Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

Na temelju pisanog ispita studenti (koji prijavljuju na crvene prijavnice) su dobili sljedeće ocjene:

6180/11 nedovoljan (1)

6181/11 vrlo dobar (4)

7008/12 nedovoljan (1)

78719054 vrlo dobar (4)

bez broja F.P. dobar (3)

4926/10 vrlo dobar (4)

8954/13 odličan(5)

8969/13 dovoljan (2)

4927/10 nedovoljan (1)

0034079985 nedovoljan (1)

9031/13 vrlo dobar (4)

10279/13 odličan (5)

Na usmeni studenti mogu doći 17.06. u 9:00 ili 4.7. u 10:00, kabinet 194, doc. Šalaj

 

Popis obavijesti