Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

Obavijesti za buduće studente Preddiplomskog stručnog studija za izobrazbu trenera

I. Razredbeni ispit za upis pristupnika na integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Kineziologija održat će se samo za pristupnike strane državljane na kojoj rang listi je ostalo 5 nepopunjenih upisnih mjesta. Navedeni pristupnici obvezni su izvršiti prijavu na studij elektronički, putem Nacionalnog informacijskog sustavu prijava na visoka učilišta i Kineziološkom fakultetu u predviđenom vremenu. Razredbeni ispit u rujanskom roku za sve prijavljene pristupnike strane državljane za upis na integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Kineziologija održat će se u utorak, 11. rujna 2018. godine.

 

II. Razredbeni ispit za upis pristupnika na izvanredni preddiplomski stručni studij  Izobrazba trenera u rujanskom roku održat će se za slijedeće studijske smjerove:

  1. Fitnes – 26 slobodnih mjesta
  2. Kondicijska priprema sportaša – 65 slobodnih mjesta
  3. Sportska rekreacija27 slobodnih mjesta
  4. Studijska sportska usmjerenja- 109 slobodnih mjesta

U ak. 2018./2019. god. za sada su otvorena slijedeća studijska sportska usmjerenja: Atletika, Bejzbol,           Judo, Kajakaštvo, Klizanje, Konjički sport, Košarka, Nogomet, Rukomet, Sportska gimnastika i Stolni tenis.

Ostala studijska sportska usmjerenja otvorit će se u slučaju da se za upis na studij prijavi:

  1. makar 1 kandidat - kategorizirani vrhunski sportaš  ili II. kategorije u dotičnoj grani sporta;
  2. najmanje 3 kandidata koja u dotičnoj grani sporta imaju III., IV., V. ili VI. kategoriju; ili
  3. najmanje 5 kandidata koji ispunjavaju opće uvjete za upis na studij za pojedino sportsko studijsko usmjerenje.