Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

O djelatniku

doc. dr. sc. Katarina Ohnjec

Zvanje: docent

Konzultacije:

Konzultacije po dogovoru - dogovor oko konzultacija se vrši preko mail adrese katarina.ohnjec@kif.hr

Zavod/služba :
Zavod za kineziologiju sporta
Godina diplomiranja:
2000.
Godina magistriranja:
2006.
Godina doktoriranja:
2012.

Nastava

sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski

stručni specijalistički diplomski

stručni preddiplomski

Životopis

Osobni podaci:

Katarina Ohnjec rođena je 17.05.1976. u Zagrebu. Državljanka je Republike Hrvatske i po nacionalnosti Hrvatica

Akademsko obrazovanje:

1994. upisala je Fakultet za fizičku kulturu u Zagrebu

2000. stekla je titulu profesor fizičke kulture na Fakultetu za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu sa diplomskim radom na temu: Metodika obuke različitih prizemljenja u rukometu.

2006. postala je magistrom društvenih znanosti na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u polju – kineziologija, sa magistarskim radom na temu: Situacijska efikasnost ženskih rukometnih ekipa na Svjetskom prvenstvu u Hrvatskoj 2003.

2012. postala je doktorom znanosti u području društvenih znanosti, polju odgojnih znanosti, grani – kineziologija, s disertacijom pod naslovom: Vrednovanje različitih vrsta napada u rukometnoj igri temeljem njihova početka, ishoda, trajanja i broja dodavanja

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.
Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Izabrane publikacije

KVALIFIKACIJSKI RADOVI

Ohnjec,K. (2000). Metodika obuke različitih prizemljenja u rukometu. (Diplomski rad). Zagreb: Fakultet za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagreb

Ohnjec,K. (2006). Situacijska efikasnost ženskih rukometnih ekipa na Svjetskom prvenstvu u Hrvatskoj 2003 (magistarski rad). Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagreb    

Ohnjec,K. (2012). Vrednovanje različitih vrsta napada u rukometnoj igri temeljem njihova početka, ishoda, trajanja i broja dodavanja (disertacija). Zagreb: Kineziološki fakultet

ZNANSTVENI RADOVI

Znanstveni radovi objavljeni u (a) časopisima i publikacijama zastupljenima u jednoj od citatnih baza podataka, i/ili (b) časopisima i publikacijama s međunarodnim uredništvom i inozemnim recenzentima (A1 radovi)

Ohnjec, K., Vuleta, D., Milanović, D., Gruić I. (2008). Performance indicators of teams at the 2003 World Handball Championship for Women in Croatia. Kinesiology, 40(1), 69-79.

Ohnjec K., Antekolović LJ.& Gruić I. (2010). Comparison of kinematic parameters of jump shot performance by female handball players of different ages (Usporedba kinematičkih parametara izvođenja skok-šuta rukometašica različitog uzrasta), Acta Kinesiologica 4 (2010) 2: 33‐40.

Čižmek A., Ohnjec K., Vučetić V., Gruić I. (2010). Morphological differences of elite Croatian female handball players according to their game position.  Hrvatski Športsko-medicinski Vjesnik 2010; 25: 122-127.

Gruić, I., Ohnjec, K., Vuleta, D. (2011). Comparison and analyses of differences in flexibility among top-level male and female handball players of different ages. Facta Universitatis, Series: Physical Education and Sport Vol. 9, No 1, 2011, pp. 1 – 7.

Greblo, Z., Gruić, I., Ohnjec, K., Segedi, I., Pedišić, Ž. (2011). Konstrukcija upitnika za procjenu percipirane legitimnosti nesportskog ponašanja. Društvena istraživanja: časopis za opća društvena pitanja, Vol.20 No.3 (113) str.771-92.

Vuleta, D., Ohnjec K., Kanjugović I. (2013). The analysis of result differences in the time segments of a handball match for young female handball players. Acta Kinesiologica 7,1. 44-49.

Znanstveni radovi objavljeni in extenso u zbornicima međunarodnih znanstvenih skupova citiranim u relevantnim (sekundarnim i tercijarnim) izvorima informacija (A1 radovi)

Vuleta, D., Milanović, D., Gruić, I., Ohnjec, K. (2005). Influence of the goals scored on final outcomes of matches of the 2003 World Handball Championships for Men in Portugal. In D. Milanović & F. Prot (Eds.), Proceedings Book of the 4th International Scientific Conference of Kinesiology „Science and Profession – Challenge for the Future“, Opatija, Croatia, September 7-11, 2005 (pp. 470-473).

Gruić, I., Vuleta, D., Milanović, D., Ohnjec, K. (2005). Influence of performance parameters of backcourt attackers on final outcomes of matches of the 2003 World Handball Championships for Women in Croatia. In D. Milanović & F. Prot (Eds.), Proceedings Book of the 4th International Scientific Conference on Kinesiology „Science and Profession – Challenge for the Future“, Opatija, Croatia, September 7-11, 2005 (pp. 474-477).

Ohnjec, K., Gruić, I. (2008). Differences in basic motor abilities between young female team handball players. In Proceedings Book of 5th International scientific conference «Kinesiology Research Trends and Applications». Zagreb, 10-14. September, Croatia, pp.972-976.

Gruić, I., Vuleta, D., Bazzeo, M., Ohnjec, K. (2011). Situational efficiency of teams in female part of tournament in the World Beach Handball Championship in Cadiz. U Dragan Milanović i Goran Sporiš (ur.) Proceedings book of the 6th International Scientific Conference on Kinesiology „Integrative power of kinesiology“, Zagreb, September 8-11, 2011 (str. 524-529). Zagreb: Faculty of  Kinesiology.

Rodić, S., Gruić, I., Ohnjec, K. (2011). Relations between basic and specific agility of younger handball players. U Dragan Milanović i Goran Sporiš (ur.) Proceedings book of the 6th International Scientific Conference on Kinesiology „Integrative power of kinesiology“, Zagreb, September 8-11, 2011 (str. 524-529). Zagreb: Faculty of  Kinesiology.

Znanstveni radovi objavljeni kao rad u zborniku sa međunarodnog znanstvenog skupa, ako je objavljen u cjelini (A2 radovi)

Gruić, I., Vuleta, D., Ohnjec, K. (2009). Razlike u brzinskoj izdržljivosti procijenjenoj testom 300 jarda. U Zbornik 7. godišnje međunarodne konferencije „Kondicijska priprema sportaša“, Zagreb, 20. i 21. veljače 2009. (str. 159-163).

Milinović, I., Gruić, I., Ohnjec, K. (2009). Ocjena važnosti pojedinih aktivnosti u slobodnom vremenu u odnosu na subjektivni doživljaj stupnja psihičke i fizičke kondicije studenata Ekonomskog fakulteta u Zagrebu. U Mirna Andrijašević (ur.), Zbornik radova Međunarodno znanstveno-stručne konferencije „Upravljanje slobodnim vremenom“, Zagreb, 21. i 22. veljače 2009. (str.151-158). Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

Vuleta, D., Gruić, I., Ohnjec, K. (2009). Specific motor abilities among first year female students as the criterion for election and approach to handball course exam on Faculty of Kinesiology, University of Zagreb. (Specifične motoričke sposobnosti studentica 1. godine kao mjerilo izbora i pristupanja ispitnim rokovima na kolegiju rukomet na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu). In Ivan Prskalo, Vladimir Findak & JankoStrel (ur.) Collected Papers of 3rd Special Focus Symposium: Kinesiological Education – heading towards the future. Zadar, Hrvatska, November 2009. (str. 110-117). Zagreb: Faculty of Teacher Education of the University of Zagreb.

Vuleta, D., Gruić, I., Ohnjec, K. (2010). Razlike u eksplozivno – brzinsko – agilnosnim obilježjima kadetskih i seniorskih hrvatskih rukometnih reprezentativki. U Igor Jukić i sur. (ur.) Zbornik radova 8. godišnje međunarodne konferencije Kondicijska priprema sportaša "Trening brzine, agilnosti i eksplozivnosti". Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Udruga kondicijskih trenera. str. 263-265.

Gruić, I., Vuleta, D., Ohnjec, K. (2010). Analiza promjena u različitim manifestacijama eksplozivne snage, skočnosti, agilnosti i brzine rukometaša. U Igor Jukić i sur. (ur.) Zbornik radova 8. godišnje međunarodne konferencije Kondicijska priprema sportaša "Trening brzine, agilnosti i eksplozivnosti". Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Udruga kondicijskih trenera. str. 420-424.      

Rodić, S., Gruić, I., Ohnjec, K. (2011). Relacije između bazične i specifičnih manifestacija agilnosti u rukometu. U Ivan Prskalo (ur.) Zbornik radova 6. KONGRES FIEP – EUROPA, Poreč, Hrvatska,18. – 21. lipnja, 2011., Zagreb: Hrvatski kineziološki savez.

Znanstveni rad, recenziran, objavljen u obliku sažetka u zbornicima međunarodnih znanstvenih skupova (a2)   

Gruić, I., Ohnjec, K. (2011). The legitimacy of unsportsmanlike behaviour – perception of handball coaches in Croatia. World Congress „Sports and the Winds of Change – Past, Present and Future, Havana, Cuba 10-17. July 2011., International Sociology of Sport Association, pp .175

Znanstveni radovi objavljeni kao rad u zbornicima domaćih skupova, ako

je objavljen u cjelini (A2 radovi)

Gruić, I., Vuleta, D., Ohnjec, K. (2006). Utjecaj postignutih golova tijekom rukometnih utakmica Svjetskog prvenstva za žene u Hrvatskoj 2003. na konačni rezultat. U V. Findak (ur.), Zbornik radova 15. ljetne škole kineziologa RH „Kvaliteta rada u područjima edukacije, sporta i sportske rekreacije“, Rovinj, 20. – 24. lipnja (str. 126–132). Zagreb: Hrvatski kineziološki savez

Ohnjec, K., Vuleta, D., Gruić, I. (2006). Utjecaj posebno programiranog treninga na promjene nekih bazičnih i specifičnih motoričkih sposobnosti rukometašica mlađih kadetkinja. U V. Findak (ur.), Zbornik radova 15. ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske „Kvaliteta rada u područjima edukacije, sporta i sportske rekreacije“, Rovinj,  20. – 24. lipnja (str. 201 – 206). Zagreb: Hrvatski kineziološki savez.

Gruić, I., Vuleta, D., Ohnjec, K., Horvat, T. (2007). Analiza kondicijske pripremljenosti vrhunskih rukometaša u pripremnom razdoblju. U V. Findak (ur.), Zbornik radova 16. ljetne škole kineziologa Hrvatske ,“Antropološke, metodičke, metodološke i stručne pretpostavke rada u područjima edukacije, sporta sportske rekreacije i kineziterapije“, 19. – 23. lipnja 2007., Poreč (str. 112-117).

Vrbik, I., Gruić, I., Ohnjec, K. (2010). Razlike u nekim bazičnim motoričkim sposobnostima između učenika 5. i 6. razreda osnovne škole uključenih u košarkašku i rukometnu sekciju. U Vladimir Findak, (ur.). Zbornik radova 19. ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske: "Individualizacija rada u područjima edukacije, sporta, sportske rekreacije i kineziterapije" / Zagreb: Hrvatski kineziološki savez, 2010. 205-211

Rodić, S., Gruić, I. Ohnjec, K. (2011). Validacija mjernog instrumenta za procjenu specifične agilnosti rukometaša. U Vladimir Findak (ur.), Zbornik radova 20. ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske „Dijagnostika u područjima edukacije, sporta, sportske rekreacije i kineziterapije“, Poreč, 21.-25. lipnja 2011. (str. 149-55.). Zagreb: Hrvatski kineziološki savez.

Vadjon, I., Bagarić, I., Kolarec, M., Ohnjec, K. (2012). Slim & Fit program“ učinkovit i pouzdan način regulacije tjelesne težine. U Boris Neljak (ur.) Zbornik radova 21. ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske " Intenzifikacija procesa vježbanja u područjima edukacije, sporta, sportske rekreacije i kineziterapije", Zagreb : Hrvatski kineziološki savez

Znanstveni rad, recenziran, objavljen u ostalim publikacijama (međunarodnom i stručnom časopis), kao reprint

Vuleta, D., Milanović, D., Gruić, I., Ohnjec, K. (2007): Influence of the goals scored in the different time periods of the game on the final outcomes of matches of the 2003 Men's World Handball Champonships, Portugal. 4th International scintific conference of kinesiology „Scinece and profession – challenger for the future“, EHF Web Periodical 07.

Vuleta, D., Milanović, D., Gruić, I., Ohnjec, K. (2005). Influence of the goals scored on final outcomes of matches of the 2003 World Handball Championships for Men in Portugal. 4th International scientific conference «Kinesiology – New perspectives». Opatija, 7-11. September, Croatia, pp. 470-473. (reprint). Objavljeno u Vuleta, D., Milanović, D. and Collegues (2009). Science in Handball. Zagreb: Faculty of Kinesiology University of Zagreb, pp 255.-262.

Ohnjec, K., Vuleta, D., Milanović, D., Gruić, I. (2008). Performance indicators of teams at the 2003 World Handball Championship for women in Croatia. Kinesiology, 40 (1), 69-79. (reprint). Objavljeno u Vuleta, D., Milanović, D. and Collegues (2009). Science in Handball. Zagreb: Faculty of Kinesiology University of Zagreb, pp 281.-296.

STRUČNI RADOVI

Stručni rad objavljen u međunarodnim znanstvenim časopisima

Ohnjec. K. (2013). Struktura ishoda i završnica napada na ženskom Europskom rukometnom prvenstvu 2010. godine. Sport Mont 37,38,39 (str. 329-333). Podgorica: Crnogorska sportska akademija

Stručni rad objavljen u zborniku radova međunarodnog znanstvenog skupa

Gruić, I., Vuleta, D., Marković, N., Ohnjec, K. (2003). Voda u rukometu. U: Zbornik radova Međunarodnog savjetovanja «Alpe-Adria», Rovinj, 198-205

Vuleta, D., Gruić, I., Ohnjec, K., Bedić, D. (2004). Rukometni sadržaji u hrvatskom turizmu. U (Ur: Mato Bartolucci) «Sport u turizmu» - Zbornik radova međunarodnog znanstvenog skupa „Meneđment u sportu i turizmu“, Zagrebački Velesajam, 20-21. veljače 2004., Zagreb: Kineziološki fakultet, str. 169-176.

Gruić, I., Ohnjec, K., Vuleta, D. (2007). Dijagnostički postupci za procjenu kondicijske pripremljenosti mlađih dobnih skupina u rukometu – problemi i prijedlozi. U D. Milanović, I. Jukić i S. Šimek (Ur.) Zbornik radova 5. Međunarodne konferencije «Kondicijska priprema sportaša 2007», Zagreb, 23. i 24. veljače 2007. (str. 272-277). Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Udruga kondicijskih trenera Hrvatske.

Gruić, I., Ohnjec, K., Vuleta, D. & Milanović, D. (2007). Mini handball in physical education curriculum for primary school children (Mini rukomet kao sadržaj nastave TZK u ranoj školskoj dobi). The 1st International Conference on Advances and Systems Research, Zadar , October 25. - 27. 2007.

Ohnjec, K., Gruić, I., Vuleta, D. (2007). Analiza nekih pokazatelja situacijske efikasnosti Hrvatske ženske rukometne reprezentacije na Europskom prvenstvu u Švedskoj 2006. godine. U N. Smajović, Nusret (ur.), Zbornik radova II. međunarodnog simpozija „ Nove tehnologije u sportu“, Sarajevo,13.-15.travnja 2007. (str. 128-132).          

Ohnjec, K., Vuleta, D., Gruić, I. (2008). Rukomet na pijesku kao sadržaj programa kineziološke rekreacije za djecu srednje i starije školske dobi. U Mirna Andrijašević (ur.), Zbornik radova Međunarodno znanstveno-stručne konferencije „Kineziološka rekreacija i kvaliteta života“, Zagreb, 23. i 24. veljače 2008. (str.87-95). Zagreb:Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

Gruić, I., Ohnjec, K. (2009). Sadržaji rukometne igre u didaktičkim radionicama za djecu predškolske I mlađe školske dobi – modaliteti primjene u slobodnom vremenu u funkciji unaprjeđenja općeg antropološkog statusa. U Mirna Andrijašević (ur.), Zbornik radova Međunarodno znanstveno-stručne konferencije „Upravljanje slobodnim vremenom“, Zagreb, 21. i 22. veljače 2009. (str. 251-256). Zagreb:Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

Gruić, I., Ohnjec, K., Trošt Bobić, T. (2009). Programi treninga i natjecanja u vrhunskom ženskom rukometu u Hrvatskoj – incidencija ozljeđivanja kao posljedica neusklađenosti trendova i mogućnosti. U Fadila Gracin i Borna Klobučar (ur.) Zbornik radova VIII. konferencije o sportu Alpe-Jadran, Zagreb: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, 86-96.

Stručni rad objavljen u zborniku radova domaćeg skupa

Ohnjec, K., Marković, N., Vlašić, J. (2004). Provjeravanje i ocjenjivanje motoričkih znanja i postignuća učenika i učenica III. I IV, razreda osnovne škole u mini rukometu. U Vladimir Findak (ur.), Zbornik radova 13. ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske „Vrednovanje u području edukacije, sporta i sportske rekreacije“ Rovinj, 19.-23. lipnja 2004. (str.368-375). Zagreb: Hrvatski kineziološki savez

Milanović, D., Vuleta, D., Gruić, I., Ohnjec, K. (2005). Anaerobni trening rukometaša u dvoranskim uvjetima. Zbornik radova XXIX seminara trenera, Zagreb, 06.-09. siječnja 2005. Udruga trenera Hrvatskog rukometnog saveza, 22-28.

Vuleta, D., Gruić, I., Ohnjec, K. (2005). Informatizacija u rukometu. U Zbornik radova (ur. K. Delija) 14. ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske «Informatizacija u području edukacije, sporta i sportske rekreacije», Rovinj 21-25. lipnja 2005. str. 256-261

Ohnjec, K., Gruić, I., Vuleta, D. (2008). Rezultati hrvatskih rukometnih reprezentacija – pokazatelj trenutnog stanja. U Vladimir Findak (ur.), Zbornik radova 17. ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske „Stanje i perspektive razvoja u područjima edukacije, sporta, sportske rekreacije i kineziterapije“, Poreč, 24.-28. lipnja 2008. (str. 340-345). Zagreb: Hrvatski kineziološki savez

Bjelobrk, M., Ohnjec, K., Gruić, I. (2009). Primjena poligona prepreka u radu sa rukometašicama mlađih dobnih skupina. U Boris Neljak (ur.) Zbornik radova 18. ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske "Metodički organizacijski oblici rada u područjima edukacije, sporta, sportske rekreacije i kineziterapije", Zagreb : Hrvatski kineziološki savez, 262-263.

Vuleta D., Gruić, I., Ohnjec, K. (2010). Metodika poučavanja prizemljenja u rukometu. Zbornik radova XXXIV. Seminara rukometnih trenera, Zagreb, 29.01.2010.-01.02.2010. (elektronsko izdanje).

Ohnjec, K., Gruić, I. (2011). Primjena različitih igara s loptom, situacijskih vježbi na principu „vrpce bez kraja“ u uvodno-pripremnom dijelu treninga u cilju razvoja funkcionalno-motoričkih sposobnosti i znanja. Zbornik radova XXXV. Seminara rukometnih trenera, Zadar, 21.01.2009.-23.01.2011. (elektronsko izdanje).

Ohnjec, K. Pušić-Koroljević, N., Vuleta, V. (2013). Analiza pokazatelja situacijske efikasnosti Hrvatske ženske rukometne reprezentacije na Svjetskom prvenstvu 2011. u Brazilu. U V. Findak (Ur.)  Zbornik radova 22. ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske „Organizacijski oblici rada u područjima edukacije, sporta, sportske rekreacije i kineziterapije“, Poreč, 25.-29. lipnja 2013. (str. 264-269). Zagreb: Hrvatski kineziološki savez

Kanjugović, I., Ohnjec, K., Žnidarec Čučković, A. (2013). Organizacijski oblici rada na prijelazu iz mini rukometa u rukomet. Zbornik radova 22. ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske „Organizacijski oblici rada u područjima edukacije, sporta, sportske rekreacije i kineziterapije“, Poreč, 25.-29. lipnja 2013. (str. 340-344). Zagreb: Hrvatski kineziološki savez.

Ohnjec, K., Horvatin-Fučkar, M., Gruić, I. (2010). Elementary games in function of reaction speed development of young male and female team handball players (Elementarne igre u funkciji razvoja reaktibilnosti mladih rukometaša i rukometašica). In Pišot R., Štemberger V., Šimunić B., Dolenc P., Matej R.) (ed.) 6th international scientific and expert symposium „Contemporary views on the motor development of a child“, Portorož, Slovenia 274-277.

Ohnjec, K., Zoretić, D., Gruić, I. (2010). Fenomenologije salezijanskog pokreta i olimpizma u sportskom odgoju mladih u Hrvatskoj i svijetu. U Mirna Andrijašević i Danijel Jurakić (ur.) Zbornik radova Međunarodno znanstveno-stručne konferencije Kineziološki sadržaji i društveni život mladih. Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu str 210-215.

Gruić, I., Čučković-Žnidarec, A., Ohnjec, K. (2012). Odgojni aspekti u mini rukometu. U Mirna Andrijašević i Danijel Jurakić (ur.) Zbornik radova Međunarodno znanstveno-stručne konferencije Odgojni i zdravstveni aspekti sporta i rekreacije Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu str 210-215.

Ohnjec, K. Vuleta, D., Pušić-Koroljević, N. (2013). Analiza pokazatelja situacijske efikasnosti vanjskih napadačica Hrvatske ženske rukometne reprezentacije na Svjetskom prvenstvu 2011. u Brazilu. U D. Milanović, I. Jukić i S. Šimek (Ur.) Zbornik radova 5. Međunarodne konferencije «Kondicijska priprema sportaša 2013», Zagreb, 22. i 23. veljače 2013. (str.148-152 ). Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Udruga kondicijskih trenera Hrvatske.

Vuleta, D., Majić, M., Vuleta, V., Ohnjec, K. (2013). Analiza pokazatelja situacijske efikasnosti Hrvatske rukometne reprezentacije U-18 na Europskom prvenstvu u Crnoj Gori. U D. Milanović, I. Jukić i S. Šimek (Ur.) Zbornik radova 5. Međunarodne konferencije «Kondicijska priprema sportaša 2013», Zagreb, 22. i 23. veljače 2013. (str. 152-158). Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Udruga kondicijskih trenera Hrvatske.

Izabrani projekti

2007.- 2012. suradnik na projektu "Dijagnostički postupci za utvrđivanje stanja treniranosti u rukometu" voditelja prof.dr.sc. Dinka Vulete

Povijest zaposlenja

1. 2005. -

zaposlena kao asistent na Kineziološkom fakultetu (predmet Rukomet)