Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

Rezultati ispita

Rezultate ispita održanog 28. kolovoza 2020. godine iz predmeta MENADŽMENT U SPORTU i EKONOMIKA SPORTSKE REKREACIJE, moguće je vidjeti ovdje

Detaljnije upute vezano uz ispitnu literaturu za predmet MENADŽMENT U SPORTU moguće je vidjeti ovdje.