Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

O djelatniku

doc. dr. sc. Ivan Segedi

Zvanje: docent

Konzultacije:

Konzultaice po dogovoru - dogovor oko konzultacija se vrši preko mail adrese ivan.segedi@kif.hr (najmanje 5 radnih dana prije željenog termina konzultacija)

- nažalost, zbog izvođenja nastave u dvorani za borilačke sportove i dužeg trajanja praktičnog dijela konzultacija, nismo u mogućnosti utvrditi fiksan termin konzultacija te se iz tog razloga iste dogovaraju u direktnoj komunikaciji student - profesor

Zavod/služba :
Zavod za kineziologiju sporta
Godina diplomiranja:
2004
Godina doktoriranja:
2011

Nastava

sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski

stručni specijalistički diplomski

stručni preddiplomski

Životopis

Dr.sc. Ivan Segedi rođen je 22. listopada 1980. godine u Zagrebu gdje je i završio osnovnu i srednju školu. Diplomirao je i doktorirao na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu gdje je i zaposlen kao viši asistent.

Svoju nastavnu djelatnost obavlja u okviru katedre za polistrukturalne sportove Kineziološkog fakulteta na predmetima Judo i Borilački sportovi.

Znanstveno djeluje od 2004. godine i od tada je objavio više desetaka znanstvenih i stručnih radova. Aktivno sudjeluje i prezentira radove na mnogim međunarodnim i domaćim konferencijama, a član je i Međunarodne Udruge Judo Istraživača (International Association of Judo Researchers).

Judom se bavi od 1986. godine, najprije kao član HAJK Mladost Zagreb, a kasnije kao član JK Policijska Akademija. Bio je višestruki prvak Hrvatske u svim dobnim kategorijama, a od godine 1995. do 2002. je bio član nacionalnih selekcija najprije u kadetskom, juniorskom pa u seniorskom uzrastu. Bio je sudionik Europskog Juniorskog Prvenstva u Rimu 1999. te Svjetskog Studentskog Prvenstva u Novom Sadu 2000. godine. Nosilac je crnog pojasa 2. Dan. Trenutno obnaša dužnost predsjednika Nadzornog odbora Zagrebačkog Judo Saveza te je član Stručno trenerske komisije i komisije za školski sport Hrvatskog Judo Saveza.

Oženjen je i otac dvije djevojčice Tene i Lucije. Državljanin je Republike Hrvatske i po nacionalnosti Hrvat.

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.
Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Izabrane publikacije

KVALIFIKACIJSKI RADOVI

Segedi, I. (2004). Sličnosti i razlike kondicijske priprema judaša i nogometaša. (Diplomski rad). Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu. (mentor prof.dr.sc. Hrvoje Sertić)

Segedi, I. (2011). Klasifikacija i analiza natjecateljskih judo tehnika bacanja kod muškaraca prema njihovoj važnosti u borbi. (Doktorska disertacija). Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu. (mentor prof.dr.sc. Hrvoje Sertić)

ZNANSTVENI RADOVI

Znanstveni radovi objavljeni u (a) časopisima i publikacijama zastupljenima u jednoj od citatnih baza podataka, i/ili (b) časopisima i publikacijama s međunarodnim uredništvom i inozemnim recenzentima  (A1 radovi)

Vidranski, T., Sertić, H., Segedi, I. (2007). Utjecaj programiranog devetomjesečnog treninga karatea na promjene motoričkih obilježja dječaka od 9 do 11 godina. Hrvatski športskomedicinski vjesnik,22 (1); 25-31.

Sertić, H., Segedi, I., Žvan, M. (2007). Relations of certain anthropometric variables with the performance quality of throwing techniques in judo. Kinesiologia Slovenica, Vol 13 (1); 48-60.

Sertić, H., Segedi, I., Cvetković, Č., Baić, M. (2008). Influence of a programmed judo training on changes of anthropological features in children attending sport schools. IDO-Movement for Culture, Vol. 9(1);181-189.

Sertić, H., Segedi, I., Prskalo, I. (2010). Dinamika razvoja antropoloških obilježja tijekom dvogodišnjeg perioda kod nesportaša, dječaka koji se bave momčadskim športovima i judaša. Napredak, Vol.151 (3-4); 466-481.

Sertić, H., Vidranski, T., Segedi, I. (2011). Construction and Validation of a Measurement Instrument for Evaluation of Specific Agility in Karate. IDO-Movement for Culture, Vol. 11(1); 37-41.

Greblo, Z., Gruić, I., Ohnjec, K., Segedi, I., Pedišić, Ž. (2011). Konstrukcija upitnika za procjenu percipirane legitimnosti nesportskog ponašanja. Društvena istraživanja, god. 20,br. 3 (113); 771-792.

Sertić, H., Segedi, I., Trošt, T. (2012). Sportske ozljede u Judu. Hrvatski Športskomedicinski Vjesnik. 26: 71-77.

Sertić, H., Segedi, I., Vidranski, T. (2012). Situational efficiency of arm and leg techniques in a karate fight of top-level female karate competitors. IDO-Movement for Culture, Vol. 12(2); 44-49.

Sertić, H., Segedi, I. (2012). Structure of importanceof techniques of throws in differnt age groups in men judo. Journal of Combat Sports and Martial Arts, 1(2), Vol. 3, 59-62

Znanstveni radovi objavljeni in extenso u zbornicima međunarodnih znanstvenih skupova citiranim u relevantnim (sekundarnim i tercijarnim) izvorima informacija (A1 radovi)

Sertić, H., Segedi, I., Baić, M. (2005): One year martial arts training effects on some anthropological characteristics of 12-year old boys. In D. Milanović,  F. Prot (eds.), 4th International Scientific Conference on Kinesiology «Science and profession-chalenge for the future» Proceedings Book, Opatija, Croatia, September 7.-11.2005, p.p. 387-390. Zagreb: Faculty of Kinesiology, University of Zagreb.  

Segedi, I., Budinšćak, M., Sertić, H., Krstulović, S. (2005): Changes in certain anthropological characteristics of boy wrestlers after a one-year training period. In D. Milanović,  F. Prot (eds.), 4th International Scientific Conference on Kinesiology «Science and profession-chalenge for the future» Proceedings Book, Opatija, Croatia, September 7.-11.2005, p.p. 391-394. Zagreb: Faculty of Kinesiology, University of Zagreb. 

Vračan, D., Sertić, H., Segedi, I., Krstulović, S. (2005): Differences between judo trained boys aged 11 and 12 in certain anthropological characteristics. In D. Milanović,  F. Prot (eds.), 4th International Scientific Conference on Kinesiology «Science and profession-chalenge for the future» Proceedings Book, Opatija, Croatia, September 7.-11.2005, p.p. 399-401. Zagreb: Faculty of Kinesiology, University of Zagreb.  

Sadibašić, T., Segedi, I., Šoš, K., Jozak, R., Jurmanović, M. (2005). Analysis of the quantity of running of one croatian soccer team durin the match In D. Milanović,  F. Prot (eds.), 4th International Scientific Conference on Kinesiology «Science and profession-chalenge for the future» Proceedings Book, Opatija, Croatia, September 7.-11.2005, p.p. 445-448. Zagreb: Faculty of Kinesiology, University of Zagreb.   

Sertić, H., Vidranski, T., Segedi, I. (2008) Construction and validity of a measure instrument for evaluation of specific agility in karate. In D. Milanović, F. Prot (eds.), 5th International Scientific Conference on Kinesiology ”Kinesiology Research Trends and Applications” Proceedings Book, Zagreb, Croatia, September 10.-14. 2008, p.p. 980-984. Zagreb:Faculty of Kinesiology, University of Zagreb. 

Sertić, H., Segedi, I., Baić, M. (2008). Changes of anthropological status of children in wrestling sports after a three year training process. In D. Milanović, F. Prot (eds.), 5th International Scientific Conference on Kinesiology ”Kinesiology Research Trends and Applications” Proceedings Book, Zagreb, Croatia, September 10.-14. 2008, p.p. 976-980. Zagreb:Faculty of Kinesiology, University of Zagreb. 

Segedi, I., Sertić, H., Vidranski, T. (2011). Some specificities durig construction and validation of a new instrument for assessment of importance of techniques in polystructural sport judo. In D. Milanović, and  G. Sporiš, Proceedings Book,  «Integrative power of Kinesiology»   6th international scientific conference (p.p. 716-720). Opatija, Croatia: Faculty of Kinesiology, University of Zagreb

Sertić, H., Vidranski, T., Segedi, I.  (2011). Evaluation of a method for objective assessment of situational effect in karatekas through technical-tactical indeks for situational efficiency. In D. Milanović, and  G. Sporiš, Proceedings Book,  «Integrative power of Kinesiology»   6th international scientific conference (p.p. 651-656). Opatija, Croatia: Faculty of Kinesiology, University of Zagreb

Znanstveni radovi objavljeni kao rad u zborniku sa znanstvenog skupa, ako je objavljen u cjelini (A2 radovi)

Sertić, H., Krstulović, S., Segedi, I., Banović, I., Vuleta, D. (2005): Uloga Juda kao kineziološkog operatora na razvoj i odgoj djece. U R. Caput-Jogunica, F. Gracin i B. Klobučar (ur.), Zbornik radova 6. konferencije o športu Alpe – Jadran, Opatija, 9-12. lipanj, pp. 295-306. Zagreb: Ministarstvo znanosti obrazovanja i športa.

Sertić, H., Baić, M., Segedi, I. (2005): Metric characteristics of chosen acrobatic tests for advanced wrestlers. In J. Sadowski (ed.), Coordination motor abilities in scientific research Proceedings Book, Biala Podlaska, Poland,30-31.svibanj, pp. 247-251. Biala Podlaska: Faculty of Physical Education.

Baić, M., Sertić, H., Segedi, I. (2005): Differences between boys in Martial arts and non-sportsman boys at the age of 12 in some anthropological characteristics. In J. Sadowski (ed.), Coordination motor abilities in scientific research Proceedings Book, Biala Podlaska, Poland,30-31.svibanj, pp. 415-421. Biala Podlaska: Faculty of Physical Education.

Sertić, H., Segedi, I., Budinšćak, M. (2006). Differences in Anthropological Characteristics between wrestlers and judokas 13 years of age. In Z. Borysiuk (ed.), 5th International conference Movement and Health Proceedings book, Gluholazy Poland, 17-18 November, pp. 379-387, Department of Physical Education and Physiotherapy.

Sertić, H., Segedi, I., Barić, B. (2007): Pozitivan stav roditelja prema borilačkim sportovima kao preduvjet popularnosti i raširenosti juda među školskom djecom. U R. Caput-Jogunica, F. Gracin i B. Klobučar (ur.), Zbornik radova 7. konferencije o športu Alpe – Jadran, Opatija, 31.svibnja-3.lipnja, pp. 353-365, Zagreb: Ministarstvo znanosti obrazovanja i športa.

Vidranski, T., Sertić, H., Segedi, I. (2007). Analiza povezanosti nekih parametara bazičnih i situacijskih motoričkih sposobnosti djece karataša. U I. Jukić, D. Milanović i S. Šimek (ur), Zbornik radova 5. godišnje međunarodne konferencije Kondicijska priprema sportaša 2007., Zagreb. 23-24. veljače, pp. 300-303, Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

Sertić, H., Segedi, I., Segedi, S. (2008). Analiza nekih dimenzija snage u judu, karateu i boksu. U I. Jukić, D. Milanović i C. Gregov (ur.), Zbornik radova 6.  godišnje međunarodne konferencije Kondicijska priprema sportaša 2008, Zagreb, 22-23. veljače, pp.141-144, Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

Sertić, H., Segedi, I., Vidranski, T. (2009). Je li aerobna izdržljivost ključna za bolji rezultat u judu, karateu i tae kwon dou?. U I. Jukić, D. Milanović, C. Gregov i S. Šalaj (ur.), Zbornik radova 7.  godišnje međunarodne konferencije Kondicijska priprema sportaša 2009, Zagreb, 20-21. veljače, pp.411-414, Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

Segedi, I.,  Sertić, H., Šoš, K. (2009). Razlike u pokazateljima izdržljivosti kod mladih nogometaša. U I. Jukić, D. Milanović, C. Gregov i S. Šalaj (ur.), Zbornik radova 7.  godišnje međunarodne konferencije Kondicijska priprema sportaša 2009, Zagreb, 20-21. veljače, pp.164-167, Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

Sertić, H., Segedi, I., Vidranski, T. (2009). Samoobrana iz perspektive studentica Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. U R. Caput-Jogunica, F. Gracin i B. Klobučar (ur.), Zbornik radova 8. konferencije o športu Alpe – Jadran, Opatija,  3.-7.lipnja, pp. 157-165, Zagreb: Ministarstvo znanosti obrazovanja i športa.

Sertić, H., Vidranski, T., Segedi, I. (2010). Terenski testovi za procjenu specifičnih motoričkih sposobnosti karatista. U I. Jukić, C. Gregov, S. Šalaj, L. Milanović i T. Trošt-Bobić (ur), Zbornik radova 8. godišnje međunarodne konferencije Kondicijska priprema sportaša 2010., Zagreb, 26-27. veljače, pp. 223-226, Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

Sertić, H., Vidranski, T., Segedi, I. (2011). Test za procjenu specifične koordinacije u treningu karataša. U I. Jukić, C. Gregov, S. Šalaj, L. Milanović i T. Trošt-Bobić (ur), Zbornik radova 9. godišnje međunarodne konferencije Kondicijska priprema sportaša 2011., Zagreb, 25-26. veljače, pp. 284-287, Zagreb; Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

Segedi, I., Sertić, H. (2012). Specifičnosti kondicijskog treninga u nogometu i mogućnost bolje organizacije trenažnog procesa. U Jukić, I., Gregov, C., Šalaj, S., Milanović, L., Wertheimer, V. (ur). Zbornik radova 10. godišnje međunarodne konferencija Kondicijska priprema sportaša 2012, 17-18. veljače, Zagreb, (160-163).

Sertić, H., Segedi, I., Žaja, M. (2013). Dinamika promjena motoričkih i funkcionalnih sposobnosti natjecatelja u kickboxingu tijekom šestmjesečnog trenažnog rada. U I. Jukić, C. Gregov, S. Šalaj, L. Milanović i Wertheimer, V. (ur), Zbornik radova 11. godišnje međunarodne konferencije Kondicijska priprema sportaša 2013., Zagreb, 22-23. veljače, pp. 415-420, Zagreb; Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

Znanstveni radovi objavljeni kao rad u zbornicima domaćih skupova, ako je objavljen u cjelini (A2 radovi)

Budinšćak, M., Segedi, I., Baić, M., Sertić, H. (2005). Razlike u nekim antropološkim obilježjima dvanaertogodišnjih džudaša i hrvača. U V. Findak (ur.), Zbornik  radova 14. ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske, Rovinj, 21.-25. lipnja, pp. 83-88, Zagreb; Hrvatski kineziološki savez.

Sertić, H., Budinšćak, M., Segedi, I. (2006). Razlike u nekim antropološkim obilježjima između trinaestogodišnjih dječaka hrvača, dječaka nesportaša i dječaka koji se bave nekim drugim sportom. U V. Findak (ur.), Zbornik  radova 15. ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske, Rovinj, 20.-24. lipnja, pp. 228-232, Zagreb: Hrvatski kineziološki savez.

Vračan, D., Sertić, H., Segedi, I. (2006). Razlike u nekim antropološkim obilježjima između trinaestogodišnjih dječaka judaša, nesportaša i dječaka koji se bave nekim drugim sportom. U V. Findak (ur.), Zbornik  radova 15. ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske, Rovinj, 20.-24.lipnja, pp. 260-265, Zagreb: Hrvatski kineziološki savez.

Sertić, H., Segedi, I., Baić, M. (2008). Praćenje promjena motoričkih i funkcionalnih sposobnosti te antropometrijskih karakteristika učenika tijekom dvogodišnje nastave TZK. U V. Findak (ur.), Zbornik  radova 17. ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske, Poreč, 24.-28. lipnja, pp. 192-198, Zagreb: Hrvatski kineziološki savez.

Segedi, I., Franjić, D., Kuštro, N., Petrović, D., Sertić, H. (2011). Razlike u stanju treniranosti dječaka karataša i judaša. U: Findak, V. (ur.) Zborniku  radova 20. ljetne škola kineziologa Republike Hrvatske, Poreč, 21.-25.06. (str.215-222). Zagreb, Hrvatski kineziološki savez.

Sertić, H., Segedi, I., Rožac, D. (2013). Stav o borilačkim sportovima i percepcija legitimnosti nesportskog ponašanja kod sportaša koji se bave bukyo ryu ju jitsom. U: Findak, V. (ur.) Zborniku  radova 22. ljetne škola kineziologa Republike Hrvatske, Poreč, 25.-29.06.2011. (str.166-170). Zagreb, Hrvatski kineziološki savez..

Znanstveni radovi objavljeni u obliku sažetaka u zbornicima

međunarodnih znanstvenih skupova

Sertić, H., Banović, I., Milanović, D., Krstulović, S., Segedi, I. (2005): Influence of morphological features, psychomotor coordination and technical efficiency grade on general performance in judo bout of student population. FISU Conference proceedings book, Izmir, Turky, pp. 100.

Banović, I., Sertić, H., Milanović, D., Vuleta, D., Segedi, I. (2005): Influence of latent morphological features of students on the judo technique performance efficiency grade. FISU Conference proceedings book, Izmir, Turky, pp. 101.

Sertić, H., Segedi, I., Sterkowicz, S., (2007). Similarities between physiological parameters of the judo bout and basic and specific fitness tests. 5th International Judo Federation World Research Symposium, Rio de Janeiro, Brazil, 12. September.

Sertić. H., Segedi, I., Cvetković. Č., Baić, M. (2008). Influence of a programmed judo training on changes of anthropological features in children attending sport schools. U W. Cynarsky (ed.), 2nd International Scientific Conference on Experts – Researchers on Martial arts and Humanists proceedings, Targowiska, Poland, 25-26.4., pp. 31.

Segedi, I., Sertić, H. (2011). Assessment of perceived legitimacy of unsportsmanlike behaviour in men judokas. The 7th International Judo Research Symposium. Paris, France. 22. August.

Sertić, H., Segedi, I. (2011). Difference of importance of throwing techniques in junior and senior men judo. The 7th International Judo Research Symposium. Paris, France. 22. August.

Segedi, I. (2013). Movement of Uke from the aspects of judo bout tactics. 4th European Science of Judo Symposium. Budimpešta,Mađarska 16.04.2013. (pp )

Sertić, H., Segedi, I. (2013). Relations of latent anthropometric variables to success in judo bout. The 8th International Judo Research Symposium. Rio de Janeiro, Brasil. 26. August.

Kovačić, I., Greblo, Z.,Barić, R., Segedi, I. (2013). Obilježja percipirane legitimnosti nesportskog ponašanja kod mladih rukometaša. 21. Dani Ramira i Zorana Bujasa, Program i sažeci priopćenja / Kuterovac Jagodić, G. ; Erceg Jugović, I. ; Huić, A. (ur.). - Zagreb : Odsjek za psihologiju, Filozofski fakultet u Zagrebu , 2013. 233-233

STRUČNI RADOVI

Stručni rad objavljen u međunarodnim znanstvenim časopisima

Sertić, H., Segedi, I., Milanović, D. (2006) Anthropological and fitness status of Croatian judoists. Archives of Budo, Vol. 2 (24-27). On line http://www.archbudo.com/.

Stručni rad objavljen u domaćim stručnim časopisima

Sertić, H., Trošt, T., Matković, B., Segedi, I. (2005): Mehanizam nastanka ozljeda u judu. Budo Internacional, Vol. 35; pp. 50-52.

Sertić, H., Trošt, T., Segedi, I., Matković, B., Budinšćak, M. (2005) Specifičnosti ozljeda u judu i njihova prevencija. Budo internacional, Vol. 36/37; pp. 72-75.

Sertić, H., Segedi, I. (2006). Poremećaj dnevnog bioritma uslijed promjene vremenskih zona-jet lag. Budo internacioinal, Vol. 41/42; pp. 54-55.

Sertć, H., Budinšćak, M., Segedi, I. (2006). Prijedlog kriterija za procjenu znanja tehnike judo bacanja pri polaganju za pojaseve. Budo internacioinal, Vol. 43/44; pp. 72.

Segedi, I., Sertić, H. (2006). Povezanost kondicijske pripreme judaša i nogometaša. Kondicijski trening, Vol. 4 (2); pp. 25-31.

Sertić, H., Segedi, I. (2007). Uloga i zastupljenost kondicijskog treninga u judu. Budo internacioinal, Vol. 50; pp. 48-49.

Sertić, H., Budinšćak, M., Segedi, I. (2009). Specifične vježbe jakosti za borbu na tlu u judu. Kondicijski trening, Vol. 7 (1); pp. 46-58.

Stručni rad objavljen u zborniku radova međunarodnog znanstvenog skupa

Segedi, I., Sertić, H., Vidranski, T. (2008). Borilački sportovi sportovi i vještine kao oblik rekreacijskog vježbanja u svakoj životnoj dobi. U M. Andrijašević (ur.) Zbornik radova Međunarodne znanstveno-stručne konferencije kineziološka rekreacija i kvaliteta života., Zagreb, 23-24. veljače, pp. 319-326, Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

Sertić, H., Segedi, I., Sterkowicz, S. (2008). Differences of the groups of throws used by men and woman in different weight categories during the European Junior Judo Championships. 1st Scientific European Congress of Judo. 10.04., Lisboa, Portugal

Sertić, H., Segedi, I., Šoš, K. (2007). Prikaz bazičnog i specifičnog aerobnog treninga mlađih seniora judaša. U I. Jukić, D. Milanović i S. Šimek (ur), Zbornik radova 5. godišnje međunarodne konferencije Kondicijska priprema sportaša 2007., Zagreb. 23-24. veljače, pp. 203-207, Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

Segedi, I., Sertić, H., Budinšćak, M. (2007). Dijagnostika stanja hrvatskih judaša. U I. Jukić, D. Milanović i S. Šimek (ur), Zbornik radova 5. godišnje međunarodne konferencije Kondicijska priprema sportaša 2007., Zagreb. 23-24. veljače, pp. 292-295, Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

Cvetković, Č., Baić, M., Segedi, I., Pisačić, T. (2009). Specifične hrvačke vježbe s gumama za razvoj snažne izdržljivosti ruku i ramenog pojasa. U I. Jukić, D. Milanović, C. Gregov i S. Šalaj (ur.), Zbornik radova 7.  godišnje međunarodne konferencije Kondicijska priprema sportaša 2009, Zagreb, 20-21. veljače, pp.280-284, Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

Jozak, R., Segedi, I., Despot, T., Marčetić, Z., Šoš, K., Ivanjko, A. (2010). Kondicijski trening (s naglaskom na brzinu, agilnost i eksplozivnost) u nogometnoj školi NK Dinamo. U I. Jukić, C. Gregov, S. Šalaj, L. Milanović i T. Trošt-Bobić (ur.), Zbornik radova 8. godišnje međunarodne konferencije Kondicijska priprema sportaša 2010., Zagreb, 26-27. veljače, pp. 105-113, Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

Sertić, H., Segedi, I. (2011). Vježbe za razvoj specifične koordinacije u Judu. U I. Jukić, C. Gregov, S. Šalaj, L. Milanović i T. Trošt-Bobić (ur.), Zbornik radova 9. godišnje međunarodne konferencije Kondicijska priprema sportaša 2011., Zagreb, 25-26. veljače, pp. 307-310, Zagreb; Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

Fabijan, M., Strmotić, G.,  Segedi, I., Sertić, H. (2011). Specifične kondicijske vježbe u treningu Juda. U I. Jukić, C. Gregov, S. Šalaj, L. Milanović i T. Trošt-Bobić (ur.), Zbornik radova 9. godišnje međunarodne konferencije Kondicijska priprema sportaša 2011., Zagreb, 25-26. veljače, pp. 155-162, Zagreb; Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

Sertić, H., Vidranski, T., Segedi, I. (2011). Prostorno-materijalni preduvjeti rekreacijskog vježbanja osoba u invalidskim kolicima. U M. Andrijašević i D. Jurakić (ur.), Zbornik radova Međunarodne znanstveno-stručne konferencije Sportska rekreacija u funkciji unapređenja zdravlja, 26. ožujak, Osijek pp. 327-332, Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

Stručni rad objavljen u zborniku radova domaćeg skupa

Sertić, H., Segedi, I., Barić, B. (2007). Prijedlog programa dodatne nastave borilačkih sportova u okviru tzk na visokim učilištima, srednjim i osnovnim školama. U V. Findak (ur.), Zbornik  radova 16. ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske, 19.-23. lipnja,  Poreč, pp. 497-501, Zagreb: Hrvatski kineziološki savez.

Sertić, H., Segedi, I., Vidranski, T. (2009). Metodika treninga judaša različitih dobnih kategorija. U V. Findak (ur.), Zbornik  radova 18. ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske, 23.-27. lipanj, Poreč,  pp. 464-468, Zagreb: Hrvatski kineziološki savez.

Vidranski, T., Sertić, H., Segedi, I. (2009). Izbor i distribucija metoda, sadržaja I volumena rada u prvoj godini trenažnog procesa u karateu. U V. Findak (ur.), Zbornik  radova 18. ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske, 23.-27. lipanj, Poreč,  pp. 516-521, Zagreb: Hrvatski kineziološki savez.

Sertić, H., Vidranski, T., Segedi, I. (2010). Individualizacija rada u karate disciplini kate. U V. Findak (ur.), Zbornik  radova 19. ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske, 22.-26. lipanj, Poreč, pp. 379-384, Zagreb: Hrvatski kineziološki savez.

Sertić, H., Segedi, I. (2011). Vrednovanje uspješnosti nastavnog procesa u okviru predmeta judo na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. U: Findak, V. (ur.) Zborniku  radova 20. ljetne škola kineziologa Republike Hrvatske, Poreč, 21.-25.06.2011. (str.350-355). Zagreb, Hrvatski kineziološki savez.

Segedi, I., Rožac, D., Sertić, H., Labaš, D. (2013). Motivacija za bavljenjem bukyo ryu ju jitsom i stav prema toj vještini. U: Findak, V. (ur.) Zborniku  radova 22. ljetne škola kineziologa Republike Hrvatske, Poreč, 25.-29.06.2011. (str.287-292). Zagreb, Hrvatski kineziološki savez.

Stručni rad, recenziran,  objavljen u obliku sažetka u zborniku radova s  međunarodnog znanstvenog skupa

Sertić, H., Segedi, I., Milanović, D. (2006). Diagnostics of anthropological status of Croatian judokas. In W. Cynarski, R. Kalina and K. Obodynski (eds.), 1st World Scientific Congress of Combat Sports and Martial Arts proceedings book, 22-24 september, Rzeszow Ploand, pp. 78-79, Rzeszow; Physical Education Faculty.

Sertić, H., Segedi, I., Sterkowicz, S. (2008). Differences of the groups of throws used by men and woman in different weight categories during the European Junior Judo Championships. 5th International Judo Federation World Research Symposium, Rio de Janeiro,  Brazil, 12. September.

Sertić, H., Vučak, T., Segedi, I. (2009). The use of proprioception in judo training. In D. Scardone (ed), Annals for the 6th International Science of Judo Symposium. Rotterdam, Netherlands, 25.august, pp. 14, International Judo Federation.

Sertić, H., Segedi, I., Vučak, T. (2009). Technical efficiency of men judokas during    the European championships (u 23) in Zagreb 2008. In D. Scardone (ed), Annals for the 6th International Science of Judo Symposium. Rotterdam, Netherlands, 25.august, pp. 20, International Judo Federation.

Segedi, I., Sertić, H., Vučak, T. (2009). Technical efficiency of women judokas during    the European championships (u 23) in Zagreb 2008. In D. Scardone (ed), Annals for the 6th International Science of Judo Symposium. Rotterdam, Netherlands, 25.august, pp. 36, International Judo Federation.

Sertić, H., Segedi, I, Lindi, H. (2010). European, Brazilian and Japanese Judo Fighting Style. EJU Poster Presentation for research. Vienna, Austria, 21.04.2010.

Segedi, I., Sertić, H. (2011). Croatian judo educational system.2nd European Science of Judo Poster Exibition. Istanbul, Turkey, 21.04.2011. (pp 16).

Sertić, H., Segedi, I. (2011). Speed of learning of the most important judo throwing techniques in men judo bout. 2nd European Science of Judo Poster Exibition. Istanbul, Turkey, 21.04.2011. (pp 14).

Segedi, I., Sertić, H. (2012). Science for practice in men judo bout. 3rd European Science of Judo Symposium. Chelyabinsk, Rusija, 26.04.2011. (pp 10).

Profesionalni interesi i članstva

Nadzorni odbor Zagrebačkog judo saveza - predsjednik

Stručno trenerska komisija Hrvatskog judo saveza - član

Komisija za školski sport Hrvatskog judo saveza - član

International Association of Judo Researchers - član

Izabrani projekti

1. 2005.- 2007. znanstveni novak na projektu "Praćenje promjena antropološkog statusa djece u hrvačkim sportovima" voditelja prof.dr.sc. Hrvoja Sertića

2.  2007.- 2012. znanstveni novak na projektu "Dijagnostički postupci za utvrđivanje stanja treniranosti u rukometu" voditelja prof.dr.sc. Dinka Vulete

Povijest zaposlenja

1. 2005 - 2011

Zaposlen kao znanstveni novak u suradničkom zvanju asistent na Kineziološkom fakultetu (predmeti Judo i Borilački sportovi)

2. 2011 -

Zaposlen kao znanstveni novak u suradničkom zvanju viši asistent na Kineziološkom fakultetu (predmeti Judo i Borilački sportovi)