Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

O djelatniku

doc. dr. sc. Marija Rakovac

Zvanje: docent

Konzultacije:

Petkom 11-13h

Zavod/služba :
Zavod za kineziološku antropologiju i metodologiju
Godina diplomiranja:
2001
Godina doktoriranja:
2011

Nastava

Životopis

Marija Rakovac je u Zagrebu završila osnovnu školu, osnovnu glazbenu školu i XVI. gimnaziju. Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu upisala je 1995. godine, a diplomirala 2001. godine s odličnim uspjehom.

Obavezni liječnički staž odradila je u KB „Dubrava“, a u listopadu 2002. godine položila je Državni ispit. Iste godine upisala je znanstveni doktorski poslijediplomski studij „Biomedicina i zdravstvo“ Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a 2006. godine upisala je specijalistički poslijediplomski studij „Medicina rada i sporta“  Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Godine 2003. zaposlena je kao znanstvena novakinja na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje sudjeluje u nastavi predmeta Funkcionalna anatomija i Sportsko-rekreacijska medicina.

Sudjelovala je u projektu MZOŠ „Osteoporoza – utjecaj ciljane tjelesne aktivnosti“ i „Epidemiologija tjelesne aktivnosti u Republici Hrvatskoj“ (voditelj: prof.dr. Stjepan Heimer). Trenutno sudjeluje u projektu „Fiziološke determinante uspješnosti u sportovima izdržljivosti“ (voditelj: doc.dr. Davor Šentija). Surađivala je na projektima Svjetske zdravstvene organizacije i HEPA Europe (European network for the promotion of health-enhancing physical activity) u području zdravstveno usmjerene tjelesne aktivnosti.

Tajnica je u međunarodnom znanstvenom časopisu „Kinesiology“.

Tajnica je Hrvatskog društva za sportsku medicinu Hrvatskog liječničkog zbora.

Aktivno govori engleski, njemački, talijanski i portugalski jezik, a pasivno se služi i francuskim jezikom.

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.
Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Izabrane publikacije

Kvalifikacijski rad

Rakovac M. Središnja temperatura tijela u procjeni anaerobnog praga pri progresivnom testu opterećenja (disertacija). Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; 2011. (mentor: doc.dr.sc. Davor Šentija)

Znanstveni radovi objavljeni u časopisima i publikacijama zastupljenima u jednoj od citatnih baza podataka (A1 radovi)

Pedišić Ž, Rakovac M, Titze S, Jurakić D, Oja P. Domain-specific physical activity and health-related quality of life in university students. Eur J Sport Sci 2013. (Published online: 03 Oct 2013. DOI: 10.1080/17461391.2013.844861).

(Medline, WoS; IF (2012)= 1,146)

Rakovac M, Pedisic Z, Pranic S, Greblo Z, Hodak D. Sociodemographic and Lifestyle Correlates of Health-Related Quality of Life in Croatian University Students. Applied Research Quality Life 2013;8:493–509.

(CC, IF (2012)= 0.627)

Šentija D, Rakovac M, Babić V. Anthropometric characteristics and gait transition speed in human locomotion. Hum Mov Sci 2012;31:672-82.

(CC; IF (2012)= 2.064)

Rakovac M. Učinkovitost intervencija zdravstvenih djelatnika primarne zdravstvene zaštite u promicanju tjelesne aktivnosti kod djece i mladih. Paediatr Croat 2012;56(4):327-34.

(SCI Expanded; IF (2011)= 0.133)

Rakovac M, Smoljanović T, Bojanić I, Hannafin JA, Hren D, Thomas P. Body Size Changes in Elite Junior Rowers: 1997 to 2007. Coll Antropol 2011;35(1):127–31.

(CC; IF (2011)= 0.614)

Pedišić Ž, Jurakić D, Rakovac M, Hodak D, Dizdar D. Reliability of the Croatian Long Version of the International Physical Activity Questionnaire. Kinesiology 2011;43(2):185-91.

(SCI Expanded; IF (2011)= 0.238)

Rakovac M, Barić R, Heimer S. Prevalence of certain chronic diseases sensitive to kinesiological treatment in physically active vs inactive postmenopausal women. Kinesiology 2007;39(2):124-30.

(SCOPUS, PsycLIT, PsycINFO)

Pisma objavljena u časopisima i publikacijama zastupljenima u jednoj od citatnih baza podataka

Smoljanovic T, Rakovac M, Bojanic I. Could chronic host inflammatory response be responsible for delayed onset of retrograde ejaculation after the labeled use of recombinant human bone morphogenetic protein-2? Spine J. 2011 Feb;11(2):167-8. Letter.

(CC; IF (2011)= 3.290)

Rakovac M, Bojanic I, Smoljanovic T. Recombinant human bone morphogenetic protein 2 labeled use in spinal surgery and sexual dysfunction. Surg Neurol Int 2011;2:55. Letter.

(PubMed)

Smoljanovic T, Bojanic I, Rakovac M. Re: Sasso RC, Burkus JK, LeHuec JC. Retrograde ejaculation after anterior lumbar interbody fusion: transperitoneal versus retroperitoneal exposure. Spine (Phila Pa 1976) 2003;28:1023-6. Spine 2010;35(14):E622. Letter.

(CC; IF (2010)= 2.510)

Znanstveni radovi objavljeni u cijelosti u zbornicima međunarodnih znanstvenih skupova citiranim u relevantnim (sekundarnim i tercijarnim) izvorima informacija (A1)

Rakovac M, Šentija D, Babić V. Anthropometric characteristics and gait transition speed in human locomotion. U: Milanović D, Prot F, ur. Proceedings Book of the 5th International Scientific Conference on Kinesiology "Kinesiology Research Trends and Applications". Zagreb: Faculty of Kinesiology, University of Zagreb; 2008, str. 184-7.

Rakovac M, Heimer S. Work conditions: a health risk factor in physical education teachers? U: Milanović D, Prot F, ur. Proceedings Book of the 5th International Scientific Conference on Kinesiology "Kinesiology Research Trends and Applications". Zagreb: Faculty of Kinesiology, University of Zagreb; 2008, str. 849-52.

Rakovac M, Barić R, Heimer S. Prevalence of some kinesiologically sensitive chronic diseases in active vs inactive women aged 50-65. U: Milanović D, Prot F, ur. Proceedings Book of the 4th International Scientific Conference on Kinesiology "Science and Profession - Challenge for the Future". Zagreb: Faculty of  Kinesiology, University of Zagreb; 2005, str. 338-40.

Znanstveni radovi objavljeni u cijelosti u zbornicima radova s međunarodnih znanstvenih skupova, kategorizirani i objavljeni kao znanstveni radovi (A2)

Babić V, Rakovac M, Blažević I, Zagorac N, Švigir-Potroško R. Terenski testovi bazičnih motoričkih sposobnosti i morfoloških obilježja za otkrivanje djece talentirane za sprint. U: Jukić I, Gregov C, Šalaj S, Milanović L, Trošt-Bobić T, ur. Zbornik radova 8. godišnje međunarodne konferencije „Kondicijska priprema sportaša 2010“ s glavnom temom: Trening brzine, agilnosti i eksplozivnosti. Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u  Zagrebu, Udruga kondicijskih trenera Hrvatske; 2010, str. 488-93.

Babić V, Rakovac M, Blažević I, Zagorac N, Švigir-Potroško R. Terenski testovi specifičnih motoričkih sposobnosti i morfoloških obilježja za otkrivanje djece talentirane za sprint. U: Jukić I, Gregov C, Šalaj S, Milanović L, Trošt-Bobić T, ur. Zbornik radova 8. godišnje međunarodne konferencije „Kondicijska priprema sportaša 2010“ s glavnom temom: Trening brzine, agilnosti i eksplozivnosti. Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Udruga kondicijskih trenera Hrvatske; 2010, str. 494-8.

Znanstveni radovi objavljeni u cijelosti u zbornicima radova s domaćih znanstvenih ili znanstveno-stručnih skupova, kategorizirani i objavljeni kao znanstveni radovi (A2)

Rakovac M. Uloga zdravstvenih djelatnika primarne zdravstvene zaštite u promociji tjelesne aktivnosti u djece i mladih. U: Grgurić J, ur. Zbornik radova XII. simpozija preventivne pedijatrije „Kretanje i zdravlje u djece i mladih“. Zagreb: Hrvatski liječnički zbor, Hrvatsko društvo za preventivnu i socijalnu pedijatriju, Hrvatsko društvo sportske medicine, Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, KBC „Sestre Milosrdnice“, Klinika za dječje bolesti Zagreb; 2011, str. 31-43. (pregledni rad)

Znanstveni radovi objavljeni u obliku sažetaka u zbornicima međunarodnih znanstvenih skupova

Rakovac M, Sentija D, Babic V, Marsic T. Aerobic capacity and increase in body core temperature during graded exercise testing. U: Balagué N, Torrents C, Vilanova A, Cadefau J, Tarragó R, Tsolakidis E, ur. Book of Abstracts of the 18th Annual Congress of the European College of Sport Science. Barcelona: National Institute of Physical Education of Catalonia (INEFC); 2013, str. 874-5.

Rakovac M, Sentija D, Babic V, Marsic T. Peak body core temperature in graded exercise testing. U: Meeusen R, Duchateau J, Roelands B, Klass M, De Geus B, Baudry S, Tsolakidis E, ur. Book of Abstracts of the 17th Annual Congress of the European College of Sport Science. Bruxelles: Vrije Universiteit Brussel & Université Libre de Bruxelles; 2012, str. 621.

Greblo Z, Pedisic Z, Jurakic D, Rakovac M. Correlates of Sedentary Behaviour in Croatia: a Population-based Study. U: Ross C, ur. Book of Abstracts of the 3rd Conference and 7th Annual meeting of HEPA Europe “Bridging the gap between science and practice“. Ede: Netherlands Institute for Sport and Physical Activity (NISB); 2011, str. 139.

Rakovac M, Šentija D. Oxygen consumption and perceptual response to walking and running at the preferred transition speed. U: Korkusuz F, Ertan H, Tsolakidis E, ur. Book of Abstracts of the 15th Annual Congress of the European College of Sport Science. Ankara: Middle East Technical University, Faculty of Education, Physical Education & Sport Department; 2010, str. 655.

Sentija D, Rakovac M. The relationship between gait transition speed and the aerobic thresholds for walking and running in women. U: Korkusuz F, Ertan H, Tsolakidis E, ur. Book of Abstracts of the 15th Annual Congress of the European College of Sport Science. Ankara: Middle East Technical University, Faculty of Education, Physical Education & Sport Department; 2010, str. 589.

Babic V, Rakovac M. Morphological characteristics and specific motor abilities differentiating young female sprinters from the girls in the general population. U: Loland S, Bø K, Fasting K, Hallén J, Ommundsen Y, Roberts G, Tsolakidis E, ur. Book of Abstracts of the 14th Annual Congress of the European College of Sport Science. Oslo: The Norwegian School of Sport Sciences; 2009, str. 432.

Rakovac M, Babić V. Anthropometric characteristics and basic motor abilities differentiating young female sprinters from the girls in the general population. U: Loland S, Bø K, Fasting K, Hallén J, Ommundsen Y, Roberts G, Tsolakidis E, ur. Book of Abstracts of the 14th Annual Congress of the European College of Sport Science. Oslo: The Norwegian School of Sport Sciences; 2009, str. 432.

Babić V, Šentija D, Rakovac M. Energy expenditure at the gait transition speed in men and women. U: Cabri J, Alves F, Araújo D, Barreiros J, Diniz J, Veloso A, ur. Book of Abstracts of the 13th Annual Congress of the European College of Sport Science. Lisbon: Faculdade de Motricidade Humana, Universidade Técnica de Lisboa; 2008, str. 641-2.

Rakovac M, Vučetić V, Šentija D. Influence of different rampt test protocols on peak blood lactate parameters in runners. U: Cabri J, Alves F, Araújo D, Barreiros J, Diniz J, Veloso A, ur. Book of Abstracts of the 13th Annual Congress of the European College of Sport Science. Lisbon: Faculdade de Motricidade Humana, Universidade Técnica de Lisboa; 2008, str. 406-7.

Šentija D, Vučetić V, Rakovac M. Comparison of VO2 kinetics in walking and running at the gait transition speed. U: Cabri J, Alves F, Araújo D, Barreiros J, Diniz J, Veloso A, ur. Book of Abstracts of the 13th Annual Congress of the European College of Sport Science. Lisbon: Faculdade de Motricidade Humana, Universidade Técnica de Lisboa; 2008, str. 398.

Vučetić V, Šentija D, Rakovac M. Excess post exercise oxygen consumption in sprinters, middle distance, long distance and 400m runners. U: Cabri J, Alves F, Araújo D, Barreiros J, Diniz J, Veloso A, ur. Book of Abstracts of the 13th Annual Congress of the European College of Sport Science. Lisbon: Faculdade de Motricidade Humana, Universidade Técnica de Lisboa; 2008, str. 209-10.

Rakovac M, Heimer S, Caput-Jogunica R, Tonković-Lojović M. Zdravstveno stanje i radni uvjeti profesora tjelesne i zdravstvene kulture u Republici Hrvatskoj. U Mustajbegović J, Valić F, ur. Knjiga sažetaka 4. hrvatskog kongresa medicine rada s međunarodnim sudjelovanjem „Zdravlje i rad – ključ života“ i 14. međunarodnog kongresa o službama medicine rada „Službe medicine rada u tranziciji u Istočnoj i Zapadnoj Europi“. Zagreb: Hrvatski liječnički zbor, Hrvatsko društvo za medicinu rada; 2007, str. 127-8).   /Health status and work conditions of physical education teachers in Croatia. U: Mustajbegović J, Valić F, ur.  Book of Abstracts of the 4th Croatian Congress on Occupational Health with International Participation “Health and Work – Key of Life“, and 14th International Congress on Occupational Health Services „Occupational Health Services in Transition in Eastern and Western Europe“. Zagreb: Croatian Society on Occupational Health; 2007, str.128-9.

Šentija D, Vučetić V, Rakovac M. The relationship between gait transition speed and the aerobic thresholds for walking and running. U: Kallio J, Komi PV, Komulainen J, Avela J, ur. Book of Abstracts of the 12th Annual Congress of the European College of Sport Science. Keuruu: LIKES Research Center; 2007, str. 543.

Rakovac M, Vučetić V, Šentija D. Ramp treadmill test: peak blood lactate parameters in runners. U: Kallio J, Komi PV, Komulainen J, Avela J, ur. Book of Abstracts of the 12th Annual Congress of the European College of Sport Science. Keuruu: LIKES Research Center; 2007, str. 532.

Rakovac M, Heimer S, Prskalo I. Influence of regular physical activity on bone mineral density in postmenopausal women. U: Kallio J, Komi PV, Komulainen J, Avela J, ur. Book of Abstracts of the 12th Annual Congress of the European College of Sport Science. Keuruu: LIKES Research Center; 2007, str. 369.

Rakovac M, Heimer S, Tonković-Lojović M, Beri S. Physical fitness of active and inactive women aged 50-65. U: Mechling H, Brach M, Eichberg S, Preuss P, ur. Book of Abstracts of the 10th International EGREPA Conference "Physical Activity and Successful Aging". Cologne: German Sport University Cologne; 2006, str. 78.

Sorić M, Vučetić V, Rakovac M, Šentija D. Ventilatory parameters in long distance and sprint runners during incremental exercise. U:  Hoppeler H, Reilly T, Tsolakidis E, Gfeller L, Klossner S, ur. Book of Abstracts of the 11th Annual Congress of the European College of Sport Science. Cologne: Sportverlag Strauss; 2006, str. 296-7.

Rakovac M, Vučetić V, Sorić M, Heimer S. Which differences are to be expected in laboratory running tests between soccer players and sprinters? U: Hoppeler H, Reilly T, Tsolakidis E, Gfeller L, Klossner S, ur. Book of Abstracts of the 11th Annual Congress of the European College of Sport Science. Cologne: Sportverlag Strauss; 2006, str. 292.

Heimer S, Rakovac M, Prskalo I, Tonković-Lojovic M. Differences in some indicators of psychosomatic characteristics of active vs inactive menopausal women. U: Van Praagh E, Coudert J, ur. Book of Abstracts of the 9th Annual Congress European College of Sport Science. Clermont-Ferrand: UFR STAPS Université Blaise Pascal,  Faculté de Medecine Université d’Auvergne; 2004, str. 95.

Heimer S, Rakovac M. Public-health aspect of the active aging. U: Müller E, Schwameder H, Zallinger G, Fastenbauer V, ur. Book of Abstracts of the 8th Annual Congress European College of Sport Science. Salzburg: Institute of Sport Science, University of Salzburg; 2003, str. 90-1.

Poglavlja u knjizi

Heimer S, Rakovac M. Adaptacija organskih sustava na redovitu tjelesnu aktivnost. U: Heimer S, ur. Medicina sporta. Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu; 2006, str. 109-21.

Heimer S, Rakovac M. Fiziološki temelji boravka i kondicijske pripreme sportaša u visinskim uvjetima. U: Heimer S, ur. Medicina sporta. Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu; 2006, str. 123-32.

         

Heimer S, Rakovac M. Tjelesno vježbanje u zaštiti i unapređenju zdravlja. U: Heimer S, ur. Medicina sporta. Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu; 2006, str. 171-86.

Heimer S, Rakovac M. Zdravstveno-preventivni rekreacijski programi u turizmu. U: Bartoluci M, Čavlek N, ur. Turizam i sport – razvojni aspekti. Zagreb: Školska knjiga; 2007, str. 187-95./Heimer S, Rakovac M. Health-enhancing recreational programmes in tourism. U: Bartoluci M, Čavlek N, ur. Tourism and sport – aspects of development. Zagreb: Školska knjiga; 2007, str. 429-438.

Elaborati

Heimer S, Jurakić D, Rakovac M. The Republic of Croatia National Action Plan for Health-Enhancing Physical Activity. Prepared according to the agreement with WHO (Registration file 2010-106562). Zagreb: 2011.

Stručni radovi objavljeni u (a) časopisima i publikacijama zastupljenima u jednoj od citatnih baza podataka

Rakovac M. Edukacija zdravstvenih kadrova o zdravstveno usmjerenoj tjelesnoj aktivnosti. Arh Hig Rada Toksikol 2012;63(Supplement 3):67-73.

Stručni radovi objavljeni u stručnim časopisima

Heimer S, Rakovac M. Promicanje zdravstveno usmjerene tjelesne aktivnosti (ZUTA-e) u Republici Hrvatskoj. Sport za sve 2010;28(62): 3-6.

Heimer S, Rakovac M. Športno srce/Athlete's heart. Šport in zdravje, bilten medicine športa Slovenije 2010;4(1):42-3.

Rakovac M, Heimer S. Health of adults and Sport for All in the Republic of Croatia. CESS Magazine – Sport and Health Magazine 2008;16:8-13. (reprint)

Heimer S, Rakovac M. Sport za sve i državna politika. Sport za sve 2007;51:3-8.

Rakovac M, Heimer S. Što je kvaliteta života, kako je mjeriti i kako je tjelesna aktivnost može unaprijediti. Sport za sve 2007;50:11-9.

Heimer S, Rakovac M. Edukacija liječnika za suradnju sa ''Sportom za sve''. Sport za sve 2006;46:7-9.

Heimer S, Llop T, Rakovac M, Beri S. Kriteriji kvalitete u programima sportsko-rekreacijskih centara. Sport za sve 2006;46:3-6.

Heimer S, Rakovac M. Tjelesno vježbanje u zaštiti i unapređenju zdravlja - (javno-zdravstvene osnove sportsko-rekreacijske medicine). Hrvatski časopis za javno zdravstvo 2005;1:3. Preuzeto 7. srpnja 2005. sa stranice: http://www.hcjz.hr/clanak.php?id=12612

Rakovac M, Heimer S. Javno-zdravstveni aspekt tjelesne aktivnosti. Sport za sve 2005;43:9-10.

Rakovac M, Heimer S. Zdravstveni odgoj u sportskoj rekreaciji. Sport za sve 2004;37:15-8.

Rakovac M, Heimer S. Fiziološki aspekti tjelesne aktivnosti u starijoj dobi. Sport za sve 2003;35:15-22.

Stručni radovi objavljeni u cijelosti u zbornicima domaćih i međunarodnih skupova

Rakovac M. Utvrđivanje zdravstvenog stanja i rizika za uključivanje u tjelesno vježbanje. U: Heimer S, ur. Zbornik radova „Tjelesna aktivnost i zdravlje - Uloga tjelesne aktivnosti u prevenciji i liječenju prekomjerne tjelesne težine i pretilosti“. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet; 2011, str. 68-75.

Trošt-Bobić T, Rakovac M. Povratak u redoviti trening i natjecanja nakon rehabilitacije ozljeda u sportskim igrama. U: Jukić I, Gregov C, Šalaj S, Milanović L, Trošt-Bobić T, ur. Zbornik radova 8. godišnje međunarodne konferencije „Kondicijska priprema sportaša 2010“ s glavnom temom: Trening brzine, agilnosti i eksplozivnosti. Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Udruga kondicijskih trenera Hrvatske; 2010, str. 113-8.

Heimer S, Rakovac M. Značaj redovite tjelesne aktivnosti djece i adolescenata za njihovo aktualno i kasnije zdravlje. U: Andrijašević M, Jurakić D, ur. Zbornik radova međunarodne znanstveno-stručne konferencije „Kineziološki sadržaji i društveni život mladih“. Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu; 2010, str. 27-32.

Rakovac M. Uloga zdravstvenog savjetovališta u promociji tjelesne aktivnosti/ The role of counseling centers in physical activity promotion. U: Vuletić S, Kern J, Heim I, Strnad M, ur. Knjiga sažetaka radova sa znanstvenog skupa „Kardiovaskularno zdravlje—Tjelesna aktivnost“. Zagreb: Akademija medicinskih znanosti Hrvatske; 2009, str. 8-10. (sažetak!)

Rakovac M, Heimer S. Edukacija i suradnja liječnika u promicanju zdravstvenih rekreacijskih aktivnosti. U: Gracin F, Klobučar B, ur. Zbornik radova VIII. konferencije o športu Alpe-Jadran. Zagreb: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske;  2009, str. 433-9.

Rakovac M, Heimer S. Prevladavanje prepreka bavljenju tjelesnom aktivnosti. U: Andrijašević M, ur. Zbornik radova međunarodne znanstveno-stručne konferencije „Upravljanje slobodnim vremenom sadržajima sporta i rekreacije“. Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu; 2009, str. 81-88.

Rakovac M, Heimer S, Šentija D. Trening aerobne izdržljivosti i zdravstveni rizici. U: Jukić I, Milanović D, Gregov C, Šalaj S, ur. Zbornik radova 7. godišnje međunarodne konferencije „Kondicijska priprema sportaša 2009“ s glavnom temom: Trening izdržljivosti. Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u  Zagrebu, Udruga kondicijskih trenera Hrvatske; 2009, str. 31-5.

Heimer S, Rakovac M. HEPA and health personnel education. U:  Martin B, Kahlmeier S ur. 1st Annual Conference of HEPA Europe, Programme & Abstracts. Glasgow: University of Strathclyde; 2008, str. 95. (sažetak!)

Heimer S, Rakovac M, Beri S. Uloga lokalne uprave i samouprave u unapređenju sportske rekreacije posebnih populacijskih skupina. U:  Neljak B, ur. Zbornik radova 17. ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske, „Stanje i perspektiva razvoja u područjima edukacije, sporta, sportske rekreacije i kineziterapije“. Zagreb: Hrvatski kineziološki savez; 2008, str. 288-95.

Rakovac M, Heimer S. Kriteriji i kontrola kvalitete programa zdravstvenih tjelesnih aktivnosti – primjeri dobre prakse. U:  Andrijašević M, ur. Zbornik radova međunarodne znanstveno-stručne konferencije „Kineziološka rekreacija i kvaliteta života“. Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu; 2008, str. 279-85.

Rakovac M, Heimer S. Zdravstveni odgoj u programu sportsko-rekreacijskih sadržaja u turizmu. U: Bartoluci M, ur. Sport u turizmu, Zbornik radova Međunarodnog znanstvenog skupa “Menedžment u sportu i turizmu”. Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu; 2004, str. 356-61.

Rakovac M, Heimer S. Utjecaj kondicijske pripreme tipa jakosti i snage na živčani i mišićni sustav sportaša. U: Milanović D, Jukić I, ur. Zbornik radova međunarodnog znanstveno-stručnog skupa “Kondicijska priprema sportša”. Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagrebački športski savez; 2003, str. 180-3.

Rakovac M, Heimer S. Utjecaj kondicijske pripreme aerobnog tipa na transportni sustav za kisik i neke energijsko-metaboličke karakteristike organizma sportaša. U: Milanović D, Jukić I, ur. Zbornik radova međunarodnog znanstveno-stručnog skupa “Kondicijska priprema sportša”. Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagrebački športski savez; 2003, str. 235-8.

Profesionalni interesi i članstva

Hrvatska liječnička komora

Hrvatski liječnički zbor - Hrvatsko društvo za sportsku medicinu (tajnica Društva)

European College of Sport Sciences

HEPA Europe (European network for the promotion of health-enhancing physical activity) (u sklopu funkcije u Hrvatskom društvu za sportsku medicinu)

Izabrani projekti

Od 2003. do 2007. godine znanstvena novakinja na projektu „OSTEOPOROZA – UTJECAJ CILJANE TJELESNE AKTIVNOSTI“ broj 0034203 MZOŠ-a pod vodstvom prof.dr. Stjepana Heimera na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Cilj projekta bio je u prospektivnom istraživanju utvrditi utjecaj trogodišnjeg programa ciljane tjelesne aktivnosti na mineralnu gustoću kosti kod postmenopauzalnih žena.

Od 2007. godine znanstvena novakinja na projektu "FIZIOLOŠKE DETERMINANTE USPJEŠNOSTI U SPORTOVIMA IZDRŽLJIVOSTI" broj 034-0342607-2279 MZOŠ-a pod vodstvom doc. dr. Davora Šentije na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Osnovni ciljevi istraživanja u sklopu projekta: 1) utvrditi utjecaj metaboličkih i živčano-mišićnih faktora na natjecateljske rezultate sportaša u sportovima izdržljivosti, kao i na rezultate sportaša u standardnim i specifičnim testovima izdržljivosti; 2) analizirati pouzdanost i valjanost metoda za procjenu anaerobnog praga pri trčanju na pokretnom sagu. U sklopu projekta provedeno je istraživanje i na Medicinskom fakultetu obranjena disertacija pod naslovom „Središnja temperatura tijela u procjeni anaerobnog praga pri progresivnom testu opterećenja“.

Od 2007. godine suradnica na projektu "EPIDEMIOLOGIJA TJELESNE AKTIVNOSTI U REPUBLICI HRVATSKOJ", broj 034-0000000-3359 MZOŠ-a pod vodstvom prof. dr. Stjepana Heimera. Cilj projekta bio je u reprezentativnim županijama Hrvatske utvrditi: aktualno stanje razvijenosti sustava Sporta za sve, veličinu populacije obuhvaćene organiziranim i individualnim redovitim tjelesnim aktivnostima, demografske karakteristike promatrane sredine i uzorka ispitanika, njihove stavove i stavove zdravstvenih djelatnika prema tjelesnoj aktivnosti, načinu života, izloženosti zdravstvenim rizicima te sklonostima i preferencijama u načinu života.

Godine 2005. članica Koordinacijske skupine, kao predstavnica iz Republike Hrvatske, u stručnom projektu “DEMOCRATIC DEVELOPMENT THROUGH SPORT IN SOUTH EAST EUROPE”, pod vodstvom International Sport and Culture Association (ISCA) iz Copenhagena. Projekt, financiran od strane Danskog ministarstva vanjskih poslova, bio je pokrenut s ciljem poticanja razvoja lokalnih udruga i skupina orijentiranih na popularni sport (Sport za sve) u cilju poticanja regionalne suradnje između nevladinih organizacija u području Sporta za sve i radi osnivanja regionalne operativne mreže nevladinih organizacija kao platforme za buduću suradnju. Projekt je bio usmjeren na zemlje jugoistočne Europe te je, uz Hrvatsku, uključivao i predstavnike iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Makedonije, Slovenije i Srbije.

U razdoblju 2010. i 2011. godine članica radne skupine u projektu ”THE SPORT CLUB FOR HEALTH (SCforH)” međunarodne mreže HEPA Europe (European network for the promotion of health-enhancing physical activity). Projekt, financiran sredstvima Europske Unije, pokrenut je s ciljem stvaranja SCforH smjernica koje bi sportskim klubovima u europskoj regiji (prvenstveno volonterskim sportskim klubovima na lokalnoj razini) služile kao instrument za planiranje i implementaciju zdravstveno usmjerenih tjelesnih aktivnosti. U međunarodnom projektnom timu, radnu skupinu iz Hrvatske, s Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, činili su: prof.dr. Stjepan Heimer (voditelj), dr.sc. Danijel Jurakić, dr.sc. Željko Pedišić i dr.sc. Marija Rakovac (članovi). U sklopu projekta su izrađene i objavljene smjernice Sports Club for Health – Guidelines for health-oriented sports activities in a club setting“ u izdanju Finnish Sport for All Association. Hrvatski prijevod smjernica („Sportski klub za zdravlje - Smjernice za zdravstveno usmjerene sportske aktivnosti u klubovima“) objavljen je u izdanju Hrvatske olimpijske akademije.

Godine 2011. na zahtjev Svjetske zdravstvene organizacije (predmet:  2010-106562), sastavljen je Nacionalni Akcijski plan za promicanje zdravstveno usmjerene tjelesne aktivnosti u Republici Hrvatskoj. Akcijski plan su, ispred Kineziološkog fakulteta, sastavili prof.dr. Stjepan Heimer, dr.sc. Danijel Jurakić i dr.sc. Marija Rakovac.

Povijest zaposlenja

2001.-2003. - KB "Dubrava"

2003.- Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu