Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

Rezultati razredbenog postupka sada su vidljivi na internetskim stranicama www.postani-student.hr.

Konačni zbirni rezultati, zajedno sa ostvarenim bodovima iz srednje škole i državne mature i postignutog sportskog statusa, biti će objavljeni isključivo na internetskim stranicama www.postani-student.hr 17. rujna 2019. godine.

Upis na studij održat će se 19. rujna 2019. godine prema rasporedu koji će biti pravovremeno objavljen na internetskim stranicama Kineziološkog fakulteta.

Popis obavijesti