Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

Raspored ispitnih rokova je objavljen, ali s obzirom na veliku količinu podataka koju treba unjeti u ISVU, one studente koji ispite prijavljuju putem Studomata molimo za strpljenje. Isti će biti vidljivi na Studomatu u najkraćem mogućem roku.

Hvala na razumijevanju.

Popis obavijesti