Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

O vanjskom suradniku

Damir Gobec, univ. bacc.cin

Zvanje: stručni suradnik

URL službenih stranica na Webu:
Zavod/služba :
Katedra za kineziološku rekreaciju i kineziterapiju
Godina diplomiranja:
2013.
Godina magistriranja:
2017.

Nastava

integrirani preddiplomski i diplomski

preddiplomski

Životopis

ime i prezime: DAMIR GOBEC, struc.spec.cin.

rođen:              04.11.1972.

e-mail:              damirgobec@gmail.com

supruga:           Ivana Gobec

sin:                   Jan Gobec

zaposlenje:       stručni tajnik u planinarskom savezu Zagreba (Savez sportova grada  Zagreba)

OBRAZOVANJE I DIPLOME

 1. diplomirao na Kineziloškom fakultetu, smjer sportske rekreacije, stručni specijalist trenerske struke
 2. diplomirao na Kineziloškom fakultetu, društveno veleučilište – smjer trener sportske rekreacije, bacc.cin.
 3. građevinski tehničar visokogradnje
 4. instruktor orijentacije – diploma Hrvatske Olimpijske akademije
 5. učitelj skijanja - Brixen, Italija  od 1993.
 6. međunarodni učitelj skijanja - Brunico, Italija od 1995. (ISIA licenca)
 7. državni demonstrator skijanja - Stubai, Austrija  od 2000. (ISIA card licenca od 2013.)
 8. međunarodni tečaj za planiranje i treniranje orijentacijskog trčanja na nivou klubova i škola - Švedska 1992.
 9. međunarodni tečaj za crtanje orijentacijskih karata, Toyota city, Japan 2005.
 10. međunarodni savjetnik za natjecanja u orijentacijskom trčanju, Graz, Austria, 2012.
 11. međunarodni savjetnik za natjecanja u preciznoj orijentaciji, Folgaria, Italija, 2013.

POZNAVANJE STRANIH JEZIKA

 1. engleski - diploma Engleskog sveučilišta Cambridge FC
 2. njemački

TRENUTAČNE FUNKCIJE:

 1. predsjednik Saveza zemalja jugoistične Europe u orijentacijskom sportu
 2. stručni tajnik Planinarskog saveza Zagreba
 3. predsjednik komisije za orijentaciju PSZ-a
 4. član Izvršnog Odbora Hrvatskog orijentacijskog saveza
 5. voditelj škole skijanja „Ban-tours“
 6. predsjednik OK "Vihor"
 7. organizator i stalni predavač na tečaju orijentacije OK “Vihor”
 8. predavač na Sportskom učilištu 

RADNO ISKUSTVO

 1. instruktor orijentacije i skijanja u HV od 1991. - 1998.
 2. član izvršnog odbora Hrvatskog orijentacijskog saveza
 3. direktor  reprezentacije Hrvatske u orijentacijskom sportu
 4. voditelj protokola dočeka i odlaska delegacija, te odjela za informacije na Europskom kongresu Međunarodnog vijeća za vojni sport u Zagrebu i Rovinju - 1995.
 5. prevoditelj za engleski jezik i vozač na 1. Svjetskim vojnim igrama u Rimu za visoke časnike HV-a - Italija - 1995.
 1. voditelj marketinga za Regionalno vojno prvenstvo u orijentacijskom trčanju i Svjetsko vojno prvenstvo u Taekwondou u Puli i Rovinju - 1996.
 2. voditelj protokola dočeka i odlazaka na Svjetskom vojnom prvenstvu u judu u Dubrovniku 1997
 3.  izbornik Hrvatske vojne izborne vrste u orijentacijskom trčanju za Europsko vojno prvenstvo u Jastrebarskom i Svjetsko vojno prvenstvo u Švicarskoj - 1998.
 4. rad u odjelu za kandidaturu i pripremu 2. Svjetskih vojnih igara 1998. / 1999.
 5. trener i voditelj Hrvatske vojne izborne vrste u orijentacijskom trčanju na 2. Svjetskim vojnim igrama u Zagrebu - 1999.
 6. predstavnik Hrvatske na Svjetskom kongresu IOF-a (Međunarodne orijentacijske federacije) - Austrija - 2000.
 1. izbornik Hrvatske juniorske izborne vrste u OT od 1993. do 2000. (Svjetska prvenstva: Italija-1993; Poljska-1994; Danska-1995; Rumunjska-1996; Belgija-1997; Francuska-1998; Bugarska-1999; Češka-2000; Europski kup: Švicarska-2000.) i od 2003. dalje (Svjetsko prvenstvo: Estonija-2003.; Europski kup: Njemačka-2003, Velika Britanija-2004.)
 2. član sudskog vijeća Komisije za orijentaciju HPS-a
 3. međunarodni kontrolor komisije za orijentaciju  HPS-a
 4. voditelj skijaških tečajeva za: Planinarski savez Zagreba, turističku agenciju Ban tours, privatnu osnovnu školu "Kreativni razvoj", Fakultet fizičke kulture (Kineziloški fakultet), Hrvatsku vojsku, skijaški savez Zagreba, Agenciju za školstvo RH.
 5. novinar za web stranicu (www.vihor.hr) na Svjetskom juniorskom prvenstvu u orijentacijskom trčanju u Mađarskoj– 2001.
 6. skijaški demonstrator na tečaju za učitelje skijanja u organizaciji Hrvatske Olimpijske akademije ( Kiens, Italija 2002; 2003; 2007.)
 7. član nastavne komisije Hrvatskog zbora učitelja i trenera skijanja (2002.-2004.)
 8. skijaški demonstrator na seminaru za učitelje skijanja u organizaciji Hrvatskog zbora učitelja i trenera skijanja ( Sexten, Italija 2002;2003;2004;2007; 2009;2010)
 9. skijaški demonstrator na tečaju za učitelje skijanja u organizaciji Kineziološkog fakulteta (Cortina, Italija 2004; 2005)
 10. direktor reprezentacije Hrvatske u orijentacijskom trčanju te preciznoj orijetnaciji – organizacija i marketing za odlazak na Europsko seniorsko prvenstvo u Dansku - 2004; Juniorsko Svjetsko prvenstvo u Poljsku -2004; Seniorsko Svjetsko prvenstvo u Švedsku -2004; Juniorski europski kup u Veliku Britaniju -2004; Juniorsko Svjetsko prvenstvo u Švicarsku -2005; Seniorsko Svjetsko prvenstvo u Japan -2005; Svjetski kup u Italiju – 2005; Juniorski europski kup u Austriju -2005; Svjetsko prvenstvo u Češkoj 2008., Svjetsko prvenstvo u Mađarskoj 2009. i Norveškoj 2010., Europsko prvenstvo u Švedskoj 2010.
 11. rad na pripremi staze i na stazi tijekom održavanja FIS slaloma «Zlatni medvjed» na Medvednici – 2005. i „Snježna kraljica“ – 2006.
 12. skijaški demonstrator na seminaru za profesore TZK u organizaciji zavoda za školstvo republike Hrvatske i Hrvatskog zbora učitelja i trenera skijanja – Bjelolasica 2005. i 2009, Medvednica 2011.
 13. skijaški demonstrator na tečaju za učitelje skijanja u organizaciji Hrvatskog zbora učitelja i trenera skijanja (2008.)
 14. Partner u  projektu operativnog programa IPA Slovenija-Hrvatska za školovanje Ciklovodiča u suradnji sa Međimurskim veleučilištem, 2011
 15. Partner u  projektu “Running for a common future” – ERASMUS +, Kahramanmaras, Turska 2014.
 16. Međunarodni savjetnik Mediteranskog prvenstva u orijentacijskom trčanju, Alexandria, Egipat 2016-2018 
 17. Međunarodni savjetnik Svjetskog prvenstva u preciznoj orijentaciji 2017-2019 u Portugalu
 18. dopredsjednik Saveza zemalja jugoistične Europe u orijentacijskom sportu - 2015-2019
 19. Voditelj hrvatske delegacije na međunarodnom  orijentacijskom trening kampu "One road, One belt" - Nanjing, Kina 2019

ORGANIZATOR ORIJENTACIJSKIH NATJECANJA

 1. 4. Otvoreno prvenstvo Zagreba u orijentaciji - natjecanje za Svjetsku rang listu (WRE) –glavni organizator - 2004.
 2. Otvoreno prvenstvo Zagreba u park orijentaciji - glavni organizator – 2001- 2010. i dalje
 3. Cest is d'best – promotivno orijentacijsko natjecanje – 2005.
 4. Alpe Adria park kup - glavni organizator - 2001. - 2004.
 5. Vihor park kup,  7 natjecanja - Zagreb (3), Delnice, Rovinj (2), Jastrebarsko – glavni organizator – 2000.
 6. 16. Ačkov kup - štafeta - 1994.
 7. 6. noćno prvenstvo Zagreba - 1990.
 8. 3. i 4. Kup Vihora - 1988; 1989.
 9. Prvenstvo Hrvatske u sprint orijentaciji - 2008.
 10. „Memorijal Stipice Mesića“ – dvodnevno natjecanje 2008. (bodovalo se za Svjetsku rang listu),  2009. -2021.  (bodovalo se za Kup Hrvatske)
 11. Više od 50 dječjih natjecanja u orijentacijskom trčanju
 12. Glavni organizator Svjetskog prvenstva u preciznoj orijentaciji 2015. godine u Hrvatskoj
 13. Organizator i međunarodni savjetnik otvorenog prvenstva Egipta u orijentacijskom trčanju i preciznoj orijentaciji - Sharm El Sheikh, Egipat 2016-2017
 14. Organizator i međunarodni savjetnik Mediteranskog prvenstva u orijentacijskom trčanju i preciznoj orijentaciji - Alexandria, Egipat 2018

PREDAVANJA

 1. predavanja  na Veleučilištu - smjer rekreacija -  tema Orijentacija -2001.
 2. predavanja na usmjerenju iz rekreacije na Kineziološkom fakultetu na temu Orijentacija –1995; 2001.
 3. izlaganje na zagrebačkom velesajmu (Stanje i perspektive Zg sporta) -10. sajam sporta i nautike, 2001.
 4. izlaganje na zagrebačkom velesajmu (Sport u turizmu) -13. sajam sporta i nautike, 2004.
 5. niz predavanja u školi orijentacije HPD"Vihor", OK "Vihor" i OK "Sljeme"
 6. predavanja „Osnovi orijentacije“ u sklopu nastave TZK u srednjoškolskom centru "Prvomajska"
 7. predavanja „Osnovi orijentacije“ na tečaju za gorske vodiče - 2001; 2002; 2003; 2004; 2005;2006:2007;2008;2009; 2010
 8. predavanja „Osnovi orijentacije“ postrojbama Hrvatske vojske
 9. predavanje o osnovama orijentacije za osobe oštečena sluha - 2002.
 10. predavanje “Fizička priprema skijaša“ - tečaj za učitelje skijanja - Kiens, Italija 2003.
 11. predavanje „Opasnosti u planinama“ - tečaj za učitelje skijanja - Kiens, Italija 2003.
 12. Predavanje „Opasnosti u planinama“- tečaj za učitelje skijanja - Cortina, Italija 2005.
 13. Predavanje “Orijentacijski sport u turizmu“ za studente ekonomskog fakulteta – usmjerenje u turizmu, Tomislavov dom -2005.
 14. predavanja „Osnovi orijentacije“ – planinarska škola „Zagreb-Matica“ – 2007. i 2008.
 15. Predavanje „Implementacija orijentacijskog sporta u sustav školstva RH“ – za i županijska vijeća Agenciju za odgoj i obrazovanje RH Bjelovarsko-Bilogorske županije te Koprivničko-križevačke županije Bjelovar 2007; Kalnik 2008
 16. Predavanje „Implementacija orijentacijskog sporta u sustav školstva RH“ – za Agenciju za školstvo RH - Bjelolasica 2007.
 17. predavanje „Opasnosti u planinama“ - tečaj za voditelje skijanja u organizaciji Hrvatske agencije za školstvo – Bjelolasica 2009
 18. Predavanje „Implementacija orijentacijskog sporta u sustav školstva RH“ – za Agenciju za za odgoj i obrazovanje RH - Kalnik 2010.
 19. Predavanje „Implementacija orijentacijskog sporta u sustav školstva RH“ – za profesore geografije – nakladnik Klett - Medvednica 2010.
 20. Predavanja na Gediz Sveučilištu u Izmiru, Turska - „Implementacija orijentacijskog sporta u školski program”, “Dječje orijentacijske utrke” – 2012.
 21. Predavanje “Precizna orijentacija i njena primjena” – Izmir, Turski orijentacijski savez, 2012.
 22. Predavanja “Crtanje orijentacijskih karata”, “Dječje orijentacijske utrke”, “Financiranje i marketing velikih orijentacijskih  natjecanja” – kongres saveza zemalja jugoistočne Europe, Beograd, Srbija 2013.
 23. Predavanje “Precizna orijentacija i njena praktična primjena” – Kahramanmaras, Turska- ERASMUS+ projekt suradnje Turska, Bjelorusija, Rusija, Moldavija, Slovenija, Italija, Albanija i Hrvatska – 2014.
 24. Predavanje “Orijentacijski sport i orijentacijske karte” – Geodetski fakultet u Zagrebu, 2014.
 25. Predavanje “„Implementacija orijentacijskog sporta u sustav školstva RH“ – Kineziloški fakultet – Udruga kineziologa grada Zagreba, 2015
 26. Predavanje “„Implementacija orijentacijskog sporta i praktična primjena u sustav školstva RH“ – Kineziloški fakultet – Hrvatski školski sportski savez, 2015
 27. Predavanje "Opisi u orijentacijskom sportu" - Nanjing, Kina 2019
 28. Predavanja na školovanju za Vodiče pješačkih tura - Sportsko učilište, 2021

ODLIKOVANJA

 1. spomenica Domovinskog rata - 1991.
 2. spomenica Domovinske zahvalnosti - 1997.
 3. brončani znak Hrvatskog planinarskog saveza
 4. srebrni znak planinarskog saveza Zagreba

SPORTSKI USPJESI

Nastupi za Hrvatsku na velikim svjetskim natjecanjima:

 1. 1989. - juniorska reprezentacija Jugoslavije na Europskom prvenstvu u Austriji
 2. 1990. - juniorska reprezentacija Jugoslavije na Svjetskom prvenstvu u Švedskoj
 3. 1991. - 1992 juniorska reprezentacija Hrvatske na Svjetskim prvenstvima u Njemačkoj i Finskoj
 4. 1993. - seniorska reprezentacija Hrvatske na Svjetskom prvenstvu u SAD-u
 5. 1994. - 1998. vojna izborna vrsta Hrvatske na Svjetskom vojnom prvenstvu u Mađarskoj, Poljskoj, Finskoj, Rusiji, Španjolskoj, Švicarskoj
 6. 1996. - studentska reprezentacija Hrvatske na Svjetskom studentskom prvenstvu u Mađarskoj
 7. 1999. - vojna izborna vrsta Hrvatske na 2. Svjetskim vojnim igrama u Zagrebu
 8. 2000. - seniorska reprezentacija Hrvatske - nastup na Svjetskom kupu u Portugalu
 9. 2001. - seniorska reprezentacija Hrvatske - nastup na Svjetskom park kupu u Češkoj
 10. 2005. – direktor i voditelj seniorske reprezentacije Hrvatske na Svjetskom prvenstvu u Japanu
 11. 2008. - direktor i voditelj seniorske reprezentacije Hrvatske na Svjetskom prvenstvu u Češkoj, osvojena srebrna medalja Zdenka Horjana u kategoriji precizna orijentacija
 12. 2009. - direktor i voditelj seniorske reprezentacije Hrvatske na Svjetskom prvenstvu u Mađarskoj, osvojena srebrna medalja Zdenka Horjana u kategoriji precizna orijentacija, nastup za reprezentaciju Hrvatske u orijentacijskom trčanju
 13. 2010. - direktor seniorske reprezentacije Hrvatske na Svjetskom prvenstvu u Norveškoj, osvojena brončana medalja Ive Tišljara i brončana medalje ekipno Hrvatska  u kategoriji precizna orijentacija
 14. 2010. - direktor seniorske reprezentacije Hrvatske na Europskom prvenstvu u Švedskoj, osvojena srebrna medalja Zdenka Horjana i Ivice Bertola ekipno u kategoriji precizna orijentacija
 15. 2012. – nastup na Europskom prvenstvu u preciznoj orijentaciji,  Bollnas, Švedska
 16. 2012. – nastup na Svjetskom prvenstvu u preciznoj orijentaciji, Škotska
 17. 2014. – nastup na Europskom prvenstvu u preciznoj orijentaciji, Palmela, Portugal
 18. 2018. - voditelj juniorske reprezentacije na Svjetskom juniorskom prvenstvu u orijentacijskom trčanju u Mađarskoj i prvenstvu Europe za juniore i kadete u Bugarskoj
 19. 2019. - voditelj juniorske reprezentacije na Svjetskom juniorskom prvenstvu u orijentacijskom trčanju u Danskoj i Mediteranskom prvenstvu u Španjolskoj

Najbolji rezultati u orijentacijskom sportu:

 1. 1. mjesto na prvenstvu jugoistočne Europe u kategoriji M40 srednje staze  – Turska 2012.
 2. 1. mjesto na prvenstvu jugoistočne Europe u kategoriji M40 srednje staze  – Rumunjska 2013.
 3. 1. mjesto na prvenstvu jugoistočne Europe u kategoriji M45 srednje staze  – Crna Gora 2017.
 4. 1. mjesto na prvenstvu Hrvatske na kratke staze - 1995.
 5. 1. mjesto na prvenstvu Hrvatske u štafeti -1992. i 2002.
 6. 1. mjesto u kupu Hrvatske u kategoriji M21A -2005.
 7. 1. mjesto na prvenstvu Hrvatske vojske - 1995; 1996.
 8. 1. mjesto na prvenstvu Hrvatske vojske u štafeti - 1997;1998.
 9. 1. mjesto ekipno na prvenstvu Hrvatske vojske - 1994;1995;1996;1998.
 10. 1. mjesto na prvenstvu Hrvatske u preciznoj orijentaciji – 2013.; 2015
 11. 2. mjesto na prvenstvu jugoistočne Europe u kategoriji M40 duge staze  – Srbija 2014., Bugarska 2015.
 12. 2. mjesto na prvenstvu jugoistočne Europe u kategoriji M40 sprint  – Turska 2012.
 13. 2. mjesto na prvenstvu Hrvatske u štafeti - 1993;1994;1996;1997;1998;2001.;2014; 2015
 14. 2. mjesto na prvenstvu Hrvatske na kratke staze -1998; 1999.
 15. 2. mjesto na prvenstvu Hrvatske u sprintu 2010.; 2015
 16. 2. mjesto na prvenstvu Hrvatske u noćnoj orijentaciji - 1996;1998;2005.
 17. 2. mjesto u Kupu Hrvatske u kategoriji M 21 A – 2004.; 2014
 18. 3. mjesto na prvenstvu Hrvatske na kratke staze - 1996.
 19. 3. mjesto na prvenstvu jugoistočne Europe u kategoriji M40 srednje staze i sprint  – Srbija 2014.
 20. 3. mjesto na prvenstvu Hrvatske na srednje staze – 2010.
 21. 3. mjesto na prvenstvu Hrvatske na duge staze - 1998.
 22. 3. mjesto na prvenstvu Hrvatske u klasičnoj orijentaciji – 1996;2010.
 23. 3. mjesto ekipno na prvenstvu Hrvatske vojske - 1997.
 24. 3. mjesto na prvenstvu Hrvatske vojske - 1994.
 25. 3. mjesto na prvenstvu Hrvatske u sprintu – 2001; 2003.
 26. 3. mjesto na prvenstvu Hrvatske u noćnoj orijentaciji – 2004.
 27. 3. mjesto na prvenstvu Hrvatske u sprint štafeti - 2017.
 28. 3. mjesto na prvenstvu jugoistočne Europe u mix štafeti M40 – Moldavija 2019.
 29. 3. mjesto na prvenstvu Hrvatske u sprint štafeti - 2020.

Najbolji plasman na svjetskoj rang listi u orijentacijskom trčanju:

 1. 274. mjesto sa 2887 bodova - 16.06.2001.

Ostali sportski uspjesi:

 1. istrčan 1. Zagrebački marathon u vremenu 3:12:06 - 1992.
 2. ukupni pobjednik zagrebačke atletske kros lige na kratkoj stazi - 1994.
 3. uspon na najviši vrh zapadne Afrike - Mt. Cameroon 4070m. - 2000.
 4. pobjednik zagrebačke atletske kros lige na kratkoj stazi u kategoriji seniora - 2000; 2001.
 5. Uspon na najviši vrh Japana – Mt. Fuji 3776 m. – 2005.
 6. Uspon na Breithorn 4164 m - Švicarska - 2006.
 7. Uspon na Triglav - najviši vrh Slovenije 2864m (više puta)
 8. Uspon na Bobotov kuk - najviši vrh Crne Gore 2523m - 2017.

OBJAVLJIVANI RADOVI

Izdani radovi

 1. Priručnik uz školu orijentacije – izdanje 2003.
 2. Priručnik uz školu orijentacije – dopunjeno izdanje 2004.
 3. Priručnik uz školu orijentacije – dopunjeno izdanje 2005.
 4. Autor i urednik web stranica Planinarskog saveza Zagreba – www.planinar.hr
 5. Priručnik uz školu orijentacije – dopunjeno izdanje 2008.
 6. Knjiga Orijentacija – autor - izdanje 2011;2013.
 7. Alpsko skijanje – poglavlje 12 – Opasnosti od lavina 2008.
 8. World trail Orienteering Championships Organizers report 2015.

Nacrtane orijentacijske karte

 1. Zagreb - Kaptol
 2. Zagreb – Kaptol i Gornji grad
 3. Zagreb – Tuškanac i Gornji grad
 4. Zagreb - Zapruđe
 5. Zagreb – Bundek
 6. Karlovac – Zvijezda
 7. Karlovac – Arboretum
 8. Zagreb – Medvednica – Runolist
 9. Zagreb – Dotršćina – jug
 10. Čakovec – Međimursko veleučilište

Objavljivani članci i radovi u časopisima i publikacijama

 1. Zbornik radova - Stanje i prespektive zagrebačkog športa - 2001.
 2. Zbornik radova – Sport u turizmu – 2004.
 3. Časopis "Naše planine"
 4. Časopis "Orienteering world" (na engleskom)
 5. Revija "Ekološki glasnik"
 6. Časopis "Treći sport"
 7. Časopis "Orijentacija"
 8. Časopis "Sljeme news"
 9. Časopis "Maratonac", br.4 - prosinac 2001.

Objavljivani članci na internetu

 1. Orienteering online (na engleskom)
 2. Terra Incognita - www.vihor.hr
 3. OK "Sljeme"
 4. O-feud
 5. Adventure net
 6. We fly by
 7. ...

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.

Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Izabrane publikacije

 • Trkulja Petković, D., Gobec, D. (2004). Planinarstvo i turizam. U: M. Bartoluci (ur.) Zbornik radova Međunarodnog znanstvenog skupa «Menedžment u sportu i turizmu», Zagreb, 20.-21.02.2004. (str. 329-334). Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

 • Gobec, D., Trkulja Petković, D. (2004). Mogućnost orijentacijskog sporta u turizmu. U: M. Bartoluci (ur.)Zbornik radova Međunarodnog znanstvenog skupa «Menedžment u sportu i turizmu», Zagreb, 20.-21.02.2004. (str. 312-317). Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

 • Ozren Rađenović (gl.ur.) i suradnici: "Alpsko skijanje", udžbenik Hrvatskog zbora učitelja i trenera sportova na snijegu, Opasnosti od lavina. (Damir Gobec, Anton Tudor, Lana Ružić) nakladnik: Znanje d.d., Zagreb, ISBN 978-953-195-848-6.

 • Gobec, I., Gobec, D. (2013): Orijentacija – Priručnik uz školu orijentacije. Orijentacijski klub Vihor, Zagreb.

Hobiji i osobni interesi

Orijentacijski sport, skijanje, planinarenje, treking, "outdoor" sportovi, edukacija mladih u sportu, crtanje orijentacijskih karata, brdski biciklizam, trčanje