Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

O djelatniku

prof. dr. sc. Vesna Babić

Zvanje: redoviti profesor

Soba:
176
Konzultacije:

utorkom od 9.30 do 11

Telefon:
+38513658776
Telefon kućni:
1776
URL službenih stranica na Webu:
Zavod/služba :
Zavod za kineziologiju sporta
Godina diplomiranja:
1988
Godina magistriranja:
2001
Godina doktoriranja:
2005
Na zavodu od:
1996

Nastava

sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski

stručni specijalistički diplomski

stručni preddiplomski

sveučilišni poslijediplomski doktorski

Životopis

Vesna Babić (Parlov) rođena je 19.11.1964., Hrvatica, državljanka Republike Hrvatske, udana, majka dvoje djece.

Školovanje: Osnovnu i srednju školu završila je u Zagrebu. Fakultet za fizičku kulturu upisuje 1983., diplomirala je 1988. godine radom: Prilog poznavanju relacija između intelektualnih i motoričkih sposobnosti kod žena. Na istom je fakultetu upisala poslijediplomski studij za znanstveno usavršavanje iz kineziologije. Magistarski rad pod naslovom: Mogućnosti otkrivanja za sprint nadarenih djevojčica obranila je 10.04.2001. godine. Doktorsku disertaciju pod naslovom: Utjecaj motoričkih sposobnosti i morfoloških obilježja na sprintersko trčanje obranila je 08.12.2005. godine. Od 1988. godine je trener atletike, a od 2002. učitelj skijanja.

Nastavna djelatnost, opis kretanja u struci:  Nakon završenog Fakulteta za fizičku kulturu bila je vrhunska sportašica od 1988. do 1989. potom, kao nastavnica TZK, od 1989. do 1991. radi u srednjoj školi u Matematičkom informatičkom centru – XV. Gimnaziji, a od 1991.-1994. godine u Osnovnoj školi ''A.B.Šimić'' i ''A. Mihanović''. Od 1994. do 1996. radi u Zagrebačkom športskom savezu kao mentorica sportskih škola atletike te kao vanjska suradnica na predmetu Atletika na Fakultetu za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu. Od 1996. radi na Fakultetu za fizičku kulturu, odnosno Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu kao stručna suradnica, od 01.11.2001. kao asistentica. U znanstveno zvanje znanstvene suradnice za područje društvenih znanosti, polje odgojnih znanosti  izabrana je 15.3.2006. i u znanstveno-nastavno zvanje docentice 08.06.2006. godine te u akademskoj godini 2006./07. postaje nositeljica predmeta Atletika. U znanstveno zvanje više znanstvene suradnice u znanstvenom području društvenih znanosti, polje kineziologije, grana kineziologija sporta izabrana je 17.02.2009. te 05.05.2010. godine u znanstveno-nastavno zvanje izvanredne profesorice na predmetu Atletika na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Dana 23.05.2012. godine izabrana je u znanstveno zvanje znanstvene savjetnice u znanstvenom području društvenih znanosti, polje kineziologije, grana kineziologija sporta, a u znanstveno-nastavno zvanje redovite profesorice na predmetu Atletika na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu izabrana je od 11.07.2013. Surađuje u nastavi iz predmeta Skijanje te u nastavi raznih izbornih modula. Na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu sudjeluje u izvedbi nastave na izbornom predmetu, studija medicine na engleskom jeziku, "Measurement and analysis of human locomotion". Među prvima na Sveučilištu u Zagrebu je pohađala i zavšila radionicu za mentore u doktorskoj izobrazbi pod nazivom Professionalization of PhD Supervision. Na Kineziološkom fakultetu je prva, a na Sveučilištu u Zagrebu među prvima implementirala e-učenje uz tradicionalan oblik održavanja nastave u predmet Atletika.

Profesionalne funkcije: Izabrana je za nositelja predmeta Atletika - hodanja i trčanja (2013. godine), Atletika i Izbornog modula Atletika na integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju (od 2006 do danas), u sklopu nastave na Stručnom studiju za izobrazbu trenera nositelj je Izbornog modula i Izbornog predmeta Atletika. Bila je predstojnica Katedre za monostrukturalna gibanja (od 2006 do 2009), zamjenica predstojnika Zavoda za kineziologiju sporta (od 2007. do 2009.) te član Povjerenstva za nastavu i studente i član Povjerenstva za e-učenje. Od 2009. do 2011. bila je na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na slijedećim profesionalnim funkcijama: Prodekanica za nastavu i studentska pitanja, predsjednica Povjerenstva za nastavu i studentska pitanja, predsjednica Povjerenstva za e-učenje, predsjednica Povjerenstva za diplomske radove studenata integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija kineziologije i član Povjerenstva za kadrove. Na Sveučilištu u Zagrebu je na slijedećim profesionalim funkcijama: član Povjerenstva za nastavu (od 2009. do 2011.), član Povjerenstva za e-učenje (od 2009. do danas), a od 2012. izabrana je za predsjednicu Povjerenstva za e-učenje. Član je Vijeća društveno humanističkog područja (od 2009. do 2013.). Članica je uredništva nekih inozemnih časopisa: International Journal of Fitness, Health, Physical education & Iron Games, Sport Loggia; Selcuk University Journal of Physical Education and Sport Science; International Journal of Health, Physical Education & Computer Science In Sports; International Journal of Sport Studies i Sport - Science and Practice; Montenegrin Journal of Sports Science and Medicine te je aktivna kao recenzetica u slijedećim nacionalnim i međunarodnim znanstvenim časopisima: Napredak; Kinesiology; Collegium Antropolgicum; International SportMed Journall; Selcuk University Journal of Physical Education and Sport Science; International Journal of Sport Studies; Kinesiologia Slovenica; Montenegrin Journal of Sports Science and Medicine; Science, Movement and Health  i dr.

Stručna djelatnost:  Aktivno se bavila atletikom. Kao atletičarka je od 1979. do 1989. član juniorske i seniorske atletske reprezentacije Hrvatske i bivše Jugoslavije. Godine 1988. postiže hrvatski rekord u disciplini 400 m prepone. Još uvijek ima zapažene rezultate na tablicama svih vremena Hrvatskog atletskog saveza u disciplinama 400 prepone, 100 prepone i sedmoboj. Nastupala je za reprezentaciju i u disciplinama 400 m, 600 m, 800 m, u krosu te u svim štafetnim utrkama. U razdoblju od 1984. do 1987. radi na projektu Univerzijada'87 kao član Pripremnog i Organizacijskog odbora. Sudjeluje u organizaciji svih atletskih priredbi od klupskog do internacionalnog značaja za našu zemlju (Svjetski atletski kup, Split 2010; Svjetske vojne igre, Zagreb 1999; Svjetske studentske igre, Zagreb 1987, Atletski kup Europe, Zagreb 1981 i mnoge druge. Članica je Izvršnog odbora Hrvatskog atletskog saveza od 2012, a od 1984. do danas je bila aktivna kao član Zbora atletskih sudaca i trenerske organizacije, od 2006. je podpredsjednik Trenerske organizacije HAS-a. Međunarodni je atletski sudac i povjerenik HAS-a za atletska natjecanja. Međunarodni je sudac i za sportsko hodanje i nalazi se u panelu evropskih atletskih sudaca za sportsko hodanje (European Athletics Race Walking Judges Panel). Članica je Izvršnog odbora Zagrebačkog atletskog saveza (od 1996. do 2004. te od 2008. do danas) i predsjednik komisije za školsku atletiku (od 1996. do 2004.); bila je predsjednica Trenerske organizacije Zagrebačkog atletskog saveza (od 2004. do 2008.). U razdoblju od 1994. do 1998. članica je uredništva revije Atletika. Od 1984. do 1988. te od 2004. do 2016. u AK Dinamo-Zrinjevac članica je Upravnog odbora, a od 2008. do 2016. je podpredsjednica kluba. Od 2002. do danas u Zagrebačkom računalnom savezu (ZRS) predsjednica je udruge ABC-info, a od 2005. do danas je i potpredsjednica ZRS-a. Od 2002. godine članica je Hrvatskog zbora učitelja i trenera sportova na snijegu. Članica je Hrvatskog kineziološkog saveza, Hrvatske trenerske atletske organizacije, Evropske atletske trenerske organizacije, Međunarodne atletske sudačke organizacije, European College of Sport Sciences.

Znanstvena djelatnost: Sudjelovala je na domaćim i međunarodnim znanstveno-stručnim konferencijama i istraživanjima. Do prijave samostalno i u koautorstvu objavila je 35 stručnih i 65 znanstvenih radova. Sudjelovala je na pet znanstvenih projekata, a trenutno aktivno sudjeluje na projektu 034-0342607-2279 (Fiziološke determinante uspješnosti u sportovima izdržljivosti) voditelja doc.dr.sc. Davora Šentije. Suradnica je na međunarodnom znanstvenom projektu “Biological and Biomechanical Characteristics of Sprint Running” koji se provodi u suradnji s The Laboratory of Kinanthropometry of the Department Biomedical and Specialty Surgical Sciences University of Ferrara i Institututom za antropologiju iz Zagreba.

Nagrade i priznanja: Od 1979. do 1989. više puta je proglašavana za najboljeg sportaša kluba i grada Zagreba u atletici. Akademske godine 1984./85. proglašena je za najboljeg studenta Fakulteta za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu; 1986. dobiva Rektorovu nagradu; 1993. nagradu Zagrebačkog atletskog saveza; 1994. nagradu Zagrebačke organizacije za športske aktivnosti učenika; 2002. i 2013. nagradu Hrvatskog kineziološkog saveza; 1997., 1999., 2002., 2007., 2010., 2012. i 2016. nagrade i priznanja za amaterski rad u Zboru atletskih sudaca grada Zagreba; te u 2015. nagradu Sveučilišta u Zagrebu za najbolji e-kolegij na Sveučilištu.

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.
Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Izabrane publikacije

Kvalifikacijski radovi

Babić, V. (1988). Prilog poznavanju relacija između intelektualnih i motoričkih sposobnosti kod žena. (Diplomski rad). Zagreb: Fakultet za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu.

Babić, V. (2001). Mogućnosti otkrivanja za sprint nadarenih djevojčica. (Magistarski rad). Zagreb: Fakultet za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu.

Babić, V. (2005). Utjecaj motoričkih sposobnosti i morfoloških obilježja na sprintersko trčanje. (Doktorska disertacija). Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

UDŽBENICI, PRIRUČNICI, KNJIGE

Babić, V. (2008). Reaction time and sprint result in athletics. In. M. Čoh (ed.) Biomechanical diagnostic methods in athletic training (pp. 183-193). Ljubljana: University of Ljubljana, Faculty of Sport, Institute of Kinesiology. (CROSBI: 424661)

Babić, V., Čoh, M., Dizdar, D. (2008). Qualitative differences in the kinematic parameters of different quality sprinters. In. M. Čoh (ed.) Biomechanical diagnostic methods in athletic training (pp. 147-157). Ljubljana: University of Ljubljana, Faculty of Sport, Institute of Kinesiology. (CROSBI: 424662)

Babić, V., Harasin, D., Dizdar, D. (2008). Relations of the variables of power and morphological characteristics to the kinematic indicators of maximal running speed In. M. Čoh (ed.) Biomechanical diagnostic methods in athletic training (pp. 159-172). Ljubljana: University of Ljubljana, Faculty of Sport, Institute of Kinesiology. (CROSBI: 424663)

Babić, V. (2010). Atletika hodanja i trčanja. (Sveučilišni priručnik za praćenje nastave) Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu. (CROSBI: 483456)

Znanstveni radovi

Znanstveni radovi objavljeni u (a) časopisima i publikacijama  zastupljenima u jednoj od citatnih baza podataka, i/ili (b) časopisima i publikacijama s međunarodnim uredništvom i inozemnim recenzentima (A1 radovi)

Babić, V., Viskić-Štalec, N. (2002). A Talent for Sprinting – Haw Can It Be Discovered and Developed. Collegium Antropologicum, 26, 205-221. (CROSBI: 89411)

Barić, R., Cecič-Erpič, S., Babić, V. (2002). Intrisic motivation and goal orientation in track and field children. Kinesiology, 34 (1), 50-60. (CROSBI: 76779)

Babić, V., Harasin, D., Dizdar, D. (2007). Relations of the variables of power and morphological characteristics to the kinematic indicators of maximal running speed. Kinesiology, 39 (1), 28-39. (CROSBI: 302712)

Saratlija, P., Babić, V., Saratlija, T. (2007). Prediktivna vrijednost morfoloških obilježja u rezultatima specifičnih košarkaških testova u dječaka u dobi od 9 do 11 godina. Magistra Iadertina, 2 (2), 43-60. (CROSBI: 370988)

Zagorac, N., Retelj, E., Babić V., Bavčević T., Katić R. (2008). Development of Biomotor Characteristics and Sprint and Throw Athletic Abilities in Six- to Eight-Year-Old Girls. Collegium Antropologicum, 3, 843-850. (CROSBI: 367269)

Delalija, A., Babić, V. (2008). Reaction time and sprint results in athletics. International Journal of Performance Analysis in Sport, 8 (2), 67-75. (CROSBI: 369579)

Babić, V., Caput-Jogunica, R., Jelovčić, I., De Privitelio, S. (2008). A preliminary evaluation of the children's competitive performance in track and field events at the Olimpic festival of kindergartens, Hrvatski Športskomedicinski Vjesnik, 23, 25-29. (CROSBI: 369599)

Donald N. R.,  Babić, V. (2009). Remedy for Modernity: Experiences of Walkers and Hikers on Medvednica Mountain. Leasure studies, 28 (1), 105-112. (CROSBI: 380311)

Babić, V., Delalija, A. (2009). Reaction time trends in the woman's sprint and hurdle events at the 2004 Olympic gamesNew Studies in Athletics, 24 (1), 49-57. (CROSBI: 424620)

Babić, V., Delalija, A. (2009). Reaction time trends in the sprint and hurdle events at the 2004 Olympic games: Differences between male and female athletes. New Studies in Athletics, 24 (1), 59-68. (CROSBI: 424623)

Babić, V., Blažević, I., Vlašić, J. (2010). Karakteristike sprinterskog trčanja djece predškolske i mlađe školske dobi. Hrvatski športskomedicinski vjesnik, 25, 3-8. (CROSBI: 483441)

Čoh, M., Babić, V., Maćkała, K. (2010). Biomechanical, Neuro-muscular and Methodical Aspect of Running Speed Development. Journal of Human Kinetics, 26, 73-81. (CROSBI: 515228)

Babić, V., Čoh, M., Dizdar, D. (2011). Differences In Kinematic Parameters Of Athletes Of Different Running Quality. Biology of Sport, 28, 115-121. (CROSBI: 515222)

Babić, V., Blažević, I., Radetić-Paić, M. (2011). Sprintersko trčanje djece predškolske i mlađe školske dobi. Napredak: časopis za pedagogijsku teoriju i praksu. 152 (1), 49-60. (CROSBI: 515212)

Babić, V., Blažević, I. (2011). The relation between the kinematic paramtres of running at maximum speed and the 50 metres running results. Science, Movement and Health. XI (2), 195-199. (CROSBI: 573015)

Šentija, D., Rakovac, M., Babić, V. (2012). Anthropometric characteristics and gait transition speed in human locomotion. Human movement science. 31, 672-682. (CROSBI: 540333)

Kolić, L., Šentija, D., Babić, V. (2012). Usporedba pokazatelja aerobnog energetskog kapaciteta dobivenih različitim protokolima opterećenja u trkačica. Hrvatski športskomedicinski vjesnik. 27 (1), 17-23. (CROSBI: 599120)

Babić, V., Blažević, I., Katović, D. (2012). Model of tests for assesment of sprint running proficiency. Science, Movement and Health. XII (2), 115-120. (CROSBI: 584508)

Blažević, I., Radetić-Paić, M., Babić, V. (2012). Relations between behavioral disorders self-assessment and free time sports’ practice in school-aged children. Science, Movement and Health. XII (2 supplement), 485-491. (CROSBI: 599238)

Blažević, I., Radetić-Paić, M., Babić, V. (2012). Differences in male and female pupils’ self-assessment of behaviour disorders. Metodički obzori. 7 (2), 15, 5-14. (CROSBI: 599237)

Radetić-Paić, M., Blažević, I., Babić, V. (2012). School conduct and achievement as predictors of behaviour disorders with elementary school children. Metodički obzori. 7 (1), 14, 5-16. (CROSBI: 599236)

Gudelj, Ines; Zagorac, Nebojša; Babić, Vesna (2013). Influence of Kinematic Parameters on Pole Vault Results in Top Juniors. Collegium antropologicum. 37 (2 supplement), 25-30. (CROSBI: 636001)

Saratlija, Predrag; Zagorac, Nebojša; Babić, Vesna (2013). Influence of Kinematic Parameters on Result Efficiency in Javelin Throw. Collegium antropologicum. 37 (2 supplement), 31-36. (CROSBI: 636002)

Znanstveni radovi objavljeni in extenso u zbornicima međunarodnih znanstvenih skupova citiranim u relevantnim (sekundarnim i tercijarnim) izvorima informacija (A1 radovi)

Babić, V. (2002). Issues of recognizing girls talented for sprinting - case of Croatia. In: D. Milanović (ed.), Proceedings Book 3rd International Scientific Conference "Kinesiology - new perspectives". Opatija, 25.-29.9.2002., pp. 261-264. Zagreb: Faculty of Kinesiology University of Zagreb. (CROSBI: 167739)

Vučetić, V., Babić, V., Šentija, D., Nekić, B. (2005). Anthropometric and Morphological Characteristics of Runners. In: D. Milanović (ed.), Proceedings Book 4th International Scientific Conference "Science and Profession – Challenge for the Future". Opatija, 7.-11.9.2005., pp. 612-615. Zagreb: Faculty of Kinesiology University of Zagreb. (CROSBI: 213246)

Rakovac, M., Šentija, D., Babić, V. (2008). Anthropometric characteristics and gait transition speed in human locomotion. In: D. Milanović, F. Prot (eds.), 5th International Scientific Conference on Kinesiology "Kinesiology Research Trends and Applications" Proceedings Book. Zagreb, 10.-14.09.2008., pp. 184-187. Zagreb: Faculty of Kinesiology, University of Zagreb. (CROSBI: 366631)

Blažević, I., Babić, V., Čoh, M. (2011). Children's 50 metres running dynamics. In: D. Milanović, G. Sporiš (eds.), Proceedings book 6th International Scientific Conference on Kinesiology ''Integrative power of kinesiology''. Opatija, 8.-11.9.2011., pp. 146-150. Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu. (CROSBI: 530381)

Znanstveni radovi objavljeni kao: članak objavljen u časopisu i kategoriziran kao originalni znanstveni rad, pregledni rad ili prethodno priopćenje; poglavlje u knjizi; rad u zborniku sa znanstvenog skupa, ako je objavljen u cjelini  (A2 radovi)

Znanstveni radovi objavljeni kao članak objavljen u časopisu i kategoriziran kao originalni znanstveni rad, pregledni rad ili prethodno priopćenje (A2 radovi)

Babić, V., Viskić-Štalec, N. (2002). Morfološko - motorička obilježja djevojčica od 11 do 13 godina i nadarenost za sprint. Život i škola, 7, 55-69. (CROSBI: 89411)

Čoh, M., Babić, V. (2010). Biodynamic characteristics of maximum speed development. Facta Universitatis. Series: physical education and sport. 8 (2): 141-148. (CROSBI: 515209)

Znanstveni radovi objavljeni kao rad u zborniku sa znanstvenog skupa, ako je objavljen u cjelini (A2 radovi)

Babić, V., Orešković, S. (1997). Cinderella in sprinting shoes. In: M. Pavlovič (ed.), III. International Symposium "Sport of the Young", Bled, 7.-10.1977., str. 57-64. Ljubljana: University of Ljubljana - Faculty of Sport; The Sport Pedagogues Association of Slovenia. (CROSBI: 27100)

Babić, V., Barić, R., Horga, S. (2000). Children in Track-and-Field - Motivation Aspects. In: R. Pišot, V. Štemberger (eds.), I. International Symposium "A Child in Motion". Gozd Martuljek, 20.-22.10.2000., str. 174-184. Ljubljana: University of Ljubljana - Faculty of education. (CROSBI: 42450)

Barić, R., Horga, S., Babić, V. (2001). Acheivement orientation in track and field children. In: A. Papaioannou, M. Goudas, Y. Theodorakis (eds.), Proceedings of the 10th world congress of sport psychology. Skiathos, 28.5.-2.6.2001., pp. 303-305. Thessaloniki, Greece: Christodoulidi Publications. (CROSBI: 71230)

Saratlija, P., Korica, P., Babić, V. (2003). Neke razlike u motoričkim dostignućima dječaka i djevojčica predškolske dobi. U: I. Hicela (ur.), Zbornik radova stručno znanstvenog skupa s međunarodnom suradnjom “Prema kvalitetnijoj školi”, 3. Dani osnovne škole Splitsko-dalmatinske županije. Split, 11.-13.12.2003., str. 293-298. Split Hrvatski pedagoško-književni zbor – ogranak Split, Visoka učiteljska škola u Splitu i Osnovne škole Splitsko-dalmatinske županije. (CROSBI: 167268)

Babić, V., Bankin, V. (2003). The influence of the structure of competition related activity on the quality of performance level in elite sport. In: A.V. Magljovanij (ed.), Proceedings book 2nd conference “Actual problems of organization physical education students and pupils in Lviv region”. Lviv, 21.10.2003., pp. 11-13. Ukraine, Lviv: Lviv state financial economical institute. (CROSBI: 167367)

Vučetić, V., Čanaki, M., Babić, V. (2005). Primjena elektroničkog sustava mjerenja vremena u nastavnom procesu. U: V. Findak (ur.), Zbornik radova 14. Ljetne škole kineziologa RH: Informatizacija u područjima edukacije, sporta i sportske rekreacije. Rovinj, 17.-21.06.2003., 141–145. Rovinj: Hrvatski kineziološki savez. (CROSBI: 422140)

Babić, V., Dizdar, D., Saratlija, P. (2006). Analysis of 100m sprint running in subjects of different sprint quality. In: H. Dancs, M. Hugehs, P. O'Donoghue (eds.), World Congress of  Performance Analysis of  Sport 7. Szombathely, 23.-26.08.2008., pp. 316-324. Szombathely: Daniel Berzsenyi College, Hungary. (CROSBI: 281761)

De Privitelio, S., Babić, V., Caput Jogunica, R. (2007). ''Olimpijski festival dječijih vrtića'' u Hrvatskoj – prijedlog nove discipline u atletici. U: G. Bala (ed.), Zbornik radova interdisciplinarne naučne konferencije sa međunarodnim učešćem Antropološki ststus i fizička aktivnost dece, omladine i odraslih. Novi Sad, 6.–7.12. 2007., str. 309-317. Novi Sad: Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja. (CROSBI: 318614)

Babić, V., Mitrović, T., Delija A. (2008). Relationship between reaction time, sprint race result and age for male sprinters at 2004 Olimpic Games in Athens. In A. Hökelmann, M. Brummund (eds.), World Congress of Performance Analysis of Sport VIII, Book of proceedings. Magdeburg, 3.-6.9.2008., pp. 535-540. Magdeburg: Otto-von-Guericke-Universität. (CROSBI: 369582)

Caput Jogunica, R., Babić, V., De Privitelio, S. (2008). Differences between pre-school girls and boys in 400 m running. In V. Štemberger, R. Pišot, K. Rupert (eds.), 5th International Symposium A Child in Motion, Proceedings. Kranjska Gora, 25.–28.9.2008., (pp.76-82). Kranjska Gora: University of Primorska, Science and Research Centre of Koper, Faculty of Education Koper. (CROSBI: 369614)

Dragojević, A., Bosnar, K., Gracin, F., Babić, V. (2009). Demografski i socio-ekonomski status žena trkačica cestovnih utrka. U: F. Gracin, B. Klobučar (ur.), Zbornik radova VIII. Konferencije o sportu RZ Alpe-Jadran. Opatija, 04.–06.06.2009., str. 200-208. Zagreb: Ministarstvo znanosti obrazovanja i sporta RH. (CROSBI: 424628)

Gudelj, I., Zagorac, N, Babić, V. (2010). Influence Of Some Kinematic Parameters To The Pole Vault Results. In: V. Koprivica, I. Juhas (eds.), International conference ''Theoretical, Methodological and Methodical Aspects of Competitions and Athletes’ Preparation''. Beograd, 11.12.2009., pp. 64-68. Beograd: University of University of Belgrade, Faculty of Sport and Physical Education. (CROSBI: 466485)

Babić, V., Rakovac, M., Blažević, I., Zagorac, N., Švigir-Potroško, R. (2010). Terenski testovi bazičnih motoričkih sposobnosti i morfoloških obilježja za otkrivanje djece talentirane za sprint. U: I. Jukić, C. Gregov, S. Šalaj, L. Milanović, T. Trošt-Bobić (ur.), Zbornik radova 8. godišnje međunarodne konferencije Kondicijska priprema sportaša 2010 ''Trening brzine, agilnosti i eksplozivnosti''. Zagreb, 26.-27.2.2010., str. 488-493. Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Udruga kondicijskih trenera Hrvatske. (CROSBI: 456193)

Babić, V., Rakovac, M., Blažević, I., Zagorac, N., Švigir-Potroško, R. (2010). Terenski testovi specifičnih motoričkih sposobnosti i morfoloških obilježja za otkrivanje djece talentirane za sprint. U: I. Jukić, C. Gregov, S. Šalaj, L. Milanović, T. Trošt-Bobić (ur.), Zbornik radova 8. godišnje međunarodne konferencije Kondicijska priprema sportaša 2010 ''Trening brzine, agilnosti i eksplozivnosti''. Zagreb, 26.-27.2.2010., str.  494-498. Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Udruga kondicijskih trenera Hrvatske. (CROSBI: 456232)

Blažević, I., Radetić-Paić, M., Babić, V. (2011). Differences in male and female pupils` self estimates about behaviour disorders. In: V. Kardum (ed.), Međunarodni znanstveni skup ''Dvanaesti dani Mate Demarina''. Pula, 14-15.04.2011., pp. 819-828. Pula: Sveučilište Jurja Dobrile. (CROSBI: 511038)

Radetić-Paić, M., Blažević, I., Babić, V. (2011). School conduct and achievement as predictors of behaviour disorders with elementary school children In: V. Kardum (ed.), Međunarodni znanstveni skup ''Dvanaesti dani Mate Demarina''. Pula, 14-15.04.2011., pp. 637-648. Pula: Sveučilište Jurja Dobrile. (CROSBI: 511040)

Blažević, I., Babić, V., Antekolović, Lj. (2011). Sprintersko trčanje djece mlađe školske dobi. U: I. Prskalo, D. Novak (ur.), Zbornik radova ''Tjelesna i zdravstvena kultura u 21. stoljeću - kompetencije učenika''. Poreč, 18.-21.6.2011., str. 74-81. Poreč: Hrvatski kineziološki savez. (CROSBI: 530380)

Jukić, J., Križelj, L., Gudelj, I., Babić, V. (2012). Razina sustavnog tlaka kod adolescenata. U: Đ. Miletić, S. Krstulović, Z. Grgantov, T. Bavčević, A. Kezić (ur.). Zbornik radova 4. međunarodnog znanstvenog kongresa 'Suvremena kineziologija'. Split, 24.-26.08.2012., str. 479-485. Split: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Splitu. (CROSBI: 599241)

Podunavac, Z., Kolić, L., Babić, V. (2012). Razlike u težini tijela između učenica danas i prije 20 godina. U: M. Andrijašević, D. Jurakić (ur.), Zbornik radova međunarodne znanstveno-stručne konferencije 'Odgojni i zdravstveni aspekti sporta i rekreacije'. Križevci, 31.03.2012., str. 162-167. Križevci: Sveučilište u Zagrebu Kineziološki fakultet, Zajednica sportskih udruga Križevci. (CROSBI: 599245)

Babić, Vesna; Blažević, Iva; Čoh, Milan (2013). Differences Between Girls And Boys In Kinematic Parameters Of Sprinter`S Running. In: Dopsaj, Milivoj; Juhas, Irina; Kasum, Goran (eds.), Proceedings of the thematic conference effects of physical activity application to anthropological status with children, youth and adults.  Beograd, 11.-12.12.2012., pp. 709-713. Beograd: University of University of Belgrade, Faculty of Sport and Physical Education. (CROSBI: 635993)

Juhas, Irina; Matić, Milan; Babić, Vesna; Branko Škof (2013). Comparative Analysis Of Competition In Athletics For Children Aged 7 To 14 Years In Serbia, Croatia And Slovenia. In: Doupona Topič, Mojca; Kajtna, Tanja (eds.), Proceedings of the 6th Conference for Youth Sport. Ljubljana, 6.-9.12.2012., pp. 135-142. Ljubljana : University of Ljubljana, Faculty of Sport. (CROSBI: 635999)

Znanstveni radovi objavljeni u obliku sažetaka u zbornicima međunarodnih znanstvenih skupova

Babić, V., Orešković, S. (1997). Cinderella in sprinting shoes: How (and do?) differences in social status influence selection of school girls and their success in athletics. U: M. Pavlovič (ed.), Abstracts of III. International Symposium "Sport of the Young". Bled, 7.-10.1977., pp. 3. Ljubljana: University of Ljubljana - Faculty of Sport; The Sport Pedagogues Association of Slovenia. (CROSBI: 167808)

Vučetić, V., Babić, V., Marković, G. (2006). Explosive leg strength and leg stiffness as predictors of 100m sprint performance in elite Croatian sprinters. In: H. Hoppeler, T. Reilly, E. Tsolakidis, L. Gfeller, S. Klossner (eds.), Proceedings book of the 11th Annual Congress of the European College of Sport Science. Lausanne, 05.-07.2008., pp. 519-520. Lausanne, Swicerland. (CROSBI: 281913)

Babić, V., Vučetić, V., Šentija, D. (2006). Differences between 100 m, 400 m and middle distance runners in explosive leg strength and leg stiffness tests. In: H. Hoppeler, T. Reilly, E. Tsolakidis, L. Gfeller, S. Klossner (eds.), Proceedings book of the 11th Annual Congress of the European College of Sport Science. Lausanne, 05.-07.2008., pp. 316. Lausanne, Swicerland. (CROSBI: 252028)

Babić, V., Dizdar, D. & Saratlija, P. (2006). Analysis of 100m sprint running in subjects of different sprint quality. In: H. Dancs, M. Hugehs, J.H.Ekler (eds.), World Congress of  Performance Analysis of  Sport 7. Szombathely, 23.-.26.08.2008., pp. 93. Szombathely: Daniel Berzsenyi College, Hungary. (CROSBI: 293478)

Babić, V., Vučetić, V., Antekolović, Lj. (2007). Dynamic of sprint running. In: J. Kallio, P.V. Komi, J. Komulainen, J. Avela (eds.), Book of Abstracts of the 12th Annual Congress of the European College of Sport Science. Jyväskylä, 11.-14.07.2007., pp. 465. Jyväskylä: University of Jyväskylä, Finland. (CROSBI: 302721)

Vučetić, V., Šentija, D., Babić, V. (2007). Aerobic capacity and running economy in sprinters, middle distance, long distance and 400 m runners. In: J. Kallio, P.V. Komi, J. Komulainen, J. Avela (eds.), Book of Abstracts of the 12th Annual Congress of the European College of Sport Scienc., Jyväskylä, 11.-14.07.2007., pp. 362. Jyväskylä: University of Jyväskylä, Finland. (CROSBI: 302847)

Babić, V., Šentija D., Rakovac M. (2008). Energy expenditure at the gait transition speed in men and women. In: J. Cabri, F. Alves, D. Araújo, J. Barreiros, J. Diniz, A. Veloso (eds.), Book of Abstracts of the 13th Annual Congress of the European College of Sport Science. Estoril, 09.-12.07.2008., pp. 641-642. Lisbon: Faculdade de Motricidade Humana, Universidade Técnica de Lisboa, Portugal. (CROSBI: 362573)

Babić, V., Mitrović, T., Delija A. (2008). Relationship between reaction time, sprint race result and age for male sprinters at 2004 Olimpic Games in Athens. In: P. O'Donoghue, A. Hökelmann (eds.), World Congress of Performance Analysis of Sport VIII, Book of abstracts. Magdeburg, 03.-06.09.2008., pp. 135. Magdeburg: Otto-von-Guericke-Universität. (CROSBI: 369581)

Babić,V., Rakovac, M. (2009). Morphological characteristics and specific motor abilities differentiating young female sprinters from the girls in the general population. In: S. Loland, K. Bø, K. Fasting, J. Hallén, Y. Ommundsen, G.C. Roberts, E. Tsolakidis (eds.), Book of Abstracts of the 14th Annual Congress of the European College of Sport Science. Oslo, 24.-27.06.2009., pp. 432. Oslo: The Norwegian School of Sport Sciences. (CROSBI: 423388)

Rakovac, M., Babić, V. (2009). Anthropometric characteristics and basic motor abilities differentiating young female sprinters from the girls in the general population. In: S. Loland, K. Bø, K. Fasting, J. Hallén, Y. Ommundsen, G.C. Roberts, E. Tsolakidis (eds.), Book of Abstracts of the 14th Annual Congress of the European College of Sport Science. Oslo, 24.-27.06.2009., pp. 432. Oslo: The Norwegian School of Sport Sciences. (CROSBI: 423387)

Gudelj, I., Zagorac, N., Babić, V. (2009). Influence Of Some Kinematic Parameters To The Pole Vault Results. In: V. Koprivica, I. Juhas (eds.), Book of abstract of International conference ''Theoretical, Methodological and Methodical Aspects of Competitions and Athletes’ Preparation''. Beograd, 11.12.2009., pp. 32. Beograd: University of University of Belgrade, Faculty of Sport and Physical Education Faculty of Sport and Physical Education. (CROSBI: 466494)

Babić, V., Dizdar, D, (2010). Indicators of maximal running speed. In: F. Korkusuz, H. Erthan, E. Tsolakidis (eds.), Book of abstract of the 15th Annual Congress of the European College of Sport Science. Antalya, 23.-26.6.2010., pp. 598. Antalya: ECSS. (CROSBI: 474701)

Babić, V., Blažević, I. (2011). The relation between the kinematic paramtres of running at maximum speed and the 50 metres running results. In: C. Gevat (ed.), Book of abstracts of 11th International Scientific Conference ''Perspectives in Physical Education and Sport''. Constanta, 20.-21.5.2011., pp. 49. Constanta: Ministry of Education, Research, Youth and Sport; Ovidus University of Constanta; Faculty of Physical Education and Sport. (CROSBI: 515241)

Babić, V., Blažević, I. (2012). The influence of sprinting speed test and kinematic parameters test on results of 100m dash race particular segments sprinting. In: R. Meeusen, J. Duchateau, B. Roelands, M. Klass, B. De Geus, S. Baudry, E. Tsolakidis (eds.), Book of Abstracts of the 17th Annual Congress of the European College of Sport Science. Bruxelles, 04.-07.07.2012., pp. 412, Bruxelles: Vrije Universiteit Brussel & Université Libre de Bruxelles. (CROSBI: 587785)

Rakovac, M., Šentija, D., Babić, V., Maršić, T. (2012). Peak body core temperature in graded exercise testing. In: R. Meeusen, J. Duchateau, B. Roelands, M. Klass, B. De Geus, S. Baudry, E. Tsolakidis (eds.), Book of Abstracts of the 17th Annual Congress of the European College of Sport Science. Bruxelles, 04.-07.07.2012., pp. 621, Bruxelles: Vrije Universiteit Brussel & Université Libre de Bruxelles. (CROSBI: 587409)

Babić, V., Blažević, I., Katović, D. (2012). Model of tests for assesment of sprint running proficiency. In: C. Gevat (ed.), Book of abstracts of 12th International Scientific Conference ''Perspectives in Physical Education and Sport''. Constanta, 18.-19.05.2012., pp. 5. Constanta: Ministry of Education, Research, Youth and Sport; Ovidus University of Constanta; Faculty of Physical Education and Sport. (CROSBI: 581399)

Blažević, I., Radetić-Paić, M., Babić, V. (2012). Relations between behavioral disorders self-assessment and free time sports’ practice in school-aged children. In: C. Gevat (ed.), Book of abstracts of 12th International Scientific Conference ''Perspectives in Physical Education and Sport''. Constanta, 18.-19.05.2012., pp. 8. Constanta: Ministry of Education, Research, Youth and Sport; Ovidus University of Constanta; Faculty of Physical Education and Sport. (CROSBI: 581401)

Juhas, Irina; Matić, Milan; Babić, Vesna; Branko Škof (2013). Comparative Analysis Of Competition In Athletics For Children Aged 7 To 14 Years In Serbia, Croatia And Slovenia. In: Doupona Topič, Mojca; Kajtna, Tanja (eds.), Abstract book of the 6th Conference for Youth Sport. Ljubljana, 6.-9.12.2012., pp. 58. Ljubljana: University of Ljubljana, Faculty of Sport. (CROSBI: 635997)

Babić, Vesna; Blažević, Iva; Čoh, Milan (2013). Differences Between Girls And Boys In Kinematic Parameters Of Sprinter`S Running. In: Dopsaj, Milivoj; Juhas, Irina; Kasum, Goran (eds.), Book of Abstract of the thematic conference effects of physical activity application to anthropological status with children, youth and adults.  Beograd, 11.-12.12.2012., pp. 184-185. Beograd: University of Belgrade, Faculty of Sport and Physical Education. (CROSBI: 635988)

Babić, Vesna; Čoh, Milan (2013). The Modern Sprint Model. In: Dopsaj, Milivoj; Juhas, Irina; Kasum, Goran (eds.), Book of Abstract of the thematic conference effects of physical activity application to anthropological status with children, youth and adults.  Beograd, 11.-12.12.2012., pp. 171. Beograd: University of Belgrade, Faculty of Sport and Physical Education. (CROSBI: 635990)

Babić, Vesna; Blažević, Iva (2013). Female’s 100 Metres Running Dynamics. In: Balagué, Natàlia; Torrents, Carlota; Vilanova, Anna; Cadefau, Joan; Tarragó, Rafael; Tsolakidis, Elias (eds.), Book of Abstracts of the 18th Annual Congress of the European College of Sport Science. Barcelona 26.-29.6.2013., pp. 824-825. Barcelona : European College of Sport Science. (CROSBI: 635986)

Rakovac, Marija; Sentija, Davor; Babic, Vesna; Marsic, Toso (2013). Aerobic Capacity and Increase in Body Core Temperature During Graded Exercise Testing. In: Balagué, Natàlia; Torrents, Carlota; Vilanova, Anna; Cadefau, Joan; Tarragó, Rafael; Tsolakidis, Elias (eds.), Book of Abstracts of the 18th Annual Congress of the European College of Sport Science. Barcelona 26.-29.6.2013., pp. 874-875. Barcelona : European College of Sport Science. (CROSBI: 635583)

 Stručni radovi

Stručni radovi objavljeni u znanstvenim i stručnim časopisima

Babić, V., Šnajder V. (2003). Mogućnosti poboljšanja rezultata u trčanju kod starijih osoba. Glasnik Hrvatskog saveza sportske rekreacije Sport za sve. XXI, 33-34; 70-72. (CROSBI: 167598)

Šnajder, V., Babić V. (2003). Vježbe snage i nakon šezdesete – zašto ne?. Glasnik Hrvatskog saveza sportske rekreacije Sport za sve. XXI, 33-34; 53-55. (CROSBI: 167626)

Čoh, M., Supej, M., Bračić, M., Babić, V., Peharec, S., Bačić, P. (2010). Integrativni dijagnostički postupci za procjenu brzine. Kondicijski trening:stručni časopis za teoriju i metodiku kondicijske pripreme. 8 (1): 24-33. (CROSBI: 476026)

Babić, V., Ciliga, D., Gracin, F., Trošt Bobić, T. (2011). Sport for people with disabilities in Croatia. Selcuk University Journal of Physical Education and Sport Science. supplement; 13: 1-4. (CROSBI: 530378)

Stručni radovi objavljeni in extenso u zbornicima domaćih i međunarodnih skupova

Babić,V. (1996). Početni izbor djece za atletske sportske škole. U: V. Findak (ur.), Zbornik radova 5. ljetne škole pedagoga fizičke kulture ''Društveni status tjelesne i zdravstvene kulture, sporta i sportske rekreacije''. Rovinj, 25.-29-06.1996., str. 127-129. Zagreb: Savez pedagoga fizičke kulture Republike Hrvatske. (CROSBI: 167828)

Šnajder, V., Babić, V. (1996). Trčanje, dob i zdravlje. U: V. Findak (ur.), Zbornik radova 5. ljetne škole pedagoga fizičke kulture ''Društveni status tjelesne i zdravstvene kulture, sporta i sportske rekreacije''. Rovinj, 25.-29-06.1996., str. 143-145. Zagreb: Savez pedagoga fizičke kulture Republike Hrvatske. (CROSBI: 167840)

Babić, V. (1997). Putevi selekcije u atletskom sportu. U: V. Findak (ur.), Zbornik radova 6. ljetne škole pedagoga fizičke kulture ''Praćenje i vrednovanje rada u tjelesnoj i zdravstvenoj kulturi, sportu i sportskoj rekreaciji'', Rovinj, 24.-28.06.1997., str. 91–94. Zagreb: Savez pedagoga fizičke kulture Republike Hrvatske. (CROSBI: 33961)

Draganov, P.G., Babić, V. (1997). Organizacija i planiranje trenažnoga procesa za atletičare svjetske razine. U: D. Milanović (ur), Zbornik radova 1. Međunarodne znanstvene konferencije "Kineziologija - sadašnjost i budućnost". Dubrovnik, 25.-28.9.1997, str. 144-146. Zagreb: Fakultet za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu. (CROSBI: 33988)

Babić, V., Draganov, P.G (1997). Periodi u razvoju sportaša i osnovni dijelovi trenažnoga procesa. U: D. Milanović (ur), Zbornik radova 1. Međunarodne znanstvene konferencije "Kineziologija - sadašnjost i budućnost". Dubrovnik, 25.-28.9.1997, str. 247-249. Zagreb: Fakultet za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu. (CROSBI: 33996)

Babić,V., Šnajder, V. (1998). Procjena talentiranosti - ne na prvi pogled. U: V. Findak (ur.), Zbornik radova 7. ljetne škole pedagoga fizičke kulture ''Strategija razvoja tjelesne i zdravstvene kulture, sporta, sportske rekreacije i kineziterapije u Hrvatskoj u 21. stoljeću''. Rovinj, 23.-27.06.1998., str. 99–101. Zagreb: Savez pedagoga fizičke kulture Republike Hrvatske. (CROSBI: 33972)

Šnajder, V., Babić, V. (1998). Primjer planiranja i programiranja rada u atletskoj sportskoj školi. U: V. Findak (ur.), Zbornik radova 7. ljetne škole pedagoga fizičke kulture ''Strategija razvoja tjelesne i zdravstvene kulture, sporta, sportske rekreacije i kineziterapije u Hrvatskoj u 21. stoljeću''. Rovinj, 23.-27.06.1998., str. 136–140. Zagreb: Savez pedagoga fizičke kulture Republike Hrvatske. (CROSBI: 33980)

Babić, V. (2000). Osvajaju li svijet štafetni oblici kretanja. U: M. Andrijašević (ur.), Zbornik radova znanstveno-stručnog savjetovanja ''Slobodno vrijeme i igra'', 9. zagrebački sajam sporta i nautike. Zagreb, 24.-26.2.2000., str. 113-117. Zagreb: Fakultet za fizičku kulturu; Zagrebački športski savez; Zagrebački velesajam. (CROSBI: 67071)

Hofman, E., Antekolović, Lj., Leko, F., Babić, V., Orešković, M., Rak, M. (2001). Atletika. U: D. Milanović (ur.), Zbornik radova 10. Zagrebačkog sajma sporta i nautike ''Stanje i perspektive zagrebačkog sporta''. Zagreb, 23. I 24.2.2001., str.194-200, Zagreb: Fakultet za fizičku kulturu; Zagrebački športski savez; Zagrebački velesajam. (CROSBI: 167792)

Babić, V., Dimić-Gabrijelić, B. (2002). Izdržljivost djece - trening ili zabava? U: V. Findak (ur.), Zbornik radova 11. ljetne škole pedagoga fizičke kulture ''Programiranje rada u području edukacije, sporta, sportske rekreacije i kineziterapije''. Rovinj, 22.-26.06.2002., str. 306–308. Zagreb: Hrvatski Kineziološki savez. (CROSBI: 167747)

Babić, V., Draganov, G., Saratlija, P. (2003) Programiranje treninga snage atletičarki – sprinterki u višegodišnjem i jednogodišnjem ciklusu. U: D. Milanović, I. Jukić (ur.), Zbornik radova Međunarodnog znanstveno – stručnog skupa "Kondicijska priprema sportaša", 12. Zagrebački sajam sporta i nautike, Zagreb, 21.-22.02.2003., str. 314-321. Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagrebački športski savez. (CROSBI: 167713)

Šnajder, V, Babić, V., Pavičić, T. (2003). Učenje tehnike hodanja u nastavi tjelesne i zdravstvene kulture. U: V. Findak (ur.), Zbornik radova 12. ljetne škole kineziologa RH ''Metode rada u području edukacije, sporta i sportske rekreacije'', Rovinj, 17.-21.06.2003., str. 176–178. Zagreb: Hrvatski Kineziološki savez. (CROSBI: 167650)

Babić, V. (2003). Osobitosti organiziranja i provođenja hodanja i trčanja s ljudima starije dobi. U: V. Findak (ur.), Zbornik radova 12. ljetne škole kineziologa RH ''Metode rada u području edukacije, sporta i sportske rekreacije'', Rovinj, 17.-21.06.2003., str. 184–187. Zagreb: Hrvatski Kineziološki savez. (CROSBI: 167687)

Babić, V., Orešković, M., Saratlija, P. (2004). Maraton – sve važniji dio turističke ponude. U: M. Bartoluci (ur.), Zbornik radova Međunarodnog znanstvenog skupa ''Menedžment u sportu i turizmu'', Zagrebački velesajam, 20. i 21.02.2004. Zagreb, Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu. (CROSBI: 167520)

Vučetić, V., Babić V. (2004). Praćenje vrednovanje i ocjenjivanje tehnike istrajnog trčanja u tjelesnoj i zdravstvenoj kulturi. U: V. Findak (ur.), Zbornik radova 13. ljetne škole kineziologa RH ''Vrednovanje u području edukacije, sporta i sportske rekreacije'', Rovinj, 19.-23.06.2004., str 410-414. Zagreb: Hrvatski Kineziološki savez. (CROSBI: 167467)

Babić, V., Vučetić, V. (2004). Praćenje vrednovanje i ocjenjivanje tehnike niskog starta u tjelesnoj i zdravstvenoj kulturi. U: V. Findak (ur.), Zbornik radova 13. ljetne škole kineziologa RH ''Vrednovanje u području edukacije, sporta i sportske rekreacije'', Rovinj, 19.-23.06.2004., str 270-275. Zagreb: Hrvatski Kineziološki savez. (CROSBI: 167430)

Saratlija, P., Saratlija, T., Babić, V. (2005). Programiranje kinezioloških operatora u funkciji prevencije spuštenih stopala. U: R. Bacalja (ur.), Zbornik radova znanstveno stručnog skupa ''Djetinjstvo, razvoj i odgoj'', str. 213-219. Zadar: Sveučilište u Zadru, Stručni odjel za izobrazbu učitelja i odgajatelja. (CROSBI: 568225)

Vučetić, V., Šentija, D., Babić, V. (2006). Kontrola kvalitete individualnog trenažnog rada triatlonaca. U: V. Findak (ur.), Zbornik radova 15. Ljetne škole kineziologa RH: Kvaliteta rada u područjima edukacije, sporta i sportske rekreacije, Rovinj: Hrvatski kineziološki savez, 363-369. (CROSBI: 283436)

Mudronja,L., Babić, V., Antekolović, Lj. (2007). Vježbe u paru za razvoj snage kod djece. U: I. Jukić, D. Milanović, S. Šimek (ur.), Zbornik radova 5. godišnje međunarodne konferencije Kondicijska priprema sportaša 2007 "Kondicijska priprema djece i mladih'', Zagreb, 23.-24.02.2007., str. 121-127. Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Udruga kondicijskih trenera Hrvatske. (CROSBI: 293903)

Vučetić, V., Martinek, Ž., Ergotić, S., Babić, V., Antekolović, Lj. (2007). Dijagnostika treniranosti atletičara trkača, smjernice za selekciju, praćenje i provjeravanje mladih atletičara. U: I. Jukić, D. Milanović, S. Šimek (ur.), Zbornik radova 5. godišnje međunarodne konferencije Kondicijska priprema sportaša 2007 "Kondicijska priprema djece i mladih'', Zagreb, 23.-24.02.2007., str. 283-288. Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Udruga kondicijskih trenera Hrvatske. (CROSBI: 293914)

Babić, V. (2007). Sport u državama i regijama Alpe-Jadran u službi razvoja i suradnje država i regija pri Vijeću Europe. U: F. Gracin, B. Klobučar (ur.), Zbornik radova VII. Konferencije o sportu RZ Alpe-Jadran, Opatija, 31.5.–3.6.2007., str. 53-63. Zagreb: Ministarstvo znanosti obrazovanja i sporta RH. (CROSBI: 302742)

Babić, V., Robertson, D. N. (2008). Walking outdoors: Voices from Medvednica. In: D. Milanović, F. Prot (eds.), 5th International Scientific Conference on Kinesiology "Kinesiology Research Trends and Applications" Proceedings Book. Zagreb, 10.-14.9.2008., pp. 801-804. Zagreb: Faculty of Kinesiology, University of Zagreb. (CROSBI: 369604)

Babić V., Čoh, M. (2010). Karakteristike razvoja brzine i sprinterskog trčanja. U: I. Jukić, C. Gregov, S. Šalaj, L. Milanović, T. Trošt-Bobić (ur.), Zbornik radova 8. godišnje međunarodne konferencije Kondicijska priprema sportaša 2010 ''Trening brzine, agilnosti i eksplozivnosti''. Zagreb, 26.-27.02.2010., str. 83-98. Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Udruga kondicijskih trenera Hrvatske. (CROSBI: 461507)

Jukić, I. Babić, V. (2010). Edukacija stručnjaka sveučilišnog studija kinezioogije. U: N. Breslauer (ur.), Zbornik radova Stručni kadrovi u turizmu i sportu. Čakovec, 18.-20.03.2010., str. 132-139. Čakovec: Međimusko veleučilište u Čakovcu. (CROSBI: 455571)

Babić, V., Kučina Softić, S. (2012). From Track and field to e-Track and field. In: Z. Min (ed.), ICEEM 2012: 2nd International Conference on Economic, Education and Management. Shanghai, 1.-2.06.2012., pp.  441-445. Hong Kong: Hong Kong Education Society. (CROSBI: 583158)

Stručni radovi objavljeni u obliku sažetaka u zbornicima domaćih i međunarodnih skupova

Babić, V., Dimić-Gabrijelić, B. (2002). Biti nadaren – Prednost ili ne? U: Vučak, Matas, Prskalo, Bučar, Livčina (ur.) Zbornik sažetaka znanstveno-stručnog skupa ''Učitelj/ odgajatelj u razvoju djeteta i škole''. Petrinja, svibanj, 2002., str. 132, Visoka učiteljska škola Petrinja i Hrvatski pedagoško-književni zbor, Zagreb. (CROSBI: 167556)

Babić, V. (2010). Sport for people with disabilities in Croatia. In: N. Erkmen, S. Revan, E. Cakmakci, A. Bozdam (eds.), Congress book of 1. International participated Physical Education and Sports Congress for Disabled Persons. Konya,5.-7.05.2011. Selcuk University Konya, Turkey. (CROSBI: 515215)

Profesionalni interesi i članstva

Vesna Babić je član AK Dinamo od 1979. godine. Od 1984. do 1988. te od 2004. do danas u AK Dinamo-Zrinjevac članica je Upravnog odbora, a od 2008. do danas je i podpredsjednica kluba. Od 1984. do danas u Hrvatskom atletskom savezu je član Izvršnog odbora te raznih komisija HAS-a, Zbora atletskih sudaca i Trenerske organizacije. Od 1994. do 1996. bila je zaposlena u Zagrebačkom sportskom savezu kao mentor sportskih škola atletike. U tom je periodu dala značajan doprinos razvoju atletike kroz školski i klubski sport mlađih dobnih kategorija. Članica je Izvršnog odbora Zagrebačkog atletskog saveza (od 1996. do 2004. te od 2008. do danas). Od 2014. je podpredsjednica Zagrebačkog atletskog saveza; bila je predsjednica komisije za školsku atletiku (od 1996. do 2004.);  predsjednica Trenerske organizacije  (od 2004. do 2008.). Od 2002. godine članica je Hrvatskog zbora učitelja i trenera skijanja. Članica je Hrvatske trenerske organizacije, Europske atletske trenerske organizacije (EACA), European College of Sport Sciences (ECSS).

Atletski je sudac međunarodnog ranga i povjerenik je HAS-a za atletska natjecanja. Sudac je sportskog hodanja međunarodnog ranga i od 2013.  se nalazi u panelu najboljih sudaca za sportsko hodanje u Europskoj atletskoj organizaciji: European Athletics Race Walking Judges Panel.

U razdoblju od 1994. do 1998. član je revije Atletika. Danas je član uredništva nekoliko međunarodnih časopisa: International Journal of Fitness, Health, Physical education & Iron Games, Sport Loggia; Selcuk University Journal of Physical Education and Sport Science; International Journal of Health, Physical Education & Computer Science In Sports; International Journal of Sport Studies i Sport - Science and Practice te je aktivna kao recenzet u slijedećim nacionalnim i međunarodnim znanstvenim časopisima: Napredak; Kinesiology; Collegium Antropolgicum; International SportMed Journall; Selcuk University Journal of Physical Education and Sport Science; International Journal of Sport Studies; Kinesiologia Slovenica, Baltic Journal of Health and Physical activity, Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports i dr.

Od 2002. do danas u Zagrebačkom računalnom savezu (ZRS) predsjednica je udruge ABC-info, a od 2005. do danas je i potpredsjednica ZRS-a.

Predsjednica je Udruge kineziologa Zagreba od 2014. Od 2016. dopredsjednica je Hrvatskog kineziološkog saveza.

Izabrani projekti

Do 2012. suradnica je na četiri znanstveno-istraživačka projekata Ministarstva znanosti obrazovanja i sporta Republike Hrvatske, i to:

1. od 1999. godine pod brojem 034006: ''Modeli prepoznavanja i kontrole ometajućih faktora'' voditeljice projekta prof. dr. sc. Nataše Viskić-Štalec;

2. od  2000. godine na znanstveno-istraživačkom projektu Ministarstva znanosti obrazovanja i sporta Republike Hrvatske,  pod brojem 034007: ''Psihičke promjene pod utjecajem vježbanja'' voditeljice projekta prof. dr. sc Smiljke Horga;

3. od 2005. na znanstveno-istraživačkom projektu Ministarstva znanosti obrazovanja i sporta Republike Hrvatske, pod brojem 0034207: ''Studija utjecaja tjelovježbe na somatofunkcijski i zdravstveni status'' voditeljice projekta prof. dr. sc. Marjete Mišigoj-Duraković;

4. sudjeluje u realizaciji projekta Ministarstva znanosti obrazovanja i sporta Republike Hrvatske, pod brojem 034-0342607-2279 „Fiziološke determinante uspješnosti u sportovima izdržljivosti“, voditelja doc. dr. sc. Davora Šentije.

Sudjeluje kao suradnica na jednom međunarodnom znanstvenom projektu: “Biological and Biomechanical Characteristics of Sprint Running” koji se provodi u suradnji s Laboratory of Kinanthropometry, Department Biomedical and Specialty Surgical Sciences, University of Ferrara, Institututom za antropologiju iz Zagreba i Kineziološkim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu.

Povijest zaposlenja

 • vrhunska sportašica od 1988. do 1989.
 • nastavnica TZK, od 1989. do 1991. radi u srednjoj školi u Matematičkom informatičkom centru – XV. Gimnaziji, a od 1991.-1994. godine u Osnovnoj školi ''A.B.Šimić'' i ''A. Mihanović''.
 • od 1994. do 1996. radi u Zagrebačkom športskom savezu kao mentorica sportskih škola atletike te kao vanjska suradnica
 • Napredovanja u sustavu visokog obrazovanja
 • vanjska suradnica na predmetu Atletika od 1994. godine na Fakultetu za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu.
 • stručna suradnica na predmetu Atletika od 01.05.1996. godine
 • asistentica na predmetu Atletika od 01.11. 2001. godine
 • docentica na predmetu Atletika od 08.06.2006. godine na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
 • izvanredna profesorica na predmetu Atletika od 05.05.2010. godine
 • redovita profesorica na predmetu Atletika i Atletika - hodanja i trčanja od 11.07.2013. godine

Hobiji i osobni interesi

hobiji:

 • skijanje
 • planinarenje
 • trčanje i hodanje
 • plivanje

ostala zanimanja:

 • atletski sudac
 • povjerenik za atletska natjecanja
 • učitelj skijanja
 • atletski trener