Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

 • Razredbeni ispit za upis pristupnika na izvanredni preddiplomski stručni studij za izobrazbu trenera u rujanskom roku održat će se za studijske smjerove:
 1. Fitnes – 18 slobodnih mjesta
 2. Kondicijska priprema sportaša – 35 slobodnih mjesta
 3. Sportska rekreacija34 slobodnih mjesta
 4. Sportska usmjerenja- 101 slobodno mjesto

U ak. 2016./2017. god. za sada su otvorena slijedeća studijska sportska usmjerenja: Hrvanje, Košarka, Nogomet, Odbojka, Plivanje, Rukomet, Sportska gimnastika i Tenis.

Ostala sportska usmjerenja otvorit će se u slučaju da  se za upis na studij prijavi:

 1. makar 1 kandidat- kategorizirani vrhunski sportaši I. ili II. kategorije u dotičnoj grani sporta;
 2. najmanje 3 kandidata koja u dotičnoj grani sporta imaju III., IV., V. ili VI. kategoriju; ili
 3. najmanje 5 kandidata koji ispunjavaju opće uvjete za upis na studij za pojedino sportsko studijsko usmjerenje.
 • Razredbenom ispitu u rujanskom roku mogu ponovno pristupiti i kandidati koji su bili na razredbenom ispitu za upis na redoviti ili izvanredni preddiplomski stručni studij u srpanjskom roku, a nisu stekli uvjete upisa na željeni studij.
 • Istodobno, pristupnicima koji su na razredbenom ispitu u srpanjskom roku prešli razredbeni prag i ispunili sve druge uvjete za upis na redoviti stručni studij, a na željeni studij nisu se uspjeli upisati zbog ograničene upisne kvote, postignuti rezultati na razredbenom ispitu priznat će se kao relevantni rezultati za upis na izvanredni studij na istom studijskom usmjerenju u rujanskom roku, uz uvjet da izvrše prijavu na studij elektronički putem Nacionalnog informacijskog sustava prijava na visoka učilišta i Kineziološkom fakultetu u predviđenom vremenu. Pristupnicima za upis na studij iz prethodnog stavka omogućit će se, na njihovo traženje, ponovno polaganje razredbenog ispitau rujanskom roku, s tim da će im se u tom slučaju prilikom utvrđivanja rang-liste prioriteta za upis na studij priznati isključivo rezultati ponovljenog razredbenog ispita, a troškove razredbenog ispita plaćaju u smanjenom50%-tnom iznosu (250,00 kuna).
 • Pristupnici koji su na razredbenom ispitu u srpanjskom roku prešli razredbeni prag i ispunili sve druge tražene uvjete za upis na izvanredni preddiplomski stručni studij, a na željeni studij nisu se upisali iz osobnih razloga, postignuti rezultati na razredbenom ispitu priznat će se kao relevantni rezultati za upis na izvanredni studij na istom studijskom usmjerenju u rujanskom roku, uz uvjet da izvrše prijavu na studij elektronički putem Nacionalnog informacijskog sustava prijava na visoka učilišta i Kineziološkom fakultetu u predviđenom vremenu.
 • Pristupnici koji su na razredbenom ispitu u srpanjskom roku uredno obavili zdravstveni pregled, zadovoljili na provjeri znanja plivanja i na provjeri specifičnih motoričkih znanja i/ili specifičnih motoričkih sposobnosti ali se na željeni studij nisu upisali, a žele promijeniti studijski smjer ili studijsko sportsko usmjerenje u rujanskom roku, podvrgavaju se samo provjeri specifičnih motoričkih znanja i/ili specifičnih motoričkih sposobnosti za željeno studijsko usmjerenje. a troškove razredbenog ispita plaćaju u smanjenom 50%-tnom iznosu (250,00 kuna).

Navedeni pristupnici obvezni su izvršiti prijavu na studij elektronički putem Nacionalnog informacijskog sustavu prijava na visoka učilišta i Kineziološkom fakultetu u predviđenom vremenu,

 • Pristupnicimakoji su ove godine u srpanjskom roku položili razredbeni ispit za upis na integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij kineziologije, priznat će se kao uredno obavljen zdravstveni pregled i uspješno provedena provjera znanja plivanja. Na razredbenom ispitu za upis na stručni studij u rujanskom roku isti kandidati podvrgavaju se samo provjeri specifičnih motoričkih znanja i/ili specifičnih motoričkih sposobnosti za željeno studijsko usmjerenje, a troškove razredbenog ispita plaćaju u smanjenom50%-tnom iznosu (250,00 kuna).

Navedeni pristupnici obvezni su izvršiti prijavu na studij elektronički putem Nacionalnog informacijskog sustava prijava na visoka učilišta i Kineziološkom fakultetu u predviđenom vremenu.

 

Napomene:

 1. Prijave za upis na izvanredni preddiplomski stručni studij u rujanskom roku podnose se, kao i u srpanjskom roku, elektronički putem Nacionalnog informacijskog sustava prijava na visoka učilišta (NISpVu) koji se nalazi pri Središnjem prijavnom uredu Agencije za znanost i visoko obrazovanje na adresi www.postani-student.hr u vremenu od 22.07.-02.09.2016. godine.
 2. Osim prijave za upis na studij koju pristupnici izravno unose u NISpVu, pristupnici su također dužni, u vremenu od 29.08.-02.09.2016. godine predati prijavu za razredbeni ispit (dodatnu provjeru motoričkih sposobnosti i znanja). Prijave se predaju na propisanom obrascu osobno u Studentsku službu Kineziološkog fakulteta, Zagreb, Horvaćanski zavoj 15, u vremenu od 10-13 sati ili se u istom roku šalju poštom preporučeno na gornju adresu (s naznakomStudijski centar za izobrazbu trenera). Razredbeni ispit u rujanskom roku za sve prijavljene pristupnike održat će se u subotu, 10. rujna 2016. godine.

 

Popis obavijesti