Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

Svi pristupnici koji su stekli pravo upisa na integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij kineziologije i stručni studij za izobrazbu trenera u ak. 2016./17. godini, mogu obaviti upis na studij u Studentskoj službi Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Horvaćanski zavoj 15.

Prilikom dolaska na Fakultet sve upute dobit će se u Malom amfiteatru gdje će biti podijeljeni Indeksi i ostali obrasci potrebni za upis te će pristupnici biti upoznati s daljnjim tijekom upisa.

Zbog navedenog, molimo pristupnike da se pridržavaju rasporeda upisa i da dođu na Fakultet točno u navedeno vrijeme.

 

REDOVITI INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ KINEZIOLOGIJE

Upis će se obaviti u četvrtak, 22.09.2016. godine s početkom u 09.00 sati.

IZVANREDNI PREDDIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ

Upis će se obaviti prema slijedećem rasporedu:

U četvrtak, 22. 09.2016. u 9.00 sati za studijske smjerove:

Fitnes

Kondicijska priprema sportaša

Sportska rekreacija

 

U petak, 23. 09.2016. u 9.00 sati za studijski smjer

                                               Razni sportovi

REDOVITI INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ KINEZIOLOGIJE

 

Upis će se obaviti u četvrtak, 22.09.2016. godine s početkom u 09.00 sati.

 

Za upis na studij potrebno je donijeti sa sobom:

 1. osobnu iskaznicu (na uvid);
 2. presliku osobne iskaznice (obostrano);
 3. Rodni list ili Izvadak iz matice rođenih (preslika);
 4. 2 fotografije veličine 4x6 cm (za indeks i matični list);
 5. potvrdu o izvršenoj uplati iznosa od 450,00 kn na IBAN Fakulteta br. HR76 2500 0091 1012 3280 5, model: 67, poziv na broj primatelja: svoj OIB24 - 11, šifra namjene: STDY i opis plaćanja: troškovi upisa.
 6. svi pristupnici koji su prethodno već bili upisani na redoviti sveučilišni ili stručni studij na nekom drugom javnom visokom učilištu u Republici Hrvatskoj obvezni su prilikom upisa uplatiti i troškove participacije (školarine) za ak. 2016./2017. god. u iznosu od 7.200,00 kn na gore navedeni broj žiro računa te o tome donijeti kopiju uplatnice

 

Pristupnici koji se ne upišu u predviđenom roku gube pravo upisa na studij.

 

Molimo pristupnike da za osobnu upotrebu ponesu kemijsku olovku kako bi mogli popuniti upisne formulare.

IZVANREDNI STRUČNI STUDIJ

 

Upis će se obaviti prema slijedećem rasporedu:

 

U četvrtak, 22. 09.2016. u 9.00 sati za studijske smjerove:

Fitnes

Kondicijska priprema sportaša

Sportska rekreacija

 

U petak, 23. 09.2016. u 9.00 sati za studijski smjer

                                               Razni sportovi

Za upis na studij potrebno je donijeti sa sobom:

 1. osobnu iskaznicu (na uvid);
 2. presliku osobne iskaznice (obostrano);
 3. Rodni list ili Izvadak iz matice rođenih (preslika);
 4. 2 fotografije veličine 4x6 cm (za indeks i matični list);
 5. potvrdu o izvršenoj uplati iznosa od 250,00 kn na IBAN Fakulteta br. HR76 2500 0091 1012 3280 5, model: 67, poziv na broj primatelja: svoj OIB - oznaka studija - 11, šifra namjene: STDY i opis plaćanja: troškovi upisa.
 6. potvrdu o izvršenoj uplati školarine u iznosu od 11.000,00 kn na IBAN Fakulteta br. HR76 2500 0091 1012 3280 5, model: 67, poziv na broj primatelja: svoj OIB - oznaka studija -01 , šifra namjene: STDY i opis plaćanja: troškovi upisa.

 

Utvrđeni iznos participacije (školarine) za troškove svoga studija u ak. 2016./17. godini svi navedeni studenti mogu uplatiti najviše kroz 4 jednake rate, i to:

 • prvu ratu

 

prilikom upisa studijske godine

 • drugu ratu

 

najkasnije do 15.1. naredne kalendarske godine

 • treću ratu

 

najkasnije do 1.3. naredne kalendarske godine

 • četvrtu ratu

 

najkasnije do 1.6. naredne kalendarske godine

 

Kod svake uplate student na općoj uplatnici obvezno unosi: IBAN Fakulteta br. HR7625000091101232805, model: 67, poziv na broj primatelja: svoj OIB - oznaka studija - broj rate, šifra namjene: STDY i opis plaćanja: školarina.

 

Primjer popunjene uplatnice možete vidjeti ovdje.

 

Molimo pristupnike da troškove upisa i troškove školarine plaćaju na 2 uplatnice.

 

Pristupnici koji se ne upišu u predviđenom roku gube pravo upisa na studij.

 

Molimo pristupnike da za osobnu upotrebu ponesu kemijsku olovku kako bi mogli popuniti upisne formulare.

 

Popis obavijesti