Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

O djelatniku

doc. dr. sc. Hrvoje Podnar

Zvanje: docent

Soba:
127
Konzultacije:

Konzultacije uz predhodnu najavu e-mailom

Ponedjeljak, 13:00 sati

Telefon:
+38513658728
Telefon kućni:
1728
Zavod/služba :
Zavod za opću i primijenjenu kineziologiju
Godina diplomiranja:
2010.
Godina doktoriranja:
2015.
Na zavodu od:
2016.

Nastava

Rezultati studentske ankete

Prosječna ocjena Ankete za procjenu nastavnika u zimskom semestru 2018./19. godine (n=93)

M = 4.81, SD=0.51

Životopis

Rođen je 28.2.1987. u Rijeci, oženjen, Hrvat, državljanin Republike Hrvatske. Diplomirao je 2010. na Sveučilištu u Zagrebu na Kineziološkom fakultetu među 10% najuspješnijih studenata (prosjek ocjena 4,78). Dobitnih je stipendije za nadarene studente Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta tijekom čitavog trajanja sveučilišnog studija. Na istom je fakultetu 2015. završio doktorski studij (prosjek ocjena 5,00) i obranio doktorski rad napisan na engleskom jeziku pod nazivom: „Effects of a 5-minutes classroom-based active break on physical activity volume and on-task behavior” (“Učinci pet-minutne aktivne pauze u učionici na volumen tjelesne aktivnosti i usredotočenost na zadatak“).       

Školske godine 2011./2012. radio je kao učitelj tjelesne i zdravstvene kulture te je položio stručni ispit. Do danas nastavlja volonterski sudjelovati u neposrednoj nastavi Tjelesne i zdravstvene kulture s ciljem stručne specijalizacije u osnovnoj i srednjoj školi. Od 2013. radi na Kineziološkom fakultetu kao vanjski suradnik, 2014. na radnom mjestu i u suradničkom zvanju asistent, a od 2015. kao suradnik na Erasmus+ projektu financiranom od strane Europske komisije. Od 2016. radi na radnom mjestu i u suradničkom zvanju poslijedoktorand na predmetima obveznog Modula Kineziologija u edukaciji.

Objavio je više od 15 znanstvenih radova u znanstvenim časopisima te više od 30 znanstvenih i stručnih radova i sažetaka u zbornicima radova znanstvenih i stručnih konferencija. Suradnik je na četiri međunarodna istraživačka projekta. Održao je nekoliko pozvanih predavanja, prezentirao je više od 10 znanstvenih radova te sudjelovao na više od 15 znanstvenih konferencija. Uspostavio je kontakte s vodećim svjetskim stručnjacima iz područja tjelesnog i zdravstvenog odgoja te stekao znanja i kompetencije planiranja i provođenja projekata promocije tjelesne aktivnosti i zdravlja. Kroz izradu doktorskog rada istražio je utjecaj interaktivnog fitnesa na poboljšanje akademskih postignuća djece i na promociju zdravog načina života.

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.
Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Izabrane publikacije

 1. Podnar, H., Novak, D. & Radman, I. (2018) Effects of a 5-minute classroom-based physical activity on on-task behaviour and physical activity levels. Kinesiology : international journal of fundamental and applied kinesiology, 50 (2), 6360, 9.
 2. Štefan, L., Radman, I., Podnar, H. & Vrgoč, G. (2018) Sleep Duration and Sleep Quality Associated with Dietary Index in Free-Living Very Old Adults. Nutrients, 10 (11), -, 8 doi:10.3390/nu10111748.
 3. Štefan, L., Mišigoj-Durakovic, M., Devrnja, A., Podnar, H., Petric, V., Soric, M. (2018). Tracking of Physical Activity, Sport Participation and Sedentary Behaviors over Four Years of High School. Sustainability, 10, 3104; doi:10.3390/su10093104
 4. Shrestha, N., Grgic, J., Wiesner, G., Parker, A., Podnar, H., Bennie, J. A., Biddle, S. J. H., Pedisic, Z. (2018). Effectiveness of interventions for reducing non-occupational sedentary behaviour in adults and older adults: a systematic review and meta-analysis. British Journal of Sports Medicine. doi:10.1136/bjsports-2017-098270
 5. Stefan, L., Soric, M., Devrnja, A., Podnar, H., Misigoj Durakovic, M. (2017). Is school type associated with objectively measured physical activity in 15-year-olds? International Journal of Environmental Research and Public Health. 2017,14,1417; doi:10.3390/ijerph14111417
 6. Grgic, J., Mikulic, P., Podnar, H., Pedisic, Z. (2017). Effects of linear and daily undulating periodized resistance training programs on measures of muscle hypertrophy: A systematic review and meta-analysis. PeerJ, 2017(8) doi:10.7717/peerj.3695
 7. Podnar, H., Kunjesic, M., Radman, I. (2017). Internal consistency and retest reliability of Croatian version of PAQ-C. Croatian Journal of Education, 19(1), 45-62
 8. Radman I, Ruzic L, Padovan V, Cigrovski V, Podnar H. (2016). Reliability and validity of the inline skating skill test. Journal of Sports Science and Medicine, 15, 390-396
 9. Novak, D., Bernstein R, E., Podnar, H., Vozzolo, Y. (2016). Differences in the fitness levels of urban and rural middle school students in Croatia. The Physical Educator, 72(4), 553-576
 10. Lovecchio, N., Novak, D., Eid, L., Casolo, F., Podnar H. (2015). Urban and rural fitness level: comparison between Italian and Croatian students. Perceptual and motor skills, 120(2), 367-380
 11. Novak, D., Podnar, H., Emeljanovas, A., Marttinen, R. (2015). Comparison of fitness levels between croatian and lithuanian students. Montengrin Journal of  Sports Science and Medicine 4(1), 5-12
 12. Cigrovski V, Radman I, Matković B, Gurmmet S, Podnar H. (2014). Effects of alpine ski course program on attitudes towards alpine skiing. International Journal of Fundamental and Applied Kinesiology. 46(S1), 46-51.
 13. Neljak, B., Novak, D., Podnar, H., Antala, B. (2012). Teaching didactic forms and levels of male students’ physical activity. Asian Journal of Exercise and Sports Science, 9(2), 49-56
 14. Petrić, V., Novak, D., Matković, B., Podnar, H. (2012). The differences in physical activity level of adolescent female student. Croatian Journal of Education, 14(2), 275-291.
 15. Novak, D., Podnar, H., Antala, B. (2010). Are rural children really in better shape? Case of Croatia. Fitness & Performance Journal, 9(2), 44-49.

Profesionalni interesi i članstva

PADI COURSE DIRECTOR - Professional Association of Diving Instructors

ISIA Intruktor skijanja - Hrvatski zbor učitelja i trenera sportova na snijegu

 

Izabrani projekti

 1. Horizon2020 - SCIENCE AND TECHNOLOGY IN CHILDHOOD OBESITY POLICY (STOP), Grant agreement No 774548.
 2. HRZZ - HRVATSKA LONGITUDINALNA STUDIJA TJELESNE AKTIVNOSTI U ADOLESCENCIJI (CRO-PALS), Šifra projekta pri HRZZ:  9926
 3. Erasmus+ CREATING MECHANISMS FOR CONTINUOUS IMPLEMENTATION OF THE SPORTS CLUB FOR HEALTH GUIDELINES IN THE EUROPEAN UNION, Project Reference: 613434-EPP-1-2019-1-HR-SPO-SCP
 4. Erasmus+ THE EUROPEAN NETWORK FOR THE SUPPORT OF DEVELOPMENT OF SYSTEMS FOR MONITORING PHYSICAL FITNESS OF CHILDREN AND ADOLESCENTS, Project Reference: 613010-EPP-1-2019-1-SI-SPO-SCP