Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

Ovjera upisa za sve izvanredne studente akademske godine 2018. / 19. vršit će se u periodu od 29.10.2018 do 09.11.2018. u terminu od 10:00 do 13:00 h.

Studentima koji ne izvrše svoje obveze u navedenom periodu biti će onemogućene prijave ispita na studomatu

Molimo sve izvanredne studente koji su izvršili upis godine preko studomata da svoje utvrđene obveze za plaćanje izvrše minimalno 2-3 radna dana prije dolaska na ovjeru upisa u Studentsku referadu (uplata školarine obvezno mora biti evidentirana na studomatu).

Studenti koji utvrđenu školarinu za troškove studija u ak. 2018./19. godini odluče plaćati u ratama prilikom
ovjere upisa / potpisivanja ugovora dužni su imati evidentiranu uplatu 1. rate na studomatu i priložiti BJANKO ZADUŽNICU kao sredstvo osiguranja naplate, ovjerenu kod javnog bilježnika.

Studenti koji su prethodne godine dostavili BJANKO ZADUŽNICU i nisu je preuzeli nisu dužni ove godine
donositi novu ovjerenu BJANKO ZADUŽNICU.
BJANKO ZADUŽNICA mora glasiti na maksimalni iznos do 10.000,00 kn.
Svi studenti koji nisu zaposleni, kod ovjere BJANKO ZADUŽNICE kod javnog bilježnika u zadužnici obvezno navode jamca (jamca platca) koji je zaposlen.
Nerealiziranu Zadužnicu Fakultet će vratiti studentu (izdavatelju) završetkom studija.

VAŽNA NAPOMENA:

Studente koji do 01.10.2018. nisu izvršili upis akademske godine, molimo da se hitno jave Studentskoj referadi, a najkasnije do 29.10.2018. osobno ili putem e-maila na: referada@kif.hr, kako bi im se omogućio ručni upis i ostvarivanje prava iz Pravilnika o studiranju, inače smatrat ćemo da su odustali od studija i izvršit ćemo ispis studenta sa studija.

Svi izvanredni studenti preddiplomskog stručnog studija (PSSIT) i specijalistički diplomski stručnog studija
(SDSSIT) Izobrazbe trenera Fakultetu plaćaju, utvrđeni iznos participacije školarine za ak. godinu 2018./19.
godini i to:
- Izobrazba trenera - PSSIT u iznosu od 11.000,00 kn
- Izobrazba trenera - SDSSIT u iznosu od 9.000,00 kn :

Opis plaćanja PARTICIPACIJA ŠKOLARINE:

IBAN Fakulteta: HR76 2500 0091 1012 3280 5,
model: HR67,
poziv na broj primatelja: svoj OIB - oznaka studija - 18broj rate,
šifra namjene: STDY,
opis plaćanja: participacija školarine

SVI izvanredni studenti preddiplomskog stručnog studija (PSSIT) i specijalističkog diplomskog stručnog
studija (SDSSIT) Izobrazbe trenera plaćaju 

NAKNADU ZA TROŠKOVE UPISA u iznosu od 100,00 kn.
Opis plaćanja NAKNADA ZA TROŠKOVE UPISA u iznosu od 100,00 KN – PSSIT:
IBAN Fakulteta: HR76 2500 0091 1012 3280 5,
model: HR69,
poziv na broj primatelja: 30120-OIB STUDENTA PLATITELJA,
šifra namjene: STDY,
opis plaćanja: troškovi upisa.

Opis plaćanja NAKNADA ZA TROŠKOVE UPISA u iznosu od 100,00 KN – SDSSIT:
IBAN Fakulteta: HR76 2500 0091 1012 3280 5,
model: HR69,
poziv na broj primatelja: 50121-OIB STUDENTA PLATITELJA,
šifra namjene: STDY,
opis plaćanja: troškovi upisa.
Participacija školarine i naknada za troškove upisa plaćaju se na dvije odvojene uplatnice sa različitim
pozivom na broj:
Mole se studenti da se pridržavaju UPUTA ZA PLAĆANJE (ispravan model i poziv na broj primatelja).

Popis obavijesti