Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

O djelatniku

dr. sc. Rebeka Prosoli

Zvanje: viši asistent

Konzultacije:

ponedjeljkom 12:00- 13:00 

Zavod/služba :
Zavod za kineziološku antropologiju i metodologiju
Godina magistriranja:
2014.
Na zavodu od:
2016.

Nastava

integrirani prijediplomski i diplomski

diplomski

Životopis

Rebeka Prosoli (rođ. Tandarić) rođena je u Zagrebu 1988. godine. U Samoboru je završila osnovnu školu i opću gimnaziju. Diplomirala je na Odsjeku za psihologiju Filizofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 2014. godine. Vježbenički staž odradila je na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu nakon čega 2015. godine polaže stručni ispit te stječe Osnovnu dopusnicu Hrvatske psihološke komore za samostalno obavljanje psihološke djelatnosti. 2016. godine pri Centru za obrazovanje nastavnika Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu završava dopunsku pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičku izobrazbu nastavnika (60 ECTS). 2017. godine završava jednogodišnju Edukaciju za stjecanje posebne dopusnice iz psihologije sporta te postaje licencirani sportski psiholog u RH (specijalnost u području psihologije sporta). Poslijediplomski doktorski studij psihologije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu upisala je 2017. godine.

Od 2012. godine angažirana je kao Sport Psychology Advisor u Judospace Co. (Bath, Engleska). Od 2014. godine angažirana je kao vanjski suradnik na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na kojem se zapošljava 2016. godine kao asistent na predmetima Elementi psihologije i Psihologija sporta i tjelesnog vježbanja. Izvodi nastavu i na predmetu Odabrana poglavlja zdravstvene psihologije, izbornom predmetu Djeca u sportu te na predmetu Psihologija sporta na stručnom studiju za izobrazbu trenera. Tajnica je Sekcije za psihologiju sporta i tjelesnog vježbanja Hrvatskog psihološkog društva od 2015. godine. Od 2016. do 2018. bila je Country Representative pri European Network of Young Specialists in Sport Psychology (ENYSSP).

Judom se bavila više od 20 godina, a od 2009. do 2019. godine radila je kao trener juda u judo klubu „Samobor“. Nositeljica je crnog pojasa 3. dan i bivša članica reprezentacije. Od 2010. do 2012. godine pohađala je edukaciju za trenera juda Hrvatske olimpijske akademije čijim završetkom postaje trener juda te stječe EJU Level 3 Performance Judo Coaching Award (trenerska edukacija Europske judo federacije, Cambridge, Engleska).

Od 2017. godine bavi se praktičnim radom vezanim uz psihološku pripremu sportaša te je do sada imala priliku raditi sa sportašima, trenerima i roditeljima iz 15-ak različitih sportova na svim razinama natjecanja.

Do sada je u koautorstvu objavila devet znanstvenih radova u časopisima, šest znanstvenih i stručnih radova u zbornicima znanstvenih skupova, jedno stručno poglavlje u knjizi te tridesetak znanstvenih i stručnih sažetaka u zbornicima skupova. Bila je suradnica u organizaciji te članica programskog i organizacijskog odbora 2., 3. i 4. međunarodnog simpozija i jednodnevne edukacije iz psihologije sporta u Zagrebu.

Sudjelovala je na nekolicini višednevnih edukacija: Certificate in Sport Psychogy for Athletes Development (Barca Innovation Hub; 4 mjeseca), 8-tjedni tečaj mindfulnessa zasnovan na programu kognitivne terapije pune svjesnosti (voditeljica: prof. Dragica Barbarić; 8 tjedana), Intensive Course in Sport and Exercise Psychology (organizator: Liepzig University; 7 dana), Intensive Course of the European Master in Sport and Exercise Psychology (Organizator: University of Thessaly; 6 dana) te nekolicini jednodnevnih edukacija od kojih su najznačajnije: Mindfulness in Sport (voditelji: prof.dr.sc Renata Barić i Adam Kocian), Intervention Techniques for 21st Century Sport and Exercise Psychologist (voditelj: dr. Costas Karageorghis), Competences in Applied Sport Psychology (voditelj: dr. Paul Wylleman), Integrating the 5Cs Approach in Your Professional Consulting Services (voditelj: dr. Chris Harwood) i Wartegg test crteža (voditeljice: mr.sc. Andreja Kostelić- Martić i prof. dr. sc. Nataša Jokić-Begić). Trenutno pohađa 2. stupanj edukacije iz kognitivno-bihevioralne terapije pri Hrvatskom udruženju za bihevioralno-kognitivne terapije (HUBIKOT).

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.
Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Izabrane publikacije

Znanstveni radovi:

Prosoli, R., Banai, B., Barić, R., Lochbaum, M., Cooper, S. i Jelić, M. (2021). Causal attributions for success and failure among athletes: Validation of the Croatian version of the revised Causal dimension scale (CDS-II). Pedagogy of Physical Culture and Sports, 25(4), 241-249.

Prosoli, R., Lochbaum, M. i Barić, R. (2021). Parents at the sport competition: How they react, feel and cope with the event. Pedagogy of Physical Culture and Sports, 25(2), 114-124. doi:10.15561/26649837.2021.0206

Prosoli, R., Lochbaum, M. i Barić, R. (2021). Emotional reactions of parents watching their child compete. U S. Šalaj i D. Škegro (Ur.), 9th International Scientific Conference on Kinesiology- Proceedings (str. 621-625). Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

Prosoli, R., Barić, R., Krnjeta Ivanović, S. i Karlović, M. (2020). Tko je kriv? Razlozi u pozadini sportskog uspjeha i neuspjeha. U L. Milanović, V. Wertheimer i I. Jukić (Ur.), 18. godišnja međunarodna konferencija Kondicijska priprema sportaša 2020- Zbornik radova (str. 287-290). Zagreb, Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Udruga kondicijskih trenera Hrvatske.

Samuel, R., Basevitch, I., Wildikan, L., Prosoli, R. i McDonald, K. (2020). Please stop changing the rules! The modifications of judo regulations as a change-event in judokas’ and coaches’ careers. Sport in Society: Cultures, Commerce, Media, Politics, 23(4), 774-794. doi:10.1080/17430437.2019.1669911

Lochbaum, M., Prosoli, R. i Barić, R. (2017). Cardiovascular and Energy Requirements of Parents Watching Their Child Compete: A Pilot Mixed-Methods Investigation. Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and sports, 21(6), 279-284.

Trajković, N., Šančić, J., Scruton, A., Prosoli, R., Štefan, L., Sporiš, G. i Madić, D. (2017). Active recovery vs sodium bicarbonate: impact on lactic acid removal following a specific judo effort. Archives of Budo, 13, 10-19.

Štefan, L., Juranko, D., Prosoli, R., Barić, R. i Sporiš, G. (2017). Self-Reported Sleep Duration and Self-Rated Health in Young Adults. Journal of Clinical Sleep Medicine, 13(7), 899-904. doi:10.5664/jcsm.6662

Novak, D., Štefan, L., Prosoli, R., Emeljanovas, A., Mieziene, B., Milanović, I. i Radisavljević-Janić, S. (2017). Mediterranean diet and its correlates among adolescents in non-Mediterranean European countries: a population-based study. Nutrients, 9(2), 177. doi: 10.3390/nu9020177

Starčević, N., Prosoli, R. i Baić, M. (2017). Assessment of trait anxiety levels on elite junior and U23 Croatian wrestlers. U D. Milanović, G. Sporiš, S. Šalaj i D. Škegro (Ur.), Proceedings Book of 8th International Scientific Conference on Kinesiology. (str. 563-566). Zagreb, Faculty of Kinesiology, University of Zagreb, Croatia.

Prosoli, R., Barić, R. i Jurković, M. (2017). Why? A question behind every outcome finally answered. U D. Milanović, G. Sporiš, S. Šalaj i D. Škegro (Ur.), Proceedings Book of 8th International Scientific Conference on Kinesiology (str. 542-546). Zagreb, Faculty of Kinesiology, University of Zagreb, Croatia. Š

tefan, L., Prosoli, R., Juranko, D., Čule, M., Milinović, I., Novak, D. i Sporiš, G. (2017). The Reliability of the Mediterranean Diet Quality Index (KIDMED) Questionnaire. Nutrients, 9(4), 419. doi:10.3390/nu9040419.

Prosoli, R., Štefan, L., Barić, R. i Sporiš, G. (2015). Physical, physiological and psychological fitness of independent active and non-active older female adults. Baltic Journal of Sport & Health Sciences, 99(4), 46-53.

Stručni radovi:

Prosoli, R. i Barić, R. (2022). From "you can't" to paralympic games and how sport psychology helps. U R. Barić (Ur.), 4th International Sport Psychology Symposium "Reach your full potential with sport psychology" (str. 58-61). Zagreb, Hrvatska, Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

Prosoli, R., Karlović Vragolov, M. i Barić R. (2022). Kako trener može poticati i razvijati suradnički odnos s roditeljima mladih sportaša? U L. Milanović, V. Wertheimer, I. Jukić i I. Krakan (Ur.), Zbornik radova 20. međunarodna online konferencija "Kondicijska priprema sportaša 2022" (str. 381-384). Zagreb, Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Udruga kondicijskih trenera Hrvatske.

Barić, R. i Prosoli, R. (2018). Psychological preparation program for young judo players, their coaches and parents. U H. Sertić, S. Čorak i I. Segedi (Ur.), 5th European Judo Research and Science Symposium & 4th Scientific and Professional Conference: "Applicable Research in Judo"- Proceedings Book (str. 45-48). Zagreb, University of zagreb Faculty of Kinesiology, Croatia.

Poglavlja u knjigama:

Prosoli, R. i Barić, R. (2018). Psychological preparation for the judoka. U Callan, M. (Ur.), Science of judo (str. 130-141). New York, Routledge.

Profesionalni interesi i članstva

Hrvatska psihološka komora

Hrvatsko psihološko društvo

European Network of Young Specialists in Sport Psychology (ENYSSP)

European Federation od Sport Psychology (FEPSAC)

Povijest zaposlenja

2016- danas Kineziološki fakultet, asistent