Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

Odabir mentora diplomskog / završnog rada na studomatu studenata  2. godine Izobrazbe trenera – specijalistički diplomski stručni studij ) u ak. 2017./18. godini traje od 29.01.2018. do 23.02.2018. godine.

Studenti koji su u ak. 2017./18. godini upisali drugu (2.) godinu studija, kao i studenti koji su već odslušali cjelovitu nastavu na studiju Izobrazbe trenera - specijalistički diplomski stručni studij, a koji namjeravaju, diplomirati do kraja navedene akademske godine (do 30.9.2018. god.) obvezni su:

  • najkasnije do 23.02.2018. godine, putem studomata, odabrati potencijalnog mentora diplomskog rada;
  • najkasnije do 2. svibnja 2018. godine, u neposrednoj suradnji sa svojim mentorom, definirati i podnijeti zahtjev za odobrenje teme svog diplomskog / završnog rada;
  • zaključno do 15. srpnja 2018. godine predati svom mentoru završen i uređen diplomski rad na završnu korekciju;
  • najkasnije do 3. rujna 2018. godine predati u Studentsku referadu za Povjerenstvo za ocjenu diplomskog rada završen diplomski rad, u tri spiralno uvezena primjerka.

Testirani Indeks (uvjet predaje Indeksa na testiranje su prethodno položeni svi ispiti) je uvjet zakazivanja termina obrane diplomskog rada.

Popis obavijesti