Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

Česta pitanja
Povratak na popis pitanja

REDOVITI PREDDIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ

KOLIKO TRAJE STRUČNI STUDIJ?

Stručni studij za izobrazbu trenera traje tri godine, odnosno šest semestara.

Natrag na vrh

KOJE SE ZVANJE DOBIVA PO ZVRŠETKU NAVEDENOG STUDIJA?

Po završetku stručnog studija stječe se 180 ECTS bodova i dobiva se stručni naziv PRVOSTUPNIK TRENERSKE STRUKE iz odabranog studijskog smjera (Sportska rekreacija, Fitnes, Kondicijska priprema sportaša, ili neki od sportova).

Natrag na vrh

PLAĆA LI SE NAVEDENI STUDIJ?

Ako pristupnik upisuje redoviti stručni studij (i ukoliko mu je to prvi upis prve godine na nekom javnom visokom učilištu u Republici Hrvatskoj) onda troškove prve godine studija pokriva Ministarstvo, a ostale godine se plaćaju prema ostvarenom broju ECTS bodova.

Natrag na vrh

MOŽE LI SE NAVEDENI STUDIJ UPISATI SA TROGODIŠNJOM SREDNJOM ŠKOLOM?

Ne, za upis navedenog studija potrebno je imati završeno četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje i položenu državnu maturu.

Natrag na vrh

MORA LI SE ZA UPIS REDOVITOG STRUČNOG STUDIJA IMATI POLOŽENA DRŽAVNA MATURA?

Za upis redovitog stručnog studija pristupnici koji su završili srednju školu školske godine 2009./2010. i kasnije moraju imati položenu državnu maturu, osim onih pristupnika koji su završili srednju školu školske godine 2008./2009. i ranije (prije uvođenja polaganja državne mature).

Pristupnici koji su završili srednju školu školske godine 2008./2009. i ranije mogu kandidirati za upis na željeni studij, s tim da po kriteriju državne mature na rang listi prioriteta za upis ne ostvaruju nikakve bodove.

Natrag na vrh

NA KOJI NAČIN SE VRŠI PRIJAVA ZA UPIS NA REDOVITI STRUČNI STUDIJ?

Prijava se vrši elektroničkim putem preko Nacionalnog informacijskog sustava prijava na visoka učilišta (NISpVu) koji se nalazi pri Središnjem prijavnom uredu Agencije za znanost i visoko obrazovanje na adresi: www.postani-student.hr

SVI PRISTUPNICI uključujući i one koji nisu polagali državnu maturu, a završili su srednju školu školske godine 2008./2009. i ranije prijavljuju se putem navedene stranice. Na navedenoj stranici je potrebno učiniti inicijalnu registraciju prilikom koje se dobiva korisničko ime i jedinstveni pin.

Nakon toga potrebno je odabrati željeni studij (Kineziološki fakultet-Izobrazba trenera-redoviti studij).

Natrag na vrh

TREBA LI OSIM PRIJAVE U NISpVu OBAVITI NEKE DODATNE PRIJAVE?

DA, pristupnici su dužni u vremenu od 06.06-10.06.2016.g. predati obrazac prijave izravno Fakultetu zajedno sa sportskim životopisom i ostalim dokumentima navedenim u prijavi u vremenu od 10 do 13 sati ili poslati poštom preporučenom pošiljkom u Studentsku službu Kineziološkog fakulteta, Horvaćanski zavoj 15, 10000 Zagreb.

Natrag na vrh

KAKVU PREDNOST DONOSI KATEGORIZACIJA SPORTAŠA KOJU IZDAJE HRVATSKI OLIMPIJSKI ODBOR PRI UPISU NA REDOVITI STRUČNI STUDIJ?

Ovisno o razini kategorije pristupnici mogu ostvariti određene prednosti pri upisu na željeni studij. Pristupnici koji imaju I. ili II. kategoriju iz sporta koji upisuju, ostvaruju pravo na izravan upis nakon što polože provjeru znanja plivanja i prođu liječnički pregled. (Ovi pristupnici se oslobađaju provjere specifičnih znanja odnosno motoričkih sposobnosti).

Pristupnici od III. do VI. kategorije ne ostvaruju pravo na izravan upis i moraju polagati provjeru specifičnih znanja odnosno motoričkih sposobnosti (uz provjeru znanja plivanja i liječnički pregled). Na osnovi kategorizacije ostvaruju dodatne bodove.

Pristupnici sa I. i II. kategorijom izravan upis ostvaruju isključivo na studij sporta kojim se bave, ne i na studijske smjerove Kondicijska priprema sportaša, Sportska rekreacija i Fitnes. Ukoliko se kandidat sa kategorizacijom upisuje na studijski smjer Kondicijska priprema sportaša, Sportska rekreacija ili Fitness ostvaruje dodatne bodove ovisno o rangu kategorizacije.

Natrag na vrh

OD ČEGA SE SASTOJI RAZREDBENI POSTUPAK?

Razredbeni postupak sastoji se od 3 dijela.

1. Provjera znanja plivanja

2. Liječnički pregled

3. Provjera specifičnih motoričkih znanja/sposobnosti (ovisno o studijskom smjeru za koji se kandidira)

Natrag na vrh

ŠTO SE SVE MORA PONIJETI NA RAZREDBENI POSTUPAK?

Pristupnici su dužni ponijeti:

1. Popunjene obrasce za liječnički pregled uključujući anamnestički upitnik i izjavu

2. Osobnu iskaznicu ili putovnicu (za strane državljane)

3. Kopiju uplatnice o uplaćenim troškovima razredbenog postupka u iznosu od 500 kn. (broj žiro računa Fakulteta IBAN: HR76 2500009-1101232805, Model: 67; poziv na broj: OIB-oznaka studija- 10; Šifra namjene: STDY; opis plaćanja: Naknada troškova: razredbeni ispit; uplata se može izvršiti u banci, pošti, poslovnicama FINE, putem Internet bankarstva).

4. Odgovarajuću sportsku opremu (plivaći kostim ili kupaće gaćice, sportske hlačice i majicu, te odgovarajuću obuću.)

Natrag na vrh

GDJE SE MOŽE OBAVITI LIJEČNIČKI PREGLED POTREBAN ZA UPIS NA ŽELJENI STUDIJ?

1. Liječnički pregled obavlja se isključivo u ordinacijama medicine rada ili sportske medicine i mora biti popunjen prema obrascu koji se nalazi na našim internetskim stranicama. (OBRAZAC ZA LIJEČNIČKI PREGLED).

2. Prvu stranicu obrasca popunjava liječnik sportske medicine ili medicine rada dok ostale dvije stranice popunjava pristupnik sam.

3. Na internetskim stranicama KIF-a možete pronaći prijedlog ustanova medicine rada u cijeloj Hrvatskoj u kojima je moguće obaviti potreban liječnički pregled. (POPIS USTANOVA MEDICINE RADE U RH ).

Natrag na vrh

HOĆE LI SE ODRŽATI JESENSKI UPISNI ROK?

U pravilu, razredbeni postupak se održava u okviru jesenskog roka samo ukoliko u ljetnom roku ostane slobodnih mjesta za upis studenata te će po završetku upisa u ljetnom roku na web stranicama KIF-a biti objavljeno postoji li jesenski upisni rok.

Natrag na vrh

UPISI ZA PRISTUPNIKE KOJI SU OSTVARILI PRAVO UPISA

Upisi će se provoditi od 26.07.2016. prema rasporedu koji će biti naknadno objavljen na internetskim stranicama SCIT-a. Pristupnici su dužni ponijeti kopiju uplatnice sa uplaćenim troškovima školarine (SAMO studenti kojima to nije prvi upis prve godine redovitog studija na nekom javnom visokom učilištu u Republici Hrvatskoj), troškovima upisa i dvije fotografije (4x6 cm).

Natrag na vrh

Povratak na popis pitanja