Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

Sukladno objavljenom Natječaju za upis pristupnika na redoviti i izvanredni stručni studij za izobrazbu trenera (dalje u tekstu SSIT) u akad. 2016./17. godini i Dopunskim propozicijama za provođenje razredbenog postupka za upis kandidata na redoviti i izvanredni SSIT u akad. 2016./17. godinu, a na osnovu broja pristiglih prijava kandidata za upis na redoviti i izvanredni SSIT, Povjerenstvo za provođenje razredbenog postupka, utvrđuje sljedeće:

 

I.

Razredbeni postupak za upis pristupnika na redoviti i izvanredni SSIT u akad. 2016./17. godini, koji će se održati u srijedu, 29. lipnja 2016. godine s početkom u 8.00 sati na Kineziološkom fakultetu Horvaćanski zavoj 15, Zagreb, održat će se za niže navedene studijske smjerove i sportska usmjerenja:

 

I. ZA UPIS NA REDOVITI SSIT

    1. Kondicijska priprema sportaša

    2. Fitnes

    3. Sportska rekreacija

    4. Sportska usmjerenja:

         4.1.Hrvanje

         4.2.Košarka

         4.3.Nogomet

         4.4.Ples

         4.5.Plivanje

         4.6.Ritmička gimnastika

         4.7.Rukomet

         4.8.Sportska gimnastika

         4.9.Tenis

 

     II. ZA UPIS NA IZVANREDNI SSIT

          1. Kondicijska priprema sportaša

          2. Fitnes

          3. Sportska rekreacija

          4. Sportska usmjerenja:

               4.1.Boks

               4.2.Košarka

               4.3.Nogomet

               4.4.Plivanje

               4.5.Odbojka

               4.6.Ritmička gimnastika

               4.7.Rukomet

               4.8.Tenis

 

 

II.

Troškovi razredbenog ispita iznose 500,00 kn, a uplaćuju se općom uplatnicom na žiro-račun Kineziološkog fakulteta IBAN: HR76 2500 0091 1012 3280 5, poziv na broj 07-71-1.

Kopiju uplatnice, zajedno s dokumentacijom o obavljenom liječnikom pregledu (popunjen anamnestički upitnik i zdravstveni list) pristupnik je dužan donijeti na razredbeni ispit.

Pored toga, na razredbeni ispit pristupnik je dužan i ponijeti sa sobom osobnu iskaznicu (strani državljani putovnicu), kupaće gaćice (plivaći kostim), te odgovarajuću sportsku odjeću i obuću.

                                                        

III.

Svi kandidati koji su se prijavili za razredbeni postupak za upis:

  1. na izvanredni SSIT za neko od sportskih usmjerenja za koje se razredbeni ispit u ljetnom roku, zbog malog broja prijavljenih kandidata, neće održati (Atletika, Judo, Karate, Streljaštvo);
  2. na redoviti, odnosno izvanredni SSIT, a koji iz bilo kojih razloga ne ostvare pravo upisa na redoviti, odnosno izvanredni SSIT na željeni studijski smjer, odnosno usmjerenje;
  3. na redoviti integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij kineziologije, a koji iz bilo kojeg razloga ne ostvare pravo upisa na željeni studij;

mogu se, ukoliko to žele, ponovno prijaviti za upis na izvanredni SSIT na bilo koje od sportskih studijskih usmjerenja na kojima će po završenom upisu u srpanjskom roku ostati određeni broj slobodnih upisnih mjesta.

Broj slobodnih upisnih mjesta za sva studijska sportska usmjerenja za rujanski upisni rok bit će objavljen na Internet stranici Kineziološkog fakulteta http://www.kif.unizg.hr/ krajem mjeseca srpnja 2016. godine.

 

  Svim kandidatima koji su se prijavili za upis na redoviti SSIT na neko od navedenih sportskih studijskih usmjerenja za koje se studij ove godine ne otvara, odnosno za upis na izvanredni SSIT za neko od navedenih sportskih usmjerenja za koje se razredbeni postupak, zbog malog broja prijavljenih kandidata, u ovom (ljetnom) roku neće održati, Fakultet će uredno izvršiti povrat uplaćenih sredstava za troškove razredbenog postupka.

      Radi povrata sredstava uplaćenih na ime troškova razredbenog postupka (500,00kn) svi navedeni kandidati obvezni su dostaviti Fakultetu na faks: 01/ 3634 146 ili na e-mail adresu dekanat@kif.hr, sljedeće podatke:

  1. Ime i prezime i adresa osobe kojoj će se izvršiti povrat sredstava,
  2. Naziv banke i broj tekućeg računa (IBAN),
  3. Kopiju uplatnice o izvršenoj uplati predviđene naknade za troškove razredbenog postupka.


____________________________________________

  1 Svim kandidatima koji su se prijavili za upis na redoviti SSIT na neko od navedenih sportskih studijskih usmjerenja za koje se studij ove godine ne otvara, odnosno za upis na izvanredni SSIT za neko od navedenih sportskih usmjerenja za koje se razredbeni postupak, zbog malog broja prijavljenih kandidata, u ovom (ljetnom) roku neće održati, Fakultet će uredno izvršiti povrat uplaćenih sredstava za troškove razredbenog postupka.

      Radi povrata sredstava uplaćenih na ime troškova razredbenog postupka (500,00kn) svi navedeni kandidati obvezni su dostaviti Fakultetu na faks: 01/ 3634 146 ili na e-mail adresu dekanat@kif.hr, sljedeće podatke:

  1. Ime i prezime i adresa osobe kojoj će se izvršiti povrat sredstava,
  2. Naziv banke i broj tekućeg računa (IBAN),
  3. Kopiju uplatnice o izvršenoj uplati predviđene naknade za troškove razredbenog postupka.
Popis obavijesti