Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

„Svako istraživanje koje uključuje ljude mora se provoditi u skladu s općenito usvojenim etičkim načelima, posebice sljedećim: Autonomija, Dobrobit i neškodljivost te Pravednost. Ova se načela nalaze u etičkim smjernicama različitih izvora, kao i u pravno obvezujućim instrumentima kojima se štite sudionici u tim istraživanjima, npr. u Konvenciji o ljudskim pravima. Zajednički temelj tim načelima, iz kojih proizlaze sva druga etička razmatranja, jest potreba za poštivanjem i zaštitom ljudskog dostojanstva, kao i posljedično načelo prvenstva zaštite ljudskog bića. U skladu s njime, interesi i dobrobit ljudskog bića koje sudjeluje u istraživanju moraju uvijek nadjačati puki interes znanosti i društva“ (Smjernice za članove Istraživačkih etičkih povjerenstava, Vijeće Europe, 2012).

Na temelju zamolbe i ispunjenih obrazaca za prijavu etičnosti istraživanja, te primjera suglasnosti za ispitanike, Povjerenstvo za znanstveni rad i etiku daje suglasnost za provođenje istraživanja koje je u skladu s etičkim načelima odnosno Etičkim kodeksom Kineziološkog fakulteta.

Popis obavijesti
OBRASCI ZA ODOBRENJE ETIČNOSTI ISTRAŽIVANJA