Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

Svi pristupnici koji su stekli pravo upisa na izvanredni preddiplomski stručni studij izobrazba trenera u ak. 2017./18. godini, mogu obaviti upis na studij u Studentskoj službi Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Horvaćanski zavoj 15.

Prilikom dolaska na Fakultet sve upute dobit će se u Malom amfiteatru gdje će biti podijeljeni obrasci potrebni za upis te će pristupnici biti upoznati s daljnjim tijekom upisa.

Zbog navedenog, molimo pristupnike da se pridržavaju rasporeda upisa i da dođu na Fakultet točno u navedeno vrijeme.

UPIS ĆE SE OBAVITI PREMA SLIJEDEĆEM RASPOREDU:

U srijedu, 20. 09.2017. u 9.00 sati za studijski smjer:

Razni sportovi

U četvrtak, 21. 09.2017. u 9.00 sati za studijski smjer:

Kondicijska priprema sportaša

U petak, 22. 09.2017. u 9.00 sati za studijske smjerove:

Fitnes

Sportska rekreacija

Za upis na studij potrebno je donijeti sa sobom:
1. osobnu iskaznicu (na uvid);
2. presliku osobne iskaznice (obostrano);
3. Rodni list ili Izvadak iz matice rođenih (preslika);
4. 1 fotografije veličine 4x6 cm (za matični list);
5. potvrdu o izvršenoj uplati iznosa od 250,00 kn na:

IBAN Fakulteta br. HR76 2500 0091 1012 3280 5,

model: HR69, poziv na broj primatelja: 30112-OIB STUDENTA PLATITELJA,

šifra namjene: STDY

opis plaćanja: troškovi upisa.

6. potvrdu o izvršenoj uplati školarine u iznosu od 11.000,00 kn na:

IBAN Fakulteta br.: HR76 2500 0091 1012 3280 5,

model: HR67,

poziv na broj primatelja: svoj OIB - oznaka studija -17brojrate,

šifra namjene: STDY

opis plaćanja: školarina

Utvrđeni  iznos školarine za troškove svoga studija u ak. 2017./18. godini svi navedeni studenti mogu uplatiti i kroz najviše 4 jednake rate i to:
- prvu ratu prilikom upisa ak. 2017./18. godine
- drugu ratu najkasnije do 15.1.2018.
- treću ratu najkasnije do 1.3. 2018.
- četvrtu ratu najkasnije do 1.6. 2018.

Studenti koji se odluče plaćati utvrđenu školarinu za troškove studija u ak. 2017./18. godini u ratama prilikom upisa na studij dužni su donijeti sa sobom kopiju uplatnice o izvršenoj uplati I. rate školarine i priložiti BJANKO ZADUŽNICU, kao sredstvo osiguranja naplate, ovjerenu kod javnog bilježnika.
Bjanko Zadužnica mora glasiti na maksimalni iznos do 10.000,00 kn.


Svi studenti koji nisu zaposleni, kod ovjere bjanko Zadužnice kod javnog bilježnika u zadužnici obvezno navode jamca (jamca platca) koji je zaposlen.
Jednom izdanu Zadužnicu, kao sredstvo osiguranja naplate, Fakultet zadržava do kraja studija dotičnog studenta.
Nerealiziranu Zadužnicu Fakultet će vratiti studentu (izdavatelju) neposredno po završetku studija odnosno po eventualno izvršenom prijevremenom ispisu studenta sa studija.

Primjer popunjene uplatnice možete vidjeti ovdje.

Molimo pristupnike da troškove upisa i troškove školarine plaćaju na 2 odvojene uplatnice.

Pristupnici koji se ne upišu u predviđenom roku gube pravo upisa na studij.

Molimo pristupnike da za osobnu upotrebu ponesu kemijsku olovku kako bi mogli popuniti upisne formulare.

Popis obavijesti