Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

O vanjskom suradniku

prof. dr. sc. Boris Neljak

Zvanje: redoviti profesor

Konzultacije:

Srijeda od 09:30 do 11:00 sati

Telefon:
+38513658725
Telefon kućni:
1725
Zavod/služba :
Katedra za kineziološku metodiku i teoriju treninga

Nastava

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.
Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Izabrane publikacije

I. KNJIGE

 1. Neljak, B. (2013.) Opća kineziološka metodika.Priručnik, Gopal d.o.o., Zagreb., ISBN 9789536730926, str. 510
 2. Neljak, B. (2013.). Kineziološka metodika u osnovnom i srednjem školstvu. Priručnik, Gopal d.o.o., Zagreb., ISBN 978-953-6730-98-8, str. 731
 3. Neljak, B., Novak, D., Sporiš, G., Višković, S., Markuš, D. (2012.). Metodologija vrjednovanja kinantropoloških obilježja učenika u tjelesnoj i zdravstvenoj kulturi CRO-FIT NORME. Recenzirani interni nastavni materijal, Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu. str. 204
 4. Grupa autora, Hrvatski zbor učitelja i trenera skijanja (2009.). Alpsko skijanje. (dodatak-DVD s elementima skijaške tehnike). ISBN 978-953-195-848-6, Znanje, Zagreb, str. 259
 5. Neljak, B. (2009.). Kineziološka metodika u predškolskom odgoju, recenzirani interni nastavni materijal, Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, str. 204
 6. Neljak, B., Caput-Jogunica, R. (2009.). Kineziološka metodika u visokom obrazovanju, recenzirani interni nastavni materijal, Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, str. 147
 7. Neljak, B., M. Milić. S. Božinović Mađor, S. Delaš. (2008). Priručnik iz tjelesne i zdravstvene kulture za učitelje razredne nastave. Profil International d.o.o., ISBN 978-953-12-0893-2, str. 388
 8. Neljak, B., M. Milić. (2007). Vježbajmo zajedno 1. Udžbenik tjelesne i zdravstvene kulture za prvi razred osnovne škole, Profil International d.o.o., Zagreb, str. 38
 9. Neljak, B., M. Milić., S. Božinović Mađor. (2008). Vježbajmo zajedno 2. Udžbenik tjelesne i zdravstvene kulture za drugi razred osnovne škole, Profil International d.o.o., Zagreb,str. 40
 10. Neljak, B., M. Milić. (2008). Vježbajmo zajedno 3. Udžbenik tjelesne i zdravstvene kulture za treći razred osnovne škole, Profil International d.o.o., Zagreb, str. 44
 11. Neljak, B., M. Milić. (2008). Vježbajmo zajedno 4. Udžbenik tjelesne i zdravstvene kulture za četvrti razred osnovne škole, Profil International d.o.o., Zagreb, str. 52
 12. Nastavni plan i program za osnovnu školu. (2006). Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa UDK 371.214 (497.5). ISBN 953-6569-25-6, Poglavlje - Nastavni plan i program tjelesne i zdravstvene kulture., str. 321-335.
 13. Findak, V., Neljak, B., Šafarić Z. (1999).Kineziološka metodika – vježbe.Skripta, Fakultet za fizičku kulturu, Zagreb, str. 201.
 14. Findak, V., Metikoš, D., Mraković, M., Neljak, B.,Prot, F. (1999). Motorička znanja. Fakultet za fizičku kulturu, Zagreb,  str. 119.
 15. Neljak, B.(1998). Osnove planiranja, programiranja i kontrole treninga tenisača. Skripta, Fakultet za fizičku kulturu, Zagreb, str. 152.
 16. Findak, V., Neljak, B. (1996). Priručnik za ljetnu stručno – pedagošku praksu. Skripta, Fakultet za fizičku kulturu, Zagreb,  str. 86.
 17. Findak, V., Metikoš, D., Mraković, M., Neljak, B. (1996). Norme. Hrvatsko pedagoško književni zbor i Fakultet za fizičku kulturu, Zagreb,  str. 72.
 18. Findak, V., Metikoš, D., Mraković, M., Neljak, B. (1993). Kineziološki priručnik za učitelje. Hrvatsko pedagoško književni zbor, Zagreb, str. 86.

II. DVD-i

 1. Neljak, B., M. Milić. (2007). Vježbajmo zajedno 1. DVD – Nastavne teme za prvi razred osnovne škole, Profil International d.o.o., Zagreb.
 2. Neljak, B., M. Milić. (2008). Vježbajmo zajedno 2.DVD – Nastavne teme za drugi razred osnovne škole, Profil International d.o.o., Zagreb.
 3. Neljak, B., M. Milić. (2008). Vježbajmo zajedno 3.DVD – Nastavne teme za treći razred osnovne škole, Profil International d.o.o., Zagreb.
 4. Neljak, B., M. Milić. (2008). Vježbajmo zajedno 4.DVD – Nastavne teme za četvrti razred osnovne škole, Profil International d.o.o., Zagreb.
 5. Neljak, B., M. Milić. S. Božinović Mađor, S. Delaš,  (2008). DVD za izradu pisanih priprema za sat tjelesne i zdravstvene kulture za učitelje razredne nastave. Profil International d.o.o., Zagreb.
 6. Markuš, D., Neljak, B., i Trstenjak, B. (2008). Računalni program "Kineziološka kultura – osnovna škola, predmetna nastava". DVD, verzija 1.0.08, Pulsar d.o.o., Čakovec, str. 577
 7. Markuš, D., Neljak, B., i Trstenjak, B. (2009). Računalni program "Kineziološka kultura – Srednja škola". DVD, verzija 1.0.09, Pulsar d.o.o., Čakovec., str. 46

III. A1 radovi

 

3.1. Klasifikacijski radovi

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Neljak B. (1981). Relacije hidrodinamičnosti i plovnosti na uspjeh plivanja kraul tehnikom 25 metara, te nekim segmentima te tehnike. Diplomski rad, Fakultet za fizičku kulturu, Zagreb, str. 37.
 2. Neljak B. (1990). Utjecaj sugeriranog kineziološkog tretmana tijekom ljetnih školskih praznika na neka morfološka, motorička i funkcionalna obilježja učenika. Magistarski rad, Fakultet za fizičku kulturu, Zagreb, str. 123.
 3. Neljak B. 2002). Validacija planova i programa nastave tjelesne i zdravstvene kulture. Disertacija, Kineziološki fakultet, Zagreb, str. 332. (1990). Utjecaj sugeriranog kineziološkog tretmana tijekom ljetnih školskih 

3.2.  Znanstveni radovi

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Znanstveni radovi  objavljeni u cijelosti  u časopisima koji se indeksiraju u CurrentContents, ISI Proceedings, CAB Abstracts ili drugim bazama, te radovi objavljeni u časopisima s međunarodnom recenzijom izjednačenima prema MZT-u s prethodne tri  kategorije (a1) do izbora u znanstveno zvanje znanstveni suradnik
 2. Neljak, B. (1993). Motorička znanja u funkciji dobi. Kineziologija, Vol. 25, 1-2, str.141-143.
 3. Mraković, M., V. Findak, D. Metikoš, B. Neljak (1996). Razvojne karakteristike motoričkih i funkcionalnih sposobnosti učenika i učenica osnovnih i srednjih škola. Kineziologija, Zagreb, Vol. 28, br. 2, str. 57-65.
 4. Findak, V., D. Metikoš, M. Mraković,  B. Neljak (1996). Razvoj antropometrijskih obilježja učenika osnovnih i srednjih škola. Napredak –časopis za pedagogijsku teoriju i praksu, Zagreb, Vol. 28, br. 1; str. 28-34.
 5. Findak, V., M. Mraković, D. Metikoš, B. Neljak, F. Prot (1997). Procjene vrijednosti sadržaja tjelesne i zdravstvene kulture u osnovnoj školi. Kineziologija, Zagreb, Vol. 29, br.2, str 61– 69.
 6. Findak, V., D. Metikoš, M. Mraković,  B. Neljak (1997). Razvoj antropometrijskih obilježja učenica osnovnih i srednjih škola. Napredak - časopis za pedagogijsku teoriju i praksu, Zagreb, Vol. 138, br. 3; str. 279-285.
 7. Mraković, M., V. Findak, D. Metikoš, B. Neljak, F. Prot (1998). Hijerarhijska  vrijednost sadržaja nastave tjelesne i zdravstvene kulture učenika osnovnih škola. Napredak - časopis za pedagogijsku teoriju i praksu, Zagreb,  Vol. 139, br. 4, str. 412-423.
 8. Findak, V., M. Mraković, D. Metikoš, F. Prot, B. Neljak (1999). Hijerarhijska vrijednost sadržaja nastave tjelesne i zdravstvene kulture u ostvarivanju važnijih utiliteta i promjeni nekih antropoloških obilježja učenica osnovnih škola. Napredak - časopis za pedagogijsku teoriju i praksu, Zagreb, Vol. 140 , br. 2; str. 208-219.
 9. V. Findak, M. Mraković, D. Metikoš, B. Neljak, F. Prot (2001). Vrijednost sadržaja nastave tjelesne i zdravstvene kulture učenika srednjih škola. Napredak – časopis za pedagogijski teoriju i praksu, Zagreb, Vol. 142, br. 1, str. 89-101.
 10. Čanaki, M., Neljak, B, Dizdar, D. (2005). EvaluationofAccuracy – RelatedTestsinTennis. 4th International ScienfiticConference on Kinesiology, Opatija, 432 – 434 (ISI Proceedings).
 11. Prskalo, I., Findak, V., Neljak, B. (2007). Educating future preschoolandprimaryschoolteachers to teachphysicaleducation – Bologna proces sin Croatia, Kinesiology, FacultyofKinesiology Zagreb, Vol. 39, br. 2, str.171-183.
 12. Neljak, B., Findak, V., Novak, D. (2008). Differencesinthefinaltestingresultsofpupilsbetweenthetworelativelyclose time intervals.In: D. Milanović andF.Prot (Eds.), Proceedingsbookof 5th International ScientificConference „Kinesiologyresearchtrendsandapplication“, Zagreb. (pp. 478-482). Zagreb, FacultyofKinesiologyUniversityof Zagreb. (ISI Proceedings).
 13. Lidija Bojić Čaćić, D. Vuleta, B. Neljak (2008). Influence of Mini Handball on theidicatorsofbasicandspecific motor abilitiesofyoungerscool age girls.In: D. Milanović andF.Prot (Eds.), Proceedingsbookof 5th International ScientificConference „Kinesiologyresearchtrendsandapplication“, Zagreb, (pp. 495-498). Zagreb, FacultyofKinesiologyUniversityof Zagreb. (ISI Proceedings).
 14. Neljak, B., Podnar, H., Krakan, I. (2011.). Urban – ruraldifferencesin motor abilitiesamongthe 7th grade primaryschoolboysintheRepublicof Croatia. U: D. Milanović; G. Sporiš (ur.) Zbornik radova 6th International ScientificConference on Kinesiology „Integrative Power ofKinesiology“, Zagreb, 2011., (str. 267-271). Zagreb: Kineziološki fakultet.
 15. Petrić, V., Novak, D., Neljak, B. (2011.). Sporting activity preferences of people od different age and gender in rural areas.In D. Milanović & G. Sporiš (Eds.), Proceedingsbookof 6th international ScientificConference <<Integrativepowerofkinesiology>>, Opatija, 2011 (pp. 353-357). Zagreb: Faculty od kinesiology, Universityof Zagreb.
 16. Neljak, B., Novak, D., Podnar, H., Antala, B. (2012.). Teaching Didactic Forms and Levels of Male Students´PhysicalActivity. AsianJournalofExercise&SportsScience. 9 (2); 49-56.
 17. Novak, D., Neljak, B.. (2012.). Differencesinphysicalself-conceptof adolescent intheRepublicof Croatia. International Journal on Leisure, Health, andCommunityWellbeing. Rad prihvaćen za objavljivanje.
 18. Jogunica, R., C., Neljak, B., Ćurković, S. (2013.). The role andchallengesofphysicaleducation at theCroatianuniversities. Acta Kinesiologica. 7. 2; 8184.
 19. Neljak, B., Milanović, D., Novak, D., Petrić, V. (2013.). Smjernice istraživačkoga rada u kineziološkoj edukaciji. U: D. Milanović, A. Bežen, V. Domović (ur.) Metodike u suvremenom odgojno-obrazovnom sustavu 2013., (str.148-161). Zagreb: Akademija odgojno-obrazovnih znanosti.
 20. Ujević, T., Sporiš, G., Milanović, Z., Pantelić, S., Neljak, B. (2013.). DifferencesBetween Health – RelatedPhysicalFitnessofCroatianChildrenin Urban andRuralAreas. CollegiumAntropologicum. 37. 1; 75-80.

3.2.2.  Znanstveni radovi recenzirani i objavljeni u zbornicima radova domaćih i međunarodnih znanstvenih skupova (a2) do izbora u zvanje znanstveni suradnik         

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Neljak, B. (1994.). Konstrukcija jednog situacijskog testa za procjenu specifične izdržljivosti tenisača. Zbornik radova 3. ljetne škole pedagoga fizičke kulture Republike Hrvatske, Rovinj.
 2. Prot, F., B. Neljak, S. Radaković, Z. Šafarić (1995.). Prilog poznavanju povezanosti općih mjera morfoloških karakteristika i motoričkih sposobnosti učenika osnovnih škola. Zbornik radova 4. ljetne škole pedagoga fizičke kulture Republike Hrvatske, Zagreb, str. 141-142.
 3. Neljak, B., F. Prot, D. Metikoš, Z. Šafarić (1995.). O povezanosti općih mjera morfoloških karakteristika i motoričkih sposobnosti učenika osnovnih škola. Zbornik radova 4. ljetne škole pedagoga fizičke kulture Republike Hrvatske, Zagreb, str. 143-144.
 4. Neljak, B. (1998.). Relacije nekih morfoloških i motoričkih obilježja adolescenata muškoga spola.Zbornik radova 7. ljetne škole pedagoga fizičke kulture Hrvatske, Zagreb, str.112–115.
 5. Neljak, B. (1999.). Struktura morfološkog prostora adolescenata muškog spola. Kinesiology for the 21. Century, Dubrovnik, 426 – 430.
 6. Stanković, M., Neljak, B., Erceg, G., Muftić, O. (2000.). Naprave za tjelovježbu s elektroničkom regulacijom otpora. Zbornik radova 9. ljetne škole pedagoga fizičke kulture Republike Hrvatske, koreferat, Rovinj
 7. Neljak, B. (2001.). Kvantitativne promjene nekih antropometrijskih karakteristika učenika prvih razreda srednje škole tijekom ljetnih praznika. Zbornik radova 10. ljetne škola Pedagoga fizičke kulture Republike Hrvatske, Poreč, str. 133-136.
 8. Neljak, B., V. Vučetić, M. Sedar(2003.). Utjecaj motoričkih varijabli na uspješnost u testu za procjenu funkcionalnih sposobnosti kod učenika (predmetna nastava) osnovne škole. Zbornik radova 12. Ljetne škole pedagoga fizičke kulture Hrvatske, Zagreb, str. 91-96.
 9. Neljak, B., Vučetić, V. (2003.). Orijentacijske vrijednosti rezultata nekih testova za procjenu motoričkih sposobnosti tenisača. 11. Zagrebački sajam sporta i nautike, Kondicijska priprema, Zbornik radova, Kineziološki fakultet i Zagrebački športski savez, Zagreb, str. 578-582.
 10. Neljak, B. (2004.). Validacija planova i programa nastave tjelesne i zdravstvene kulture, Zbornik radova 13. Ljetne škola kineziologa Republike Hrvatske, Rovinj, str.166-169.
 11. Markuš, D., Neljak, B. (2006.). Utjecaj znanja plivanja, motoričkih i funkcionalnih sposobnosti srednjoškolaca na brzinu plivanja prsnim načinom. In B. Maleš, N. Rausavljević& S. Kovač (Eds.), Proceedingsbookof 1st International Conference, Kupres, 2006, "ContemporaryKinesiology" (pp. 145-150). Facultyof Natural Science, MatematicsandKinesiology, Universityof Split; Facultyof Sport andPhysicalEducation, Universityof Sarajevo; Facultyof Sport, Universityof Ljubljana.
 12. Horvat V., Prskalo I., Neljak B. (2006.). TheCroatiannationaleducationalstandars for physicaleducation. Metodika, Vol. 7, (1):123-131.
 13. Neljak, B., D. Novak, D. Bajan. (2007.). Zadovoljstvo učenika srednjih škola nastavom tjelesne i zdravstvene kulture. Zbornik: Antropološke, metodičke, metodološke i stručne pretpostavke rada u područjima edukacije, sporta i sportske rekreacije i kineziterapije, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske, Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatski kineziološki savez, Poreč, str. 327-334.
 14. Neljak, B., Novak, D., Podnar, H. (2011.). Urbano-ruralne razlike u kinantropološkom statusu učenica 8. razreda. U: V. Findak (ur.) Zbornik radova 20. ljetne škole kineziologa RH, Poreč, 2011., str.97-104. Zagreb: Hrvatski kineziološki savez.
 15. Markuš, D., Neljak, B., & Trstenjak, B. (2010.). Povezanost gledanja televizije, igranja videoigara, pijenja alkohola i pušenja s bavljenjem sportom kod adolescenata. U V. Findak (urednik), Zbornik radova 19. Ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske, Poreč 2010., "Individualizacija rada u područjima edukacije, sporta, sportske rekreacije i kineziterapije" (str. 142-148). Hrvatski kineziološki savez.
 16. Markuš, D., Neljak, B., & Trstenjak, B. (2011.). Kompetencije u tjelesnom i zdravstvenom odgojno obrazovnom području: procjena učeničke trenutačne osposobljenosti. U Prskalo, I., Novak, D. (ur.), Zbornik radova 6. Kongresa FIEP - Europe, Poreč 2011., "Tjelesna i zdravstvena kultura u 21. stoljeću – kompetencije učenika" (str. 301-308). Hrvatski kineziološki savez.
 17. Neljak, B., Markuš, D., Trstenjak, B., Višković, S. (2011.). Kompetencije u tjelesnom i zdravstvenom odgojno obrazovnom području: učenička procjena važnosti. U Prskalo, I., Novak, D. (ur.), Zbornik radova 6. Kongresa FIEP - Europe, Poreč 2011., "Tjelesna i zdravstvena kultura u 21. stoljeću – kompetencije učenika" (str. 345-353). Hrvatski kineziološki savez.
 18. Neljak, B., Višković, S., Marković, J. (2011.). Analiza nekih organizacijskih aspekata početka i završetka sata tjelesnei zdravstvene kulture. U: V. Findak (ur.) Zbornik radova 20. ljetne škole kineziologa RH, Poreč, (str.465-468). Zagreb: Hrvatski kineziološki savez.
 19. Markuš, D. i Neljak, B. (2012.). Latentna struktura ljestvice za mjerenje zdravog životnog stila srednjoškolaca. U V. Findak (urednik), Zbornik radova 21. Ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske, Poreč 2012., "Intenzifikacija procesa vježbanja u područjima edukacije, sporta, sportske rekreacije i kineziterapije" (str. 213-216). Hrvatski kineziološki savez.
 20. Neljak, B., Ajman, H., Podnar, H. (2012). Razina tjelesne aktivnosti za vrijeme tri tipa sata tjelesne i zdravstvene kulture. U V. Findak (ur.), Zbornik radova  21. ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske, Poreč, 2012., (str. 223-228). Zagreb: Hrvatski kineziološki savez.
 21. Neljak, B., Markuš, D. (2013). Provjera latentne strukture ljestvice ZŽSI za mjerenje zdravog životnog stila srednjoškolaca. U: V. Findak (ur.) Zbornik radova 22. ljetne škole kineziologa RH, Poreč, 2013., (str. 137 – 148). Zagreb: Hrvatski kineziološki savez.

       1.2.2.Znanstveni radovi recenzirani i objavljeni u zborniku    sažetaka međunarodnog znanstvenog skupa (a2)

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Novak, D., Neljak, B., Findak, V. (2008). The influence of some morphologicaland motor characteristics on cardiovascularenduranceofuppergradedelementaryschoolstudents. In: BookofabstractoftheFiep World Congress 2008, PhysicalEducationinChange. Vierumaki, Finska 2008. (pp. 60): Sport Institute ofFinland, Vierumaki.

 2. Novak, D., Neljak, B., Findak, V. (2008). What is assumedunderhighqualityphysicaleducation?Caseof Croatia. In: Bookofabstractsofthe International scientificconference International ScientificConference - Theoretical, MethodologyandMethodicalAspectsofPhysicalEducation, Belgrade, Serbia 2008: Facultyof Sport andPhysicalEducation, Belgrade.

IV. STRUČNI RADOVI

 

4.1. Stručni radovi objavljeni u zbornicima radova međunarodnih skupova

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 1. Neljak, B., S. Tkalčić, M. Horvatin (1996). Fitness i tenis. Međunarodno savjetovanje Fitness i sport, Zbornik radova, Zagreb,  str. 107-111
 2. Janković, J., I. Jukić, N. Marelić, D. Milanović, B. Neljak, H. Sertić, Z. Šimenc, D. Vuleta (1997). Testiranje motoričkih sposobnosti vrhunskih sportaša. Zbornik radova „Dijagnostika u sportu“, Zagrebački sajam sporta 26.02. – 01.03.1997. g.; Zagreb,  str. 157-169. 
 3. Neljak, I., B. Neljak (1999). 3Danimacija i sport.Zbornik radova 1. međunarodne znanstvena konferencija “Kineziologija za 21. stoljeće”, Fakultet za fizičku kulturu, HAZU, UNESCO, Zagreb, str. 458-460.
 4. Neljak, B. (2002). Tempiranje sportske forme i superkompenzacija glikogenskih depoa u tenisu. 11. Zagrebački sajam sporta i nautike, Dopunski sadržaji sportske pripreme, Zbornik radova, Kineziološki fakultet i Zagrebački športski savez, Zagreb, str. 61-65.
 5. Matković, Bo., P. Barbaros-Tudor, B.Neljak (2002). Procjena stanja treniranosti vrhunske teniske ekipe. 11. Zagrebački sajam sporta i nautike, Dopunski sadržaji sportske pripreme, Zbornik radova, Kineziološki fakultet i Zagrebački športski savez, Zagreb, str. 334-337.
 6. Barbaros-Tudor, P., B. Neljak, Bo. Matković  (2002). Specifični test za procjenu pripremljenosti vrhunskog tenisača. 11. Zagrebački sajam sporta i nautike, Dopunski sadržaji sportske pripreme, Zbornik radova, Kineziološki fakultet i Zagrebački športski savez, Zagreb, str. 338-342.
 7. Neljak, B., Lj. Antekolović, T. Krističević, S. Višković(2003). Kondicijska priprema u tenisu. 11. Zagrebački sajam sporta i nautike, Kondicijska priprema, Zbornik radova, Kineziološki fakultet i Zagrebački športski savez, Zagreb, str. 557-566.
 8. Neljak, B., V. Vučetić (2003). Orijentacijske vrijednosti rezultata nekih testova za procjenu motoričkih sposobnosti tenisača. 11. Zagrebački sajam sporta i nautike, Kondicijska priprema, Zbornik radova, Kineziološki fakultet i Zagrebački športski savez, Zagreb, str. 578-582.
 9. Neljak, B., S. Višković. (2004). Koordinacija u tenisu. Zbornik radova međunarodni konvencije kondicijskih trenera, Zagreb
 10. R. Caput – Jogunica, B. Neljak, (2005): Whatkind a nationalcurriculum for physicaleducationwouldwelikeincroatianprimaryscools. 4th International ScienfiticConference on Kinesiology, Opatija, 78 – 81 (ISI Proceedings).
 11. B. Neljak, D. Milanović. (2007) Organizacijski, programski i materijalni uvjeti za redovito tjelesno vježbanje djece i mladeži, Zbornik radova „Kondicijska priprema sportaša“, str.32-39.
 12. V. Findak, B. Neljak. (2007). Tjelesno vježbanje u funkciji unapređenja kvalitete života najmlađih i mladih. U Zborniku: «Sport za sve u funkciji unapređenja kvalitete života», Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, str. 186-190
 13. V. Findak, J. Babin, B. Neljak, I. Prskalo. (2007) Školsko športsko društvo u suradnji među djecom, učenicima i mladeži: U Zborniku: KAO 3.2.3., Zagreb, str. 315-321.
 14. Novak, D., Neljak, B., Barbaros Tudor, P. (2008). Dijagnostika snažnih svojstava vrhunskog tenisača u razdoblju od 13. do 16. godine. U: Jukić, Milanović, Gregov (ur.) Zbornik radova 6. godišnje međunarodne konferencije Kondicijska priprema sportaša, 2008., (str.145-147). Zagreb: Kineziološki falultet Sveučilišta u Zagrebu i Udruga kondicijskih trenera Hrvatske.

 

 

4.2. Stručni rad objavljen u domaćem časopisu

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 1. Novak, D.,  Neljak, B.,  Sporiš, G. (2008).Mogućnosti dijagnostike i razvoja eksplozivne snage putem nastave tjelesne i zdravstvene kulture. Kondicijski trening, 2008; vol 6 (1), (str.56-64).

4.3. Stručni rad objavljen u međunarodnom časopisu

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 1. Neljak, B., Findak, V. 2007). Metodička paradigma kvalitetnog odgojno-obrazovnog procesa, Fizičkata kultura, 2007.

 

 

4.4. Stručni radovi objavljeni u zbornicima radova domaćih stručnih skupova

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 1. Neljak, B. (1984). Relaksacije ‑ značajan nastavni sadržaj. Zbornik radova Kongresa saveza pedagoga fizičke kulture Jugoslavije, Zagreb,  str. 130‑134.
 2. Neljak, B. (1984). Metoda stanica ‑ prilog usavršavanju organizacijskog oblika rada. Zbornik radova drugog Kongresa saveza pedagoga fizičke kulture Jugoslavije, Zagreb, str. 128‑129.
 3. Neljak, B. (1988). Formiranje homogeniziranih skupina učenika prema cilju sata tjelesne i zdravstvene kulture. Zbornik radova 6. ljetne škole pedagoga fizičke kulture Jugoslavije, Šibenik, str. 124‑126.  
 4. Neljak, B. (1989). Programiranje nastave tjelesne i zdravstvene kulture u skladu s zajedničkim programskim jezgrama fizike, kemije i biologije. Zbornik radova Kongresa saveza pedagoga fizičke kulture Jugoslavije, Novi Sad, str.
 5. Neljak, B. (1992). Prilog konkretnijem definiranju odgojnih zadataka nastavnog procesa. Zbornik radova 1. ljetne škole pedagoga fizičke kulture Republike Hrvatske, Rovinj.  
 6. Neljak, B. (1994). Konstrukcija jednog situacijskog testa za procjenu specifične izdržljivosti tenisača. Zbornik radova 3. ljetne škole pedagoga fizičke kulture Republike Hrvatske, Rovinj,
 7. Neljak, B., F. Prot, Z. Šafarić (1994). Metodsko organizacijski prijedlog nastavne primjene ekipne sportske igre graničari u razredu s velikim brojem učenika. Zbornik radova 3. ljetne škole pedagoga fizičke kulture Republike Hrvatske, Rovinj, str.
 8. M. Stanković, B, Neljak, G. Erceg, O. Muftić (2000). Naprave za tjelovježbu s elektroničkom regulacijom otpora. Zbornik radova 9. ljetne škole pedagoga fizičke kulture Republike Hrvatske, koreferat, Rovinj
 9. Neljak, B., Ž. Burcar (2001). Mogućnosti transformacije nekih antropoloških obilježja u tjelesnom i zdravstvenom odgojno-obrazovnom području. Zbornik radova 10. ljetne škola Pedagoga fizičke kulture Republike Hrvatske, Poreč, str. 199-202,
 10. Neljak, B., Ž. Burcar, H. Zmajić, N. Majoli i D. Zovko (2001). Stanje i perspektive razvoja tenisa u Zagrebu. Zbornik radova Stanje i perspektive zagrebačkog sporta, Zagreb, str. 450-456.
 11. Neljak, B., H. Zmajić, Ž. Burcar(2002).Interpersonalna komunikacija u funkciji motivacije tenisača.11 Zagrebački sajam sporta i nautike, Dopunski sadržaji sportske pripreme, Zbornik radova, Kineziološki fakultet i Zagrebački športski savez, Zagreb,  str. 264-268.
 12. Neljak, B., V. Vučetić (2002). Skup testova za procjenu motoričkih sposobnosti tenisača.Zbornik radova 11. ljetne škole pedagoga fizičke kulture Hrvatske, Zagreb,.str. 362–364.
 13. Neljak, B. (2002). Pregled zastupljenosti nastavnih tema u tjelesnom i zdravstvenom odgojno-obrazovnom područja osnovnih i srednjih škola. Zbornik radova 11. ljetne škole pedagoga fizičke kulture Hrvatske, Zagreb,.str. 158–161.
 14. Neljak, B., V. Vučetić (2003). Procjena subjektivnog osjećaja opterećenja učenika na satu tjelesne i zdravstvene kulture. Zbornik radova 12. Ljetne škole pedagoga fizičke kulture Hrvatske, Zagreb, str. 295-298.
 15. Neljak B. (2002). Tempiranje sportske forme i superkompenzacija glikogenskih depoa u tenisu, 11. Zagrebački sajam sporta i nautike, Dopunski sadržaji sportske pripreme, Zbornik radova, Kineziološki fakultet i Zagrebački športski savez, Zagreb. str. 61-65
 16. Findak V., Neljak B. (2005). Informatizacija u područjima edukacije, sporta, sportske rekreacije. U zborniku: 14. ljetna škola kineziologa Republike Hrvatske, ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske, Hrvatski olimpijski odbor, Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Rovinj, str. 12-19.
 17. Neljak B., Findak V., Jurakić, D., Markuš, D. (2005). Primjena bežičnog mikrofonskog sustava u nastavi tjelesne i zdravstvene kulture. U zborniku: 14. ljetna škola kineziologa Republike Hrvatske, ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske, Hrvatski olimpijski odbor, Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Rovinj, str. 215-218.
 18. Neljak, B. (2005). Odgoj i tjelovježba. Zbornik radova VI međunarodni konferencije o športu Alpe-Jadran, Opatija, 135 – 141.
 19. Findak, V.,  B. Neljak. (2005): Opisno ocjenjivanje da ili ne?, Zbornik radova 13. Ljetne škola kineziloga  Republike Hrvatske, Rovinj, str.308-311.
 20. Findak V., Neljak B. (2006). Kvaliteta rada u područjima edukacije, sporta i sportske rekreacije. U zborniku: 15. ljetna škola kineziologa Republike Hrvatske, ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske, Hrvatski olimpijski odbor, Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Rovinj, str. 16-23.
 21. Findak V., Neljak B., Prskalo I. (2006). Utjecaj radno-tehničkih uvjeta na kvalitetu rada nastavnika tjelesne i zdravstvene kulture. U zborniku: 15.ljetna škola kineziologa Republike Hrvatske, ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske, Hrvatski olimpijski odbor, Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Rovinj, str. 290-292.
 22. Findak V., Neljak B. (2007). Antropološke, metodičke, metodološke i stručne pretpostavke rada u područjima edukacije, sporta, sportske rekreacije i kineziterapije. U zborniku: 16. ljetna škola kineziologa Republike Hrvatske, ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske, Hrvatski olimpijski odbor, Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Rovinj, str. 14-26.
 23. D. Markuš, B. Neljak, B. Trstenjak (2007). Računalni program „Kineziološka kultura“ – predmetna nastava, Zbornik: Antropološke, metodičke, metodološke i stručne pretpostavke rada u područjima edukacije, sporta i sportske rekreacije i kineziterapije, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske, Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatski kineziološki savez, Poreč, str. 310-317.
 24. Findak V., Neljak B. (2008). Stanje i perspektiva razvoja u područjima edukacije, sporta, sportske rekreacije i kineziterapije. U zborniku: 17. ljetna škola kineziologa Republike Hrvatske, ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske, Hrvatski olimpijski odbor, Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Rovinj, str. 16-30.
 25. D. Markuš, B. Neljak, B. Trstenjak (2008). Planiranje, programiranje i pripremanje nastave tjelesne i zdravstvene kulture pomoću računala, U zborniku: 17. ljetna škola kineziologa Republike Hrvatske, ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske, Hrvatski olimpijski odbor, Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Rovinj, str. 328-333.

 

 

4.5. Stručni rad objavljen u zborniku sažetaka međunarodnog skupa

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 1. Prskalo, I., V. Findak, B. Neljak. (2007) Educatingteachers to teachphysicaleducationandrelation to Bologna proces sin Croatia, Bookofabstracts, KAO 1.3. Bratislava, str.109
 2. Novak, D., Neljak, B., Petrić, V. (2008).Theimplementationofscoringsysteminphysicaleducation. In: BookofabstractoftheFiep World Congress 2008, PhysicalEducationinChange. Vierumaki, Finska 2008. (pp. 59): Sport Institute ofFinland, Vierumaki.