Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

Imenik djelatnika
Kako bi pretraživanje radilo, potrebno je unijeti barem tri znaka.

prof. dr. sc. Mirna Andrijašević

Lokacija: 120

Zavod:ZOPK

Funkcija:redoviti profesor u trajnom zvanju

prof. dr. sc. Ljubomir Antekolović

Lokacija: 160

Zavod:ZKS

Funkcija:redoviti profesor

prof. dr. sc. Vesna Babić

Lokacija: 176

Zavod:ZKS

Funkcija:redoviti profesor u trajnom zvanju

izv. prof. dr. sc. Mario Baić

Lokacija: 136

Zavod:ZKS

Funkcija:izvanredni profesor

doc. dr. sc. Marijo Baković

Lokacija: 101/2

Zavod:ZKS

Funkcija:docent

mr. sc. Diana Balen

Lokacija:

Zavod:ZOPK

Funkcija:stručni suradnik

E-mail:  

Iva Barković mag. bibl. et mag. hist. art.

Lokacija:

Zavod:BIN

Funkcija:

doc. dr. sc. Sunčica Bartoluci

Lokacija: 141/1

Zavod:ZKAM

Funkcija:docent

Atja Begonja mag.cin.

Lokacija:

Zavod:ZKS

Funkcija:stručni suradnik

E-mail:  

Lokacija:

Zavod:OTP

Funkcija:

E-mail:  

Lokacija:

Zavod:ZKS

Funkcija:naslovni predavač

Lokacija:

Zavod:ZKS

Funkcija:stručni suradnik

E-mail:  

Divna Blažev mag. psych.

Lokacija:

Zavod:ZKAM

Funkcija:stručni suradnik

E-mail:  

Mirta Blažev mag. psych.

Lokacija:

Zavod:ZKAM

Funkcija:stručni suradnik

E-mail:  

doc. dr. sc. Daniel Bok

Lokacija:

Zavod:ZKS

Funkcija:docent

Filip Bolčević mag.cin.

Lokacija:

Zavod:ZKS

Funkcija:stručni suradnik

E-mail:  

dr. sc. Asim Bradić prof. v. š.

Lokacija:

Zavod:ZKS

Funkcija:profesor visoke škole

Lokacija:

Zavod:CZI

Funkcija:asistent

E-mail:  

Lokacija:

Zavod:ZKS

Funkcija:docent

E-mail:  

Lokacija:

Zavod:ZOPK

Funkcija:stručni suradnik

E-mail:  

mr. sc. Goran Csik

Lokacija:

Zavod:ZKS

Funkcija:stručni suradnik

E-mail:  

Lokacija:

Zavod:ZKAM

Funkcija:stručni suradnik

E-mail:  

Lokacija:

Zavod:ZKS

Funkcija:stručni suradnik

E-mail:  

Ivan Čolakovac mag. educ. phil. et mag. bibl.

Lokacija:

Zavod:BIN

Funkcija:

Juraj Čošić mag.cin.

Lokacija:

Zavod:ZOPK

Funkcija:stručni suradnik

E-mail:  

Stipe Čubrić mag. cin.

Lokacija:

Zavod:ZKS

Funkcija:stručni suradnik

E-mail:  

Bruno Damjan mag.cin.

Lokacija:

Zavod:ZKS

Funkcija:stručni suradnik

E-mail:  

Lokacija:

Zavod:ZKS

Funkcija:stručni suradnik

E-mail:  

prof. dr. sc. Ivančica Delaš

Lokacija:

Zavod:ZOPK

Funkcija:redoviti profesor

Lokacija:

Zavod:ZKAM

Funkcija:poslijedoktorand

prof. dr. sc. Dražan Dizdar

Lokacija: 131

Zavod:ZKAM

Funkcija:redoviti profesor u trajnom zvanju

Din Duraković dr. med.

Lokacija:

Zavod:ZKAM

Funkcija:stručni suradnik

E-mail:  

prof. dr. sc. Zijad Duraković

Lokacija:

Zavod:ZOPK

Funkcija:redoviti profesor u trajnom zvanju

izv. prof. dr. sc. Tomislav Đurković

Lokacija: 41

Zavod:ZKS

Funkcija:izvanredni profesor

Željko Gagro mag. pharm.

Lokacija:

Zavod:ZKS

Funkcija:stručni suradnik

E-mail:  

prof. dr. sc. Igor Gliha

Lokacija:

Zavod:ZOPK

Funkcija:redoviti profesor u trajnom zvanju

doc. dr. sc. Tomislav Globan

Lokacija:

Zavod:ZOPK

Funkcija:docent

E-mail:  

Larisa Gomaz mag. educ. phys. et inf.

Lokacija:

Zavod:ZOPK

Funkcija:stručni suradnik

Stipe Gorenjak struč. spec. ing. techn. inf.

Lokacija: 40/1

Zavod:CIP

Funkcija:

Jere Gulin pred.

Lokacija: Sportsko dijagnostički centar

Zavod:ZOPK

Funkcija:naslovni predavač

Pavle Hajvaz dr. med.

Lokacija:

Zavod:ZKAM

Funkcija:stručni suradnik

E-mail:  

izv. prof. dr. sc. Maja Horvatin

Lokacija: 40/4

Zavod:ZKS

Funkcija:izvanredni profesor

Luka Hoti bacc. cin.

Lokacija:

Zavod:ZKS

Funkcija:stručni suradnik

E-mail:  

David Hrabrić mag.cin.

Lokacija:

Zavod:ZKS

Funkcija:stručni suradnik

E-mail:  

Ivan Ivezić prof.

Lokacija:

Zavod:ZKS

Funkcija:stručni suradnik

E-mail:  

Paula Ivkovčić mag.cin.

Lokacija:

Zavod:ZKS

Funkcija:stručni suradnik

E-mail:  

mr. sc. Gordan Janković v. pred.

Lokacija:

Zavod:ZKS

Funkcija:viši predavač

E-mail:  

Joško Jeličić dr. med.

Lokacija:

Zavod:ZKAM

Funkcija:stručni suradnik

E-mail:  

prof. dr. sc. Igor Jukić

Lokacija:

Zavod:ZKS

Funkcija:redoviti profesor u trajnom zvanju

doc. dr. sc. Danijel Jurakić

Lokacija: 117

Zavod:ZOPK

Funkcija:docent

Petra Jurić mag. cin.

Lokacija:

Zavod:LAMPTA

Funkcija:asistent

E-mail:  

Lokacija:

Zavod:ZOPK

Funkcija:stručni suradnik

E-mail:  

Lokacija:

Zavod:ZKS

Funkcija:stručni suradnik

E-mail:  

prof. dr. sc. Gordana Keresteš

Lokacija:

Zavod:ZKAM

Funkcija:redoviti profesor u trajnom zvanju

Dario Kliba prof.

Lokacija:

Zavod:ZKS

Funkcija:stručni suradnik

E-mail:  

Lokacija:

Zavod:ZOPK

Funkcija:stručni suradnik

E-mail:  

Lokacija:

Zavod:ZOPK

Funkcija:stručni suradnik

E-mail:  

Marija Kovač mag.cin.

Lokacija:

Zavod:SCIT

Funkcija:stručni suradnik

E-mail:  

Davor Kovačević mag. cin.

Lokacija:

Zavod:ZOPK

Funkcija:stručni suradnik

E-mail:  

dr. sc. Ivan Krakan

Lokacija:

Zavod:ZOPK

Funkcija:poslijedoktorand

Stjepka Leščić dipl. bib.

Lokacija:

Zavod:ZOPK

Funkcija:stručni suradnik

Lokacija:

Zavod:ZKS

Funkcija:stručni suradnik

E-mail:  

Lokacija:

Zavod:OTP

Funkcija:

E-mail:  

Petra Malkoć mag.cin.

Lokacija:

Zavod:ZKS

Funkcija:stručni suradnik

E-mail:  

Marin Mandarić mag.cin.

Lokacija:

Zavod:ZKS

Funkcija:stručni suradnik

E-mail:  

prof. dr. sc. Nenad Marelić

Lokacija:

Zavod:ZKS

Funkcija:redoviti profesor u trajnom zvanju

Lokacija:

Zavod:ZKS

Funkcija:stručni suradnik

E-mail:  

Antonio Martinko mag. cin.

Lokacija:

Zavod:LAMPTA

Funkcija:asistent

E-mail:  

prof. dr. sc. Bojan Matković

Lokacija:

Zavod:ZKS

Funkcija:redoviti profesor u trajnom zvanju

prof. dr. sc. Branka Matković

Lokacija:

Zavod:ZKAM

Funkcija:redoviti profesor u trajnom zvanju

prof. dr. sc. Vladimir Medved

Lokacija:

Zavod:ZOPK

Funkcija:redoviti profesor u trajnom zvanju

Ana Mekovec mag.cin.

Lokacija:

Zavod:ZKS

Funkcija:stručni suradnik

E-mail:  

Šime Mijić dr. med.

Lokacija:

Zavod:ZOPK

Funkcija:stručni suradnik

E-mail:  

izv. prof. dr. sc. Pavle Mikulić

Lokacija: 40/5

Zavod:ZOPK

Funkcija:izvanredni profesor

Lokacija:

Zavod:ZOPK

Funkcija:stručni suradnik

E-mail:  

Mihael Minđek mag.cin.

Lokacija:

Zavod:ZKS

Funkcija:stručni suradnik

E-mail:  

Luka Mirković mag.cin.

Lokacija:

Zavod:ZKS

Funkcija:stručni suradnik

E-mail:  

Lokacija:

Zavod:ZKAM

Funkcija:redoviti profesor u trajnom zvanju

Gordan Mlinarić mag.cin.

Lokacija:

Zavod:ZKS

Funkcija:stručni suradnik

E-mail:  

Lokacija:

Zavod:ZOPK

Funkcija:stručni suradnik

E-mail:  

Kristina Mohr bacc. cin.

Lokacija:

Zavod:ZKS

Funkcija:stručni suradnik

E-mail:  

Lokacija:

Zavod:ZKS

Funkcija:stručni suradnik

E-mail:  

dr. sc. Marijo Možnik

Lokacija: 178

Zavod:ZKS

Funkcija:poslijedoktorand

doc. dr. sc. Marko Mustapić

Lokacija:

Zavod:ZKAM

Funkcija:docent

E-mail:  

doc. dr. sc. Josipa Nakić

Lokacija: 40/3

Zavod:ZKS

Funkcija:docent

doc. dr. sc. Darija Omrčen

Lokacija: 116

Zavod:ZOPK

Funkcija:docent

prof. dr. sc. Goran Oreb

Lokacija:

Zavod:ZKS

Funkcija:redoviti profesor u trajnom zvanju

Lokacija:

Zavod:ZKS

Funkcija:stručni suradnik

E-mail:  

Nikola Oto mag.cin.

Lokacija:

Zavod:ZKS

Funkcija:stručni suradnik

E-mail:  

Viktoria Padovan mag.cin.

Lokacija:

Zavod:ZKS

Funkcija:stručni suradnik

E-mail:  

Lokacija:

Zavod:ZKS

Funkcija:stručni suradnik

E-mail:  

Lokacija:

Zavod:ZOPK

Funkcija:stručni suradnik

E-mail:  

dr. sc. Damir Pekas

Lokacija: 137

Zavod:ZKS

Funkcija:asistent

Lokacija:

Zavod:ZKS

Funkcija:stručni suradnik

E-mail:  

izv. prof. dr. sc. Lidija Petrinović

Lokacija: 202

Zavod:ZKS

Funkcija:izvanredni profesor

Lokacija:

Zavod:ZKS

Funkcija:stručni suradnik

E-mail:  

prof. dr. sc. Siniša Petrović

Lokacija:

Zavod:ZOPK

Funkcija:redoviti profesor u trajnom zvanju

dr. sc. Hrvoje Podnar

Lokacija: 127

Zavod:ZOPK

Funkcija:poslijedoktorand

prof. dr. sc. Franjo Prot

Lokacija:

Zavod:ZOPK

Funkcija:redoviti profesor u trajnom zvanju

doc. dr. sc. Josipa Radaš

Lokacija: 168

Zavod:ZKS

Funkcija:docent

doc. dr. sc. Ivan Radman

Lokacija: 130

Zavod:ZKS

Funkcija:naslovni docent

dr. sc. Ozren Rađenović prof. v. š.

Lokacija:

Zavod:ZKS

Funkcija:profesor visoke škole

dr. sc. Leo Rafolt izv. prof.

Lokacija:

Zavod:ZKAM

Funkcija:naslovni izvanredni profesor

izv. prof. dr. sc. Marija Rakovac

Lokacija: 31

Zavod:ZKAM

Funkcija:izvanredni profesor

doc. dr. sc. Tomica Rešetar

Lokacija: 69

Zavod:ZKS

Funkcija:docent

Luka Rubinić mag.cin.

Lokacija:

Zavod:ZKS

Funkcija:stručni suradnik

E-mail:  

doc. dr. sc. Tomislav Rupčić

Lokacija:

Zavod:ZKS

Funkcija:docent

prof. dr. sc. Lana Ružić

Lokacija:

Zavod:ZKAM

Funkcija:redoviti profesor u trajnom zvanju

prof. dr. sc. Damir Sekulić

Lokacija:

Zavod:ZKS

Funkcija:redoviti profesor u trajnom zvanju

prof. dr. sc. Hrvoje Sertić

Lokacija: 155

Zavod:ZKS

Funkcija:redoviti profesor u trajnom zvanju

Lokacija:

Zavod:ZKS

Funkcija:stručni suradnik

E-mail:  

Krševan Sorić struč. spec. cin.

Lokacija:

Zavod:ZKS

Funkcija:stručni suradnik

E-mail:  

doc. dr. sc. Maroje Sorić

Lokacija:

Zavod:ZKAM

Funkcija:docent

Stjepan Strukar mag. paed.

Lokacija:

Zavod:ZKS

Funkcija:stručni suradnik

E-mail:  

Jurica Suhin mag.phys. et geophys.

Lokacija:

Zavod:ZOPK

Funkcija:stručni suradnik

E-mail:  

Lokacija:

Zavod:ZOPK

Funkcija:stručni suradnik

E-mail:  

Vesna Šaban mag.cin.

Lokacija:

Zavod:ZKS

Funkcija:stručni suradnik

E-mail:  

doc. dr. sc. Sanja Šalaj

Lokacija: 194

Zavod:ZOPK

Funkcija:docent

Ivana Šamija mag.cin.

Lokacija:

Zavod:ZKS

Funkcija:stručni suradnik

E-mail:  

Lokacija:

Zavod:ZKS

Funkcija:predavač

E-mail:  

izv. prof. dr. sc. Davor Šentija

Lokacija:

Zavod:ZKAM

Funkcija:izvanredni profesor

doc. dr. sc. Klara Šiljeg

Lokacija: 168

Zavod:ZKS

Funkcija:docent

Lokacija:

Zavod:ZOPK

Funkcija:stručni suradnik

E-mail:  

doc. dr. sc. Dario Škegro

Lokacija: 118

Zavod:ZOPK

Funkcija:docent

izv. prof. dr. sc. Sanela Škorić

Lokacija: 121

Zavod:ZOPK

Funkcija:izvanredni profesor

Matilda Šola mag.cin.

Lokacija:

Zavod:ZKS

Funkcija:stručni suradnik

E-mail:  

Ana Špiljar mag.cin.

Lokacija:

Zavod:ZKS

Funkcija:stručni suradnik

E-mail:  

Lucija Štetić mag.cin.

Lokacija:

Zavod:ZOPK

Funkcija:stručni suradnik

dr. sc. Katija Tomažin izv. prof.

Lokacija:

Zavod:ZKS

Funkcija:naslovni izvanredni profesor

izv. prof. dr. sc. Daria Tot

Lokacija:

Zavod:ZOPK

Funkcija:izvanredni profesor

doc. dr. sc. Neven Tučkar

Lokacija:

Zavod:ZKAM

Funkcija:naslovni docent

E-mail:  

Dora Vajdić mag.cin.

Lokacija:

Zavod:ZKS

Funkcija:stručni suradnik

E-mail:  

Roland Varga prof.

Lokacija:

Zavod:ZKS

Funkcija:stručni suradnik

E-mail:  

Marina Vikić mag.cin.

Lokacija:

Zavod:ZKS

Funkcija:stručni suradnik

E-mail:  

Ana Vlah mag. educ. art. orator.

Lokacija:

Zavod:ZKAM

Funkcija:stručni suradnik

E-mail:  

izv. prof. dr. sc. Jadranka Vlašić

Lokacija: 169

Zavod:ZKS

Funkcija:izvanredni profesor

doc. dr. sc. Saša Vuk

Lokacija: 40/3

Zavod:ZKS

Funkcija:docent

Maja Vukelja mag.cin.

Lokacija:

Zavod:ZKS

Funkcija:stručni suradnik

E-mail:  

Dino Vukušić mag. soc.

Lokacija:

Zavod:ZKAM

Funkcija:asistent

E-mail:  

prof. dr. sc. Dinko Vuleta

Lokacija:

Zavod:ZKS

Funkcija:redoviti profesor u trajnom zvanju

dr. sc. Iris Zavoreo izv. prof.

Lokacija:

Zavod:ZOPK

Funkcija:naslovni izvanredni profesor

dr. sc. Zoran Zoričić izv. prof.

Lokacija:

Zavod:ZKAM

Funkcija:naslovni izvanredni profesor

Marko Zuban prof.

Lokacija:

Zavod:ZKS

Funkcija:stručni suradnik

E-mail:  

Lokacija:

Zavod:ZOPK

Funkcija:naslovni docent

Nenad Žugaj prof.

Lokacija:

Zavod:ZKS

Funkcija:stručni suradnik

E-mail:  

Neven Žugaj prof.

Lokacija:

Zavod:ZKS

Funkcija:stručni suradnik

E-mail: