu najkasnije do 15.1. naredne kalendarske godine
  • treću ratu najkasnije do 1.3. naredne kalendarske godine
  • četvrtu ratu najkasnije do 1.6. naredne kalendarske godine

Kod svake uplate student na općoj uplatnici obvezno unosi: IBAN Fakulteta br. HR76 2500 0091 1012 3280 5, model: 67, poziv na broj primatelja: svoj OIB - oznaka studija - broj rate, šifra namjene: STDY i opis plaćanja: školarina.

Primjer popunjene uplatnice možete vidjeti ovdje.

Molimo pristupnike da troškove upisa i troškove školarine plaćaju na 2 uplatnice.

Pristupnici koji se ne upišu u predviđenom roku gube pravo upisa na studij.

Molimo pristupnike da za osobnu upotrebu ponesu kemijsku olovku kako bi mogli popuniti upisne formulare.

Popis obavijesti