Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

O djelatniku

prof. dr. sc. Mario Kasović

Zvanje: redoviti profesor

Konzultacije:

petak 10-11h

Zavod/služba :
Zavod za opću i primijenjenu kineziologiju
Godina diplomiranja:
1998.
Godina magistriranja:
2004.
Godina doktoriranja:
2009.

Nastava

integrirani prijediplomski i diplomski

diplomski

prijediplomski

doktorski

Životopis

Mario Kasović, rođen 18.06.1970. u Zagrebu, Hrvat, državljanin RH.

Školovanje

Mario Kasović rođen je 18.6.1970. godine u Zagrebu gdje je i pohađao osnovnu školu "Petar Preradović". l985. godine upisuje srednju tehničku školu Obrazovni centar “Nikola Tesla” u Zagrebu, smjer matematičar-informatičar koju je završio s vrlo dobrim uspjehom. Nakon odsluženja vojnog roka upisuje Fakultet za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu, a diplomirao je 18. studenog 1998. godine na istom te time stekao visoku stručnu spremu sedmog stupnja i stručni naziv Profesor fizičke kulture te dopunsku stručnu kvalifikaciju za rad u Kineziterapiji. Nakon završetka studija upisuje poslijediplomski studij za znanstveno usavršavanje iz Kineziologije koji završava 22. prosinca 2004. te stjeće akademski stupanj magistra znanosti iz područja društvenih znanosti, znanstveno polje odgojne znanosti Kineziologija. Akademski stupanj doktora znanosti iz područja društvenih znanosti, polje odgojnih znanosti - grana kineziologija stiječe obranom doktorske disertacije 4. ožujka 2009. godine pod nazivom "Biomehanička procjena rekonstrukcije prednjeg križnog ligamenta".

Nastavna djelatnost, opis kretanja u struci

 1. siječnja 2001. imenovan je za znanstvenog novaka na projektu “Neuromuskularna biomehanička dijagnostika sportskih i patoloških lokomocija” voditelja Prof. dr. sc. Vladimir Medved i na predmet Biomehanika na Sveučilišnom dodiplomskom studiju Kineziološkog fakulteta u Zagrebu na kojem sudjeluje u provođenju nastave.
 2. Vlada Republike Hrvatske, na sjednici održanoj 6. lipnja 2013. godine, imenovala je Doc.dr.sc. Marija Kasovića članom Savjeta za razvoj civilnog društva Republike Hrvatske za područje sporta. Savjet za razvoj civilnoga društva je savjetodavno tijelo Vlade Republike Hrvatske koje djeluje na razvoju suradnje Vlade Republike Hrvatske i organizacija civilnoga društva u Republici Hrvatskoj na provođenju Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva, razvoju filantropije, socijalnog kapitala, partnerskih odnosa i međusektorske suradnje.

Znanstvena djelatnost

Tijekom studija (dodiplomskog i poslijediplomskog) te nakon njega sudjelovao je u mnogim znanstveno-stručnim istraživanjima i konferencijama o čemu svjedoče napisani i objavljeni radovi. Do prijave samostalno i u koautorstvu objavio 46 znanstveni rad objavljenih u znanstvenim časopisima, u cijelosti u zbornicima, u obliku sažetka u zbornicima skupova te 58 stručnih radova objavljenih u zbornicima i časopisima. Za znanstveni rad pod nazivom "Laboratorijski neuro-muskularni test odraznih sposobnosti alpskih skijaša" nagrađen je Rektorovom nagradom 1997. godine. U prosincu 2006. godine prima priznanje za najuspješnijeg znanstvenog novaka - asitenta u akademskoj 2005./2006. godini na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Vodio je više znanstvenih radionica od kojih je zadnja, pod nazivom "Biomechanics of normal gait", održana 3. travnja 2009. godine na međunarodnom kongresu naziva 1st International Congress Study of Physiotherapy u Zadru. Od 1996. do 2002. sudjelovao je na projektu “Neuromuskularna biomehanička dijagnostika sportskih i patoloških lokomocija” (voditelj: Prof. dr. sc. Vladimir Medved). Od 2002. do 2005. sudjelovao je na projektu “Kreiranje centra izvrsnosti za studij lokomocije” (voditelj: Prof. dr. sc. Vladimir Medved). Trenutno radi na projektu br. 034-0362979-2334 pod nazivom “Automatizirano mjerenje pokreta i ekspertna procjena u studiju lokomocije“ istog voditelja. Recenzent je više znanstvenih i stručnih časopisa kao što su Kineiology i Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja i slično.

Stručna djelatnost

Aktivno se bavio nogometom, borilačkim sportovima, skijanjem i tratlonom. U skijanju je bio trener i učitelj u skijaškim klubovima Naftaplin i Medvedgrad iz Zagreba. Trenutno je aktivan u skijanju u funkciju demonstratora alpskog skijanja u Hrvatskom zboru učitelja i trenera skijanja. Posjeduje međunarodnu ITU licencu za triatlonskog trenera 2. razine od 2011. godine. Aktivni je triatlonski trener u Triatlon klubu Makismir i natjecatelj. Od 1998. aktivan je u Dijagnostičkom centru Kineziološkog fakulteta na poslovima mjerenja, analize i interpretacije biomehaničkih rezultata testiranja. 2012. godine postaje predsjednik te član stručne komisije Zagrebačkog triatlon saveza i aktivni natjecatelj u tom sportu. Član je mnogih međunarodnih i domaćih znanstveno-stručnih udruga kao što su  International Society of Biomechanics (ISB), The American Senior Fitness Association (SFA), Hrvatska udruga kineziologa, Hrvatsko društvo za osteoporozu, Hrvatsko društvo za prevenciju pretilosti, Hrvatski zbor učitelja i trenera skijanja i Društvo za sportsku rekreaciju VitaSport iz Zagreba.

Usavršavanje

 • Seminar za sveučilišne nastavnike "Primjerena fizička aktivnost - Specijalna Olimpijada"  (Specijal Olympics Adapted Physical Education University Project - Seminar for Balkan Region University Teachers, Ljubljana, Slovenija, 18-21. rujna 2003.
 • Klinička analiza hoda u djece s cerebralnom paralizom (Clinical gait analysis in children with cerebral palsy), Kineziološki fakultet u Zagrebu, Zagreb, voditelj: Prof.dr. Henry G. Chambers, 2-3.lipnja.2008.
 • Basic and Pre-course Spasticity Symposium on clinical gait analysis, Leuven, Belgium, 30. lipnja do 3. srpnja 2010.
 • ITU međunarodni seminar za triatlonske trenere napredne razine 2, Pula, 2011.

Nagrade i priznanja:

 1. 1997. – dobitnik godišnje nagrade Rektora Zagrebačkog Sveučilišta

2006. – dobitnik godišnje nagrade Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za najboljeg znanstvenog novaka u šk. g. 2005/06.

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.
Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Izabrane publikacije

Popis znanstvenih i stručnih radova

 

 

Rektorova nagrada

Kasović-Vidas, M. (1997). Laboratorijski neuro-muskularni test odraznih sposobnosti alpskih skijaša. Zagreb: Fakultet za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu, rad nagrađen Rektorovom nagradom.

Diplomski rad

Kasović-Vidas, M. (1998). Testiranje simetrije i eksplozivne snage mišića nogu u alpskih skijaša pomoću mioelektričkih i dinamičkih pokazatelja. Zagreb: Fakultet za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu, diplomski rad.

Magistarski rad

Kasović, M. (2004). Nova biomehanička metoda testiranja dinamičke stabilnosti koljenog zgloba. Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, magistarski rad.

Doktorska disertacija

Kasović, M. (2009). Biomehanička procjena rekonstrukcije prednjeg križnog ligamenta. Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, doktorska disertacija.

Poglavlje u knjizi

Neljak, B., Kasović, M., Cigrovski, V., Blašković, D., Petljak, B., Tudor, A., Štrbac, D., Rađenović, O. (2009) Opis elemenata i metodika poučavanja, (U Alpsko skijanje, Ur. Davor Uskoković), Zagreb, HZUTS, nakladnik Znanje Zagreb, str. 76 - 138.

Znadstveni radovi

 1. Kasović-Vidas, M., Medved, V. (1998). Some EMG and takeoff features to characterise alpine skiers. In Magjarević, R. (Ed.), 8th International IMEKO TC-13 Conference on Measurement in Clinical Medicine (vol.3, pp. 148-151), Dubrovnik: KoREMA.
 2. Kasović-Vidas M, Medved V, Krois I (1999). Jedan biomehanički test alpskih skijaša. U Milanović, D. (Ur.), Zbornik radova - Kineziologija za 21. stoljeće (str. 272-276), Dubrovnik: Faculty of Physical Education, University of Zagreb.
 3. Kasović-Vidas, M., Furjan-Mandić, G., Medved, V. (1999). Mioelektrični i neuromuskularni pokazatelji sklekova u aerobici, Alpe-Adria IV. konferencija o sportu (str. 172-176), Rovinj.
 4. Furjan-Mandić, G., Medved, V., Kasović-Vidas, M. (1999). Myoeletrical and neuromuscular features of push-ups. In Jošt B. (Ed.), Procesdings of the 6th Sport Kinetics Conference, Ljubljana.
 5. Kasović-Vidas, M., G. Furjan-Mandić, V. Medved, (2000.) Myoelectric and Neuro-muscular Features of Aerobic Push-up Exercise. U: Zbornik radova CESS – Europska konferencija Tjelesno vježbanje i zdravlje, Pore (ur. S. Heimer).
 6. Medved, V., Kasović-Vidas, M. (2000). Biomechanical testing of alpine skiers, In Garry, D. (Ed),  Procesdings of the 22th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine & Biology Society, Fullerton, Chicago.
 7. Medved, V., Nemec, B., Kasović, M., Rađenović, O. (2000). Laboratory and field reasearch into bimechanics of alpine skiing, Science and Skiing, In Mueller E., Roitner R., Niessen W., Raschner CH. (Eds), 2th International Congress on skiing and Science – Abstrac Book 1 (pp. 16-17), Salzburg: Institut fur Sportwissenschaften Universitaet Salzburg.
 8. Medved, V., Nemec, B., Kasović, M., Rađenović, O. (2001). Laboratory and field reasearch into bimechanics of alpine skiing. In Mueller E., Schwamebder H., Raschner CH., Lindinger, Kornexl E. (Eds), Science and Skiing II (pp. 84-94), Schriften zur Sportwissenschaft, Band 26, 1 Verlang Dr. Kovač, Hamburg.
 9. Vlašić, J., Barić, R., Oreb, G., Kasović, M. (2002). Exercise motives in middle-aged and elderly female population, In Milanović, D., Prot, F. (Eds.), Proceedings Book  of 3rd International Scientific Conference - Kinesiology New Perspectives, (3, pp. 462-465). Opatija: Faculty of Kinesiology, University of Zagreb.
 10. Kasović, M., Medved, V., Vučetić, V. (2002). Testing of take-off capacities in the lower extremities of top football players, In Milanović, D., Prot, F. (Eds.), Proceedings Book of 3rd International Scientific Conference - Kinesiology New Perspectives, (6, pp. 677-680). Opatija: Faculty of Kinesiology, University of Zagreb.
 11. Furjan-Mandić, G., Majerić, G., Kasović, M., Kondrič, M. (2002). Upper leg muscle activity in aerobics – myoelectric indicators, In Milanović, D., Prot, F. (Eds.), Proceedings Book  of 3rd International Scientific Conference - Kinesiology New Perspectives, (6, pp. 697-700). Opatija: Faculty of Kinesiology, University of Zagreb.
 12. Kasović, M., Pribanić, T., Medved, V. (2002). Take-off and landing properties in top-level football players: a ground reaction force study, Kinesiology – International Journal of Fundamental and Applied Kinesiology (Ed. Milanović, D.), 34(2), pp. 182-189.
 13. Furjan-Mandić, G., Kondrič, M., Kasović, M. (2003). Kinematic analysis of forehand strike in table tennis executed with balls of two different size. Book of Abstracts of the 3rd World Congress of Science and Racket Sports, Paris, May: 17-19.
 14. Rađenović, O., Medved, V., Kasović, M. (2005). Comparison of the wedge turn on standard and carving skies, Proceedings Book of 5th International symposium Computer Scince in Sport (pp. 55). Hvar, CACSS and IACSS.
 15. Furjan-Mandić, G., Kondrič, M., Medved, V., Kasović, M., Oreb, G. (2005). Trunk and shoulder musculature activity in Nordic Walking using different pole lengths, In Milanović, D., Prot, F. (Eds.), Proceedings Book  of 3rd International Scientific Conference - Kinesiology New Perspectives, (pp. 845-847). Opatija: Faculty of Kinesiology, University of Zagreb.
 16. Mejovšek, M., Kasović, M., Harasin, D., Pekas, D. (2005). Effects of variations of the pullover exercise on the EMG activity of eight muscles, In Milanović, D., Prot, F. (Eds.), Proceedings Book of 3rd International Scientific Conference - Kinesiology New Perspectives, (pp. 402-405). Opatija: Faculty of Kinesiology, University of Zagreb.
 17. Kasović, M., Medved, V., Cifrek, M., Matković, B., Janković, S., Jukić, J. (2006). The effect of muscle fatigue on motor control in knee joint, International Congress Biomedical Engineering in Exercise and Sports, Torino, Italy.
 18. Kasović, M., Medved, V., Cifrek, Mejovšek, M. (2006). Dynamics stability in landing with ACL deficient knee joint, International Congress 5th World Congress of Biomechanics, Munich, Germany.
 19. Antekolović, Lj., Kasović, M., Marelić, N. (2006). Biomehaničko vrednovanje dubinskih skokova u pripremi skakača u dalj. Hrvatski športsko-medicinski vjesnik, (Ur. Anić, B.), str. 12-19.
 20. Kasović, M., Medved, V., Cifrek, M., Mejovšek, M. (2006). Dynamics stability in landing with ACL deficient knee joint. Journal of Biomechanics, Volume 39, Supplement 1, pp. S501.
 21. Kasović, M., Mejovšek, M., Medved, V. (2006). Utjecaj umora muskulature na proprioceptivnu osjetljivost. Proceedings of the 1st International Conference “Contemporary Kinesiology”, Kupres, BiH, pp. 111-115.
 22. Ergović, V., Tonković, S., Medved, V., Kasović, M. (2007). Data mining time series of human locomotion data based on functional approximation, Proceedings of the 11th Mediterranean Conference on Medical and Biological Engineering and Computing – the MEDICON 2007., Ljubljana Ljubljana, 2007. 677-680, Slovenija.
 23. Kasović, M., Pribanić, T., Medved, V. (2007). The study of muscle fatigue effect on dynamic stability in knee joint, Proceedings of the XXIth ISB Congress, Taipei, Taiwan.
 24. Mejovšek, M., Kasović, M., Lončar, V. (2007). New laboratory test for dynamic satability in ACL deficient knee joint, Proceedings of the XXIth ISB Congress, Taipei, Taiwan.
 25. Pribanić, T., Kasović, M., Sakas, G. (2007). On the construction of 3D scanner: implementation of multiple phase shift method, Proceedings of the XXIth ISB Congress, Taipei, Taiwan.
 26. Kasović, M., Mejovšek, M., Medved, V., Lončar, V. (2007). The Role of muscle fatigue on Knee Biomechanics during Single Leg Landings, Proceedings of the 12th ECSS Congress, 11-14 July Jyväskylä 2007/Finland.
 27. Horvatin-Fučkar, M., Medved, V., Kasović, M. (2007). Elektromiografska aktivnost muskulature nogu pri izvođenju osnovnih koraka na različitim visinama step klupice. Hrvatski športsko-medicinski vjesnik, (Ur. Anić, B.), volumen 22, broj 1, str. 16-23.
 28. Kaštelan Darko, Kraljević Ivana, Kardum Iva, Kasović Mario, Dušek Tina, Mazalin Protilipac Josip, Giljević Zlatko, Jelčić Jozo, Aganović Izet, Koršić Mirko (2007). The Effects of the Level of Physical Activity on Calcaneal Ultrasound Measurements: Bone Properties of Medical and Physical Education Students, Coll. Antropol., 31, 3: 701–704
 29. Kondrič Miran, Medved Vladimir, Baca Arnold, Kasović Mario, Furjan Mandić Gordana, Slatinšek Uroš (2007). Kinematic analysis of top spin stroke with balls of two different sizes. U: Kondrič, M., G. Furjan-Mandić (ur.). 10th International table tennis sports science congress. Proceedings book. Zagreb: Faculty of Kinesiology: Croatian table association: International table tennis federation, str. 10-16.
 30. Kondrič, Miran, Medved, Vladimir, Kasović, Mario, Furjan-Mandić, Gordana, Slatinšek, Uroš (2007). Differences in grif executing forehand topspin with different balls. U: Kondrič, M., G. Furjan-Mandić (ur.). 10th International table tennis sports science congress. Proceedings book. Zagreb: Faculty of kinesiology: Croatian table tennis association: International table tennis federation, str. 386-393.
 31. Baca, Arnold; Medved, Vladimir; Kornfeind, Philipp; Heller, Mario; Kasović, Mario; Kondrič, Miran. (2007). Comparative study of muscle fatigue in table tennis training - an outline. U: Kondrič, M., Furjan-Mandić, G. (ur.). 10th International table tennis sports science congress. Proceedings book. Zagreb: Faculty of kinesiology: Croatian table tennis association: International table tennis federation, str. 164-167.
 32. Kraljević Ivana, Kaštelan Darko, Goršić Irma, Solak Mirsala, Giljević Zlatko, Kasović Mario, Sertić Jadranka, Koršić Mirko (2007). Nedostatak vitamina D u postmenopauzalnih žena koje se lijeće zbog osteoporoze, Liječnički vjesnik (pismo uredniku), volumen 129, str. 304.
 33. Mejovšek Mladen, Kasović Mario, Cigrovski Vjekoslav, Lončar Vedrana (2007). Single-leg stability test for knee joint in alpine skiers, In Muller, E., Lindinger, S., Stoggl, T., Fastenbauer, V. (Eds.), Book of Abstracts of 4th international Congress on Science and Skiing, pp. 121.
 34. Kasović Mario, Mejovšek Mladen, Cigrovski Vjekoslav, Lončar Vedrana (2007). Training effect on balance control in young alpine skiers: ground reaction force study, In Muller, E., Lindinger, S., Stoggl, T., Fastenbauer, V. (Eds.), Book of Abstracts of 4th international Congress on Science and Skiing, pp. 156.
 35. Kasović, M., Medved V., Mejovšek M., Ergović V. (2008). Biomechanical diagnostics of knee joint condition in sport, In Milanović, D., Prot, F. (Eds.), Proceedings Book of 5rd International Scientific Conference in Kinesiology, pp. 242-245.
 36. Pribanić, Tomislav; Joaquim, Salvi; Kasović, Mario. (2008.) Calibration of 3D kinematic  systems using 2D calibration plate, In Kwon, Young-Hoo; Shim, Jaeho; Shim Jae K.; Shin, In-Sik (Eds.), Proceedings of XXVI International Conference on Biomechanics in Sports, Seoul, Korea: Rainbowbooks, Korea, 77-80.
 37. Kovač, I., Medved, V., Kasović, M. (2008) Biomehanička analiza hoda protetički opskrbljenih osoba s traumatskom potkoljenom amputacijom. Zbornik radova  IV. Hrvatski kongres fizikalne i rehabilitacijske medicine, Varaždinske Toplice 19 - 22.06.2008., Ed. Hrvatsko društvo za fizikalnu i rehabilitacijsku medicinu HLZ-a: 19.
 38. Kovač, I., Medved, V., Kasović, M. (2008) Instrumented gait analysis of traumatic transtibial amputee patients. Rehabilitacija/ Rehabilitation.  Proceedings. 5th Regional Central European ISPO Conference, Portorose , Slovenia, 19 – 21 September, 2008; let.
 39. Kasović, M., Potočanac, Z., Mejovšek M. (2009) Differences in ACL Reconstruction Techniques: EMG Studie, Proceedings of XXII Congress of the International Society of Biomechanics, Cape Town, South Africa from 5th to 9th July 2009. (on CD)
 40. Mejovšek M., Kasović, M., Sporiš, G. (2009) Knee Biomechanics in Soccer Players After ACL Reconstruction: Two Years Studie, Proceedings of XXII Congress of the International Society of Biomechanics, Cape Town, South Africa from 5th to 9th July 2009. (on CD)
 41. Kasović, M., Potočanac, Z., Cifrek, M., Tudor, A., Mejovšek, M. (2009). Razlike u mišićnoj aktivnosti jednu godinu nakon rekonstrukcije prednje ukrižene sveze koljena. Hrvatski športsko-medicinski vjesnik, (Ur. Matković, B.), volumen 24, broj 2, str. 76-81.
 42. Kovač, I., Medved, V., Kasović, M., Heimer, Ž., Lužar-Stiffler, V., Pečina, M. (2010) Instrumented joint mobility analysis in traumatic transtibial amputee patients. Periodicum Biologorum. vol. 112, no 1, 25–31.
 43. Kasović, M., Mejovšek, M., Matković, B., Janković, S., Tudor, A. (2010) Electromyographic analysis of the knee using fixed activation threshold after anterior cruciate ligament reconstruction. International Orthopaedics (DOI 10.1007/s00264-010-1050-4), Springer-Verlag, from: http://www.springerlink.com/content/h56u667535kvtjx7/fulltext.pdf
 44. Kasović, M., Matković, B.R., Mejovšek, M. (2010) The neuromuscular changes in athletes after the ACL reconstruction, St. Christoph am Arlberg, Austria, from 14 – 19 December, 2010
 45. Mejovšek, M., Kasović, M., Cigrovski, V. (2010) The influence of peripheral fatigue on dynamic balance, St. Christoph am Arlberg, Austria, from 14 – 19 December, 2010
 46. Cigrovski, V., Matković, B., Kasović, M. (2010) How to make the alpine ski learning process more efficient, St. Christoph am Arlberg, Austria, from 14 – 19 December, 2010
 47. Sušić, A., Žokalj, M., Kasović, M (2013) Estimetion of lumbar spine load during lifting task execution, 5th International Conference ERGONOMICS 2013, 139-144

Stručni radovi

 1. Medved, V., Kasović, M. (1999). Korištenje mjerne platforme u registraciji dinamičkih karakteristika sportskih kretnih struktura, U Milanović, D. (Ur.), Zbornik radova 8. Zagrebački sajam sporta - Trener i suvremena dijagnostika (str. 37-41), Zagreb: Fakultet za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu.
 2. Medved, V., Kasović, M. (1999). Površinski EMG - izravno praćenje aktivnosti muskulature, U Milanović, D. (Ur.), Zbornik radova 8. Zagrebački sajam sporta - Trener i suvremena dijagnostika (str. 29-36), Zagreb: Fakultet za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu.
 3. Kasović, M., Medved, V. (1999). Neki EMG i odrazni pokazatelji u karakterizaciji alpskih skijaša, U Milanović, D. (Ur.), Zbornik radova 8. Zagrebački sajam sporta - Trener i suvremena dijagnostika (str. 123-129), Zagreb: Fakultet za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu.
 4. Furjan-Mandić, G., Medved, V., Kasović, M., Oreb, G. (1999). Mioelektrični pokazatelji nadlaktice kod dvije razine utreniranosti aerobike, U Milanović, D. (Ur.), Zbornik radova Kineziologija za 21. stoljeće (str. 272-276), Zagreb: Fakultet za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu.
 5. Krapac, L., Kasović, M. (1999). Kineziološki tretman osteoporoze, Fizikalna medicina i rehabilitacija (str. 160-174), Zagreb:
 6. Kasović, M. (2000). Tjelesna aktivnost kao prevencija osteoporoze, Osteoporoza (str. 13-16), Zagreb: Hrvatsko društvo za prevenciju osteoporoze.
 7. Kasović, M. (2001). Drugi susreti rekreativaca treće životne dobi - Novi Vinodolski 2001, Osteoporoza (str. 15-16), Zagreb: Hrvatsko društvo za prevenciju osteoporoze.
 8. Kasović, M., Matković, A., Konjević, I. (2001). Vježbe kao prevencija osteporoze kod osoba treće životne dobi, U Findak, V. (Ur.), Zbornik radova 10. Ljetne škole pedagoga fizičke kulture Republike Hrvatske, Zagreb: Hrvatski kineziološki savez.
 9. Marković, G., Kasović, M., Metikoš, B. (2001). Određivanje i programiranje volumena opterećenja u body buildingu primjenom EMG signala, U Findak, V. (Ur.), Zbornik radova 10. Ljetne škole pedagoga fizičke kulture Republike Hrvatske, Zagreb: Hrvatski kineziološki savez.
 10. Matković B., Berić, A., Kasović, M. (2001). Stanje i perspektiva zagrebačkog alpskog i nordijskog skijanja, U Milanović, D. (Ur.), Zbornik radova 10. Zagrebački sajam sporta i nautike (str: 187-193), Zagreb: Fakultet za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu i Zagrebački športski savez.
 11. Kasović M., Koršić M. (2001). Koju tjelesnu aktivnost izabrati u trećoj životnoj dobi?, U Majić, T. (Ur.), Zagreb - zdravi grad, (br. 4, str. 8), Zagreb: Radin repro i roto d.o.o.
 12. Kasović M., Matković B., Matković BR. (2002). Skijanje kao dio programa tjelesne i zdravstvene kulture u osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj Da ili Ne, U Findak, V. (Ur.), Zbornik radova 11. Ljetne škole pedagoga fizičke kulture Republike Hrvatske, Zagreb: Hrvatski kineziološki savez.
 13. Kasović, M., Matković B., Matković BR. (2002). Dopunski trening alpskih skijaša, U Milanović, D. (Ur.), Zbornik radova 11. Zagrebački sajam sporta i nautike (str. 66-68), Zagreb: Fakultet za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu i Zagrebački športski savez.
 14. Kasović, M., Medved, V. (2002). O važnosti nekih biomehaničkih veličina u sportskoj dijagnostici, U Milanović, D. (Ur.), Zbornik radova 11. Zagrebački sajam sporta i nautike (str: 292-295), Zagreb: Fakultet za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu i Zagrebački športski savez.
 15. Medved, V., Oreb, G., Furjan-Mandić, G., Šentija, D., Janković, S., Kasović, M. (2002). Neuro-muscular Biomechanical Diagnostics of Sportive and  Pathological Locomotion: A Project Review, Biomechanics in the decade of bone & joint (Bionet event), Brussels.
 16. Kasović, M., Matković B. (2002). Snow activities in function of developing motor skills in the youngest age groups, In Pišot, R., Štemberger, V., Krpač, F., Filipčič, T. (Eds.). Proceedings Book of 2nd International Science and Expert Symposium – A child in motion (pp. 130-132), Ljubljana: Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani.
 17. Furjan-Mandić, G., Kasović, M., Zaletel Černoš, P., Brucker, L., Koršić, M. Program vadbe v aerobili za zmerno in težje mentalno prizadeto mladino in odrasle, In Pišot, R., Štemberger, V., Krpač, F., Filipčić, T. (Eds.). Proceedings Book of 2nd International Science and Expert Symposium – A child in motion (pp. 476-478), Ljubljana: Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani.
 18. Kasović, M., Matković B. (2003). Neki pokazatelji bazične motoričke pripremljenosti mlađih alpskih skijaša, U Milanović, D. (Ur.), Zbornik radova 12. Zagrebački sajam sporta i nautike (str:), Zagreb: Fakultet za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu i Zagrebački športski savez.
 19. Furjan-Mandić, G., Kondrič, M., Kasović, M. (2003). Kinematic analysis of forehand strike in table tennis executed with ball of two different sizes, Abstracts book of the 8th International Table Tennis Federation Sport Science Congress. Paris : INSEP.
 20. Heimer, Ž., Kasović, M., Medved, V. (2003). A simple method to test kinematic system calibration, 6th International Conference Biotechnology and Public Health - Book of Abstracts (pp. 43). Zagreb.
 21. Kasović, M., Marković, S. (2004). Hipokineza. Zdrav život obiteljski magazin o zdravlju (br. 19, str. 39-40). Zagreb.
 22. Grubišić, F., Kasović, M., Medved, V. (2004). Perspektiva kinematičkih analiza ljudskog pokreta u fizikalnoj medicini. U Krapac, L. (Ur.). Fizikalna medicina i rehabilitacija, Zagreb: Hrvatsko društvo za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju HLZ-a.
 23. Radašević, H., Perko, G., Tomić, B., Puljak, A., Mihok, D., Tomek-Roksandić, S., Kasović, M., Čulig, J. (2004). Primjena programa tjelesne aktivnosti u zdravstvenom turizmu za starije. U: Zdravstveni turizam, prehrana, kretanje i zaštita okoliša u Hrvatskoj. Akademija medicinskih znanosti Hrvatske, (str. 83-92). Zagreb.
 24. Kasović, M., Rupić, J. (2004). Sportske aktivnosti pokretači zdravih navika. U Rivier-Zurak, C. (Ur.), Vaše zdravlje (br. 34, str. 14-15). Zagreb: Oktal-Pharma d.o.o.
 25. Kasović, M., Kutle, I., Rupić, J. (2004). Aktivni i zdravi i u srebrnim godinama, U Rivier-Zurak, C. (Ur.), Vaše zdravlje (br. 35, str. 58-60). Zagreb: Oktal-Pharma d.o.o.
 26. Kasović, M., Kutle, I., Rupić, J. (2004). Vježbajmo zajedno: vježbe snage za mišiće kralježnice, U Rivier-Zurak, C. (Ur.), Vaše zdravlje (br. 36, str. 76-78). Zagreb: Oktal-Pharma d.o.o.
 27. Kasović, M., Skender, N. (2004). Vježbajmo zajedno: vježbe snage za trbušnu muskulaturu, U Rivier-Zurak, C. (Ur.), Vaše zdravlje (br. 37, str. 68-70). Zagreb: Oktal-Pharma d.o.o.
 28. Kasović, M., Skender, N., Marković, S. (2004). Vježbajmo zajedno: vježbe snage za mišiće nogu, U Rivier-Zurak, C. (Ur.), Vaše zdravlje (br. 38, str. 80-82). Zagreb: Oktal-Pharma d.o.o.
 29. Kasović, M., Marković, S. (2004). Vježbajmo zajedno: vježbe snage za mišiće ramenog pojasa, U Rivier-Zurak, C. (Ur.), Vaše zdravlje (br. 39, str. 76-78). Zagreb: Oktal-Pharma d.o.o.
 30. Medved, V., Oreb, G., Furjan-Mandić, G., Šentija, D., Janković, S., Kasović, M.  (2004). Neuro-muscular biomechanical diagnostics of sportive and pathological locomotion (a project review), U Kniewald, Z. (Ur.), Zbornik radova Prvi kongres hrvatskih znanstvenika iz domovine i inozemstva (str. 816), Zagreb-Vukovar: Akademija tehničkih znanosti.
 31. Kasović, M., Marković, S., Furjan-Mandić, G. (2004). Primjena fitnes programa za djecu i mladež s posebnim potrebama, U Andrijašević, M. (Ur.), Zbornik radova konferencije Sport osoba s invaliditetom u Republici Hrvatskoj Topusko (str. 83-85). Zagreb: Hrvatski športski savez invalida.
 32. Kasović, M., Marković, S. (2005). Vježbajmo zajedno: jednostavnije vježbe snage za cijelo tijelo, U Rivier-Zurak, C. (Ur.), Vaše zdravlje (br. 40, str. 80-82). Zagreb: Oktal-Pharma d.o.o.
 33. Kasović, M., Marković, S. (2005). Vježbajmo zajedno: naprednije vježbe snage za cijelo tijelo, U Rivier-Zurak, C. (Ur.), Vaše zdravlje (br. 41, str. 84-86). Zagreb: Oktal-Pharma d.o.o.
 34. Koršić, M., Kasović, M., Vlašić, J. (2005). Dobrobiti i pravila redovitog tjelesnog vježbanja starijih osoba, U Findak, V. (Ur.), Zbornik radova 14. Ljetne škole pedagoga fizičke kulture Republike Hrvatske (str. 306-309), Zagreb: Hrvatski kineziološki savez.
 35. Kasović, M., Koršić, M., Medved, V. (2005). Sportom u mladosti za prevenciju osteoporoze u starosti, U Findak, V. (Ur.), Zbornik radova 14. Ljetne škole pedagoga fizičke kulture Republike Hrvatske (str. 302-305), Zagreb: Hrvatski kineziološki savez.
 36. Kasović, M., Antolić, T., Furjan-Mandić, G. (2005). Vježbajmo zajedno: jednostavnije vježbe s malom loptom, U Rivier-Zurak, C. (Ur.), Vaše zdravlje (br. 42, str. 80-82). Zagreb: Oktal-Pharma d.o.o.
 37. Kasović, M., Antolić, T. (2005). Vježbajmo zajedno: složenije vježbe s malom loptom, U Rivier-Zurak, C. (Ur.), Vaše zdravlje (br. 43, str. 70-72). Zagreb: Oktal-Pharma d.o.o.
 38. Kasović, M., Antolić, T. (2005). Vježbajmo zajedno: jednostavnije vježbe s velikom loptom, U Rivier-Zurak, C. (Ur.), Vaše zdravlje (br. 44, str. 80-82). Zagreb: Oktal-Pharma d.o.o.
 39. Kasović, M., Antolić, T. (2005). Vježbajmo zajedno: složenije vježbe s velikom loptom, U Rivier-Zurak, C. (Ur.), Vaše zdravlje (br. 45, str. 76-78). Zagreb: Oktal-Pharma d.o.o.
 40. Kasović, M. (2005). Nordijsko hodanje aktivnost za cijelo tijelo, U Rivier-Zurak, C. (Ur.), Vaše zdravlje (br. 45, str. 80-82). Zagreb: Oktal-Pharma d.o.o.
 41. Mišigoj-Duraković, M., Duraković, Z., Kasović, M. (2006). Tjelesna aktivnost i vježbanje u starijoj životnoj dobi – Gerontokineziologija, U Anić, B. (Ur.), Liječnički vjesnika - Knjižica sažetaka 2. Hrvatski gerontološki kongres (br. 128, str. 62). Zagreb: Hrvatski liječnički zbor.
 42. Kasović, M., Medved, V., Mišigoj-Duraković, M. (2006). Biomehanički pristup u dijagnostici problema lokomotornog sustava starije populacije, U Anić, B. (Ur.), Liječnički vjesnika - Knjižica sažetaka 2. Hrvatski gerontološki kongres (br. 128, str. 138). Zagreb: Hrvatski liječnički zbor.
 43. Kasović, M., Mišigoj-Duraković, M., Duraković, Z. (2006). Gerontokineziologija: pregled novog izbornog predmeta na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, U Anić, B. (Ur.), Liječnički vjesnika - Knjižica sažetaka 2. Hrvatski gerontološki kongres (br. 128, str. 138). Zagreb: Hrvatski liječnički zbor.
 44. Kasović, M., Antolić, T., Balent, M. (2006). Vježbajmo zajedno: jednostavnije vježbe snage za starije osobe, primjenjive u kući, U Rivier-Zurak, C. (Ur.), Vaše zdravlje (br. 47, str. 82-84). Zagreb: Oktal-Pharma d.o.o.
 45. Kasović, M., Antolić, T., Balent, M. (2006). Vježbajmo zajedno: složenije vježbe snage za starije osobe, primjenjive u kući, U Rivier-Zurak, C. (Ur.), Vaše zdravlje (br. 48, str. 84-86). Zagreb: Oktal-Pharma d.o.o.
 46. Kasović, M., Antolić, T. (2006). Vježbajmo zajedno: jednostavnije vježbe snage s rastezljivom gumenom trakom, U Rivier-Zurak, C. (Ur.), Vaše zdravlje (br. 49, str. 64-66). Zagreb: Oktal-Pharma d.o.o.
 47. Kasović, M., Antolić, T. (2006). Vježbajmo zajedno: složenije vježbe snage s rastezljivom gumenom trakom, U Rivier-Zurak, C. (Ur.), Vaše zdravlje (br. 50, str. 84-86). Zagreb: Oktal-Pharma d.o.o.
 48. Kasović, M., Cigrovski, V., Matković, B., Antolić, T. (2006). Vježbajmo zajedno: priprema za skijanje - vježbe snage, U Rivier-Zurak, C. (Ur.), Vaše zdravlje (br. 51, str. 86-88). Zagreb: Oktal-Pharma d.o.o.
 49. Kasović, M., Vlašić, J., Antolić, T. (2007). Vježbajmo zajedno: važnost prevencije padova starijih osoba, U Rivier-Zurak, C. (Ur.), Vaše zdravlje (br. 52, str. 82-84). Zagreb: Oktal-Pharma d.o.o.
 50. Kasović, M., Vlašić, J., Antolić, T. (2007). Vježbajmo zajedno: jednostavnije vježbe za prevenciju padova starijih osoba, U Rivier-Zurak, C. (Ur.), Vaše zdravlje (br. 53, str. 82-84). Zagreb: Oktal-Pharma d.o.o.
 51. Kasović, M., Vlašić, J., Antolić, T. (2007). Vježbajmo zajedno: složenije vježbe za prevenciju padova starijih osoba, U Rivier-Zurak, C. (Ur.), Vaše zdravlje (br. 54, str. 82-84). Zagreb: Oktal-Pharma d.o.o.
 52. Kasović, M., Vlašić, J., Antolić, T. (2007). Vježbajmo zajedno: vježbe snage i stabilnosti trupa, U Rivier-Zurak, C. (Ur.), Vaše zdravlje (br. 55, str. 64-66). Zagreb: Oktal-Pharma d.o.o.
 53. Kasović, M., Vlašić, J., Antolić, T. (2007). Vježbajmo zajedno: vježbe za ruke i rameni pojas, U Rivier-Zurak, C. (Ur.), Vaše zdravlje (br. 56, str. 64-66). Zagreb: Oktal-Pharma d.o.o.
 54. Kasović, M., Vlašić, J., Antolić, T. (2007). Vježbajmo zajedno: priprema za skijanje - vježbe snage i ravnoteže, U Rivier-Zurak, C. (Ur.), Vaše zdravlje (br. 57, str. 64-66). Zagreb: Oktal-Pharma d.o.o.
 55. Medved, V., Kasović, M. (2007). Biomehanička analiza ljudskog kretanja u funkciji sportske traumatologije, Hrvatski športsko-medicinski vjesnik, (Ur. Anić, B.), volumen 22, broj 1, str. 40-47.
 56. Medved, V., Kasović, M. (2007). Primjena biomehaničke dijagnostike u pedijatriji: prilog optimizaciji rehabilitacijskog programa. U: IV. Simpozij Hrvatskog društva za pedijatrijsku kardiologiju i reumatologiju s međunarodnim sudjelovanjem. (16. i 17. 11. 2007.) Rijeka, (voditelj simpozija: I., Malčić). Knjiga sažetaka. Medicinska naklada, Zagreb, 47-48.
 57. Medved, V., Kasović, M. (2008). Faculty of Kinesiology, University of Zagreb, Croatia. International Society of Biomechanics (ISB) Newsletter (Ed. K. Sogaard), ISSUE Number 105, June 2008, pp. 7-8.
 58. Kasović, M., Mrđen. I., Mejovšek, M. (2009). Biomechanics of normal gait, In Rađenović, O., Schuster, S. (Ed.) Physiotherapy - skill and creativity Proceedings of 1st International Congress Study of Physiotherapy (1-4.04.2009.), University of Applied Health Studies, Zagreb, Croatia, str. 139.
 59. Kasović, M. (2012) Tjelesna aktivnost i zdravlje, Program prevencije i smanjenja prekomjerne tjelesne težine – seminar za edukaciju voditelja savjetovališta, Lovran, 21 - 22. veljača 2012. godina
 60. Kasović, M.,  Fortuna, V., Kutle, I. (2012) Smjernice u prevenciji padova starijih osoba, Zbornik radova 21. Ljetna škola kineziologa Republike Hrvatske, Poreč 26 - 30. lipnja 2012. godina, str. 425-428
 61. Kasović, M. (2012) Izbor sportsko-rekreacijskih aktivnosti u liječenju debljine, Zbornik radova 5. Hrvatskog kongresa o debljini s međunarodnim sudjelovanjem, Umag,  19 - 22. travnja 2012. godina
 62. Kasović, M., Vlahović, H., Hudec, G., Carević, M. (2012) Biomehaničke karakteristike hoda nakon traumatske ozljede mozga, Zbornik radova 4. Međunarodnog naučnog kongresa, Banja Luka, 8-9. novembar 2012
 63. Kasović, M., Svetić, I., Vlahović, H. (2013) Prijatelj na dva kotača, Vaše zdravlje (Ur. Rivier-Zurak, C.), broj 89 (06/13)

 

 

Profesionalni interesi i članstva

Biomehanika i analiza ljudske lokomocije u sportskom i kliničkom smislu.

Član je mnogih međunarodnih i domaćih znanstveno-stručnih udruga kao što su  International Society of Biomechanics (ISB), The American Senior Fitness Association (SFA), Hrvatska udruga kineziologa, Hrvatsko društvo za osteoporozu, Hrvatsko društvo za prevenciju pretilosti, Hrvatski zbor učitelja i trenera skijanja i Društvo za sportsku rekreaciju VitaSport iz Zagreba.

Povijest zaposlenja

Izbori u zvanja

 • Docent: znanstveno-nastavno zvanje u području društvenih znanosti, polje: kineziologija/sistematska kineziologija na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na vrijeme od 5. godina (19. listopada 2011.)
 • Znanstveno: znanstveni suradnik (Matično povjerenstvo 15. listopada 2009.)
 • Suradničko: viši asistent na znanstvenom projektu 034-0362979-2334 voditelja Prof.dr.sc. Vladimira Medveda i za noposredni rad u nastavi na predmetu Biomehanika na sveučilišnom studiju kineziologije (Fakultetsko vijeće 28. travnja 2009.).