Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

Pisani ispit prošli su:

Teorija treninga:

Culjak Petar 4

Dejanović Sara 4

Hekić Damir 4

Marko Kolak 2

Stojaković Ivan 4

Koražija Filip 3

Hrbić Kristijan 2

Pavlović Ludvig 2

 

Teorija i metodika treninga

Čop Karlo 4

Kralj Hrvoje 2

Gavranović Matej 4

Kasaber Lucija 5

Šoša Sven 5

Knez Tomislav 3

Vincetić Kristijan 3

Pinturić Matej 3

Šutina Ira 2

Popis obavijesti