Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

Na Fakultetu se odvija niz projekata kako znanstvenih tako i stručnih te u prilogu možete pogledati njihov pregled.

Rbr. Naziv projekta Projekt financiran od Nositelj projekta Suradnici s KIF-a početak
projekta
završetak
projekta
1 2 3 4 5 6 7
1 Menadžment sportskih doživljaja u funkciji oblikovanja učinkovitih poslovnih modela u slabije razvijenim turističkim destinacijama Hrvatska zaklada za znanost i Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Sveučilište u Rijeci,
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
doc. dr. sc. Sanela Škorić 01.06.2015. 31.05.2018.
2 Studija poveznica razine tjelesne aktivnosti kod srednjoškolaca - SPORTS Sveučilište u Zagrebu (2013)
Coca Cola
Kineziološki fakultet prof. dr. sc. Marjeta Mišigoj-Duraković,
doc. dr. sc. Maroje Sorić
doc. dr. sc. Marija Rakovac
Antonela Devrnja, dr. med.
Olgica Novak
doc. dr. sc. Zrinka Greblo
doc. dr. sc. Danijel Jurakić
dr. sc. Sunčica Baroluci
dr. sc. Dario Novak
dr. sc. Vilko Petrić
dr. sc. Hrvoje Podnar
21.10.2013. 21.10.2017.
3 European Collaborative Partnership on Sport and Health Enhancing Physical Activity – EPHEPA Erasmus+ collaborative partnerships (European Commission) British Heart Foundation Centre on Population Approaches for NCD Prevention, Nuffield Department of Population Health, Medical Sciences Division, University of Oxford (UO) (United Kingdom) doc. dr. sc. Danijel Jurakić,
doc. dr. sc. Marija Rakovac,
dr.sc. Željko Pedišić,
doc. dr. sc. Zrinka Greblo
2015 2017
4 Promoting National Implementation for Sports Club for Health Programmes in EU Member States (SCforH-project) Erasmus+ collaborative partnerships (European Commission) The Finnish Sports Confederation - Valo, Finland dr. sc. Željko Pedišić,
doc. dr. sc. Marija Rakovac,
doc. dr. sc. Danijel Jurakić,
dr. sc. Hrvoje Podnar,
Ivan Radman, prof.
2015 2017
5

Istraživanje genskih predispozicija i razvoj testa za prevenciju sportskih ozljeda GENPrevent

hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije GENOS DNA laboratorij izv. prof. dr. sc. Damir Knjaz
izv. prof. dr. sc. Saša Janković
prof. dr. sc. Lana Ružić
   
6 Utjecaj antropoloških obilježja i specifičnih motoričkih znanja na stiuacijsku i natjecateljsku učinkovitost u alpskom skijanju Hrvatska elektroprivreda d.d. Kineziološki fakultet prof. dr. sc. Damir Knjaz
dr. sc. Ivica Franjko
prof. dr.sc. Bojan Matković
doc. dr. sc. Vjekoslav Cigrovski
2015 2016
7 Acute and Overuse Injuries in European Junior Badminton Players Badminton World Federation, Research Grant 2014/2015 Kineziološki fakultet doc. dr. sc. Lidija Petrinović Zekan
dr. sc. Tatjana Trošt bobić
2014 2015
8 RAZVOJ RAČUNALNOG SUSTAVA ZA DIGITALNO MJERENJE LJUDSKOG TIJELA Centra za istraživanje, razvoj i transfer tehnologije Kineziološki fakultet prof. dr. sc. Marjeta Mišigoj-Duraković
doc. dr. sc. Maroje Sorić
dr. sc. Darko Katović
prof. dr. sc. Vladimir Medved
dr. sc. Igor Gruić
dr. sc. Domagoj Jakovac
Olgica Novak, struč. sur.
1.1.2016 30.9.2016
9 Motorička znanja djece predškolske dobi Zaklada za znanost Kineziološki fakultet, doc. dr. sc. Sanja Šalaj prof. dr. sc. Dragan Milanović 1.9.2015. 31.08.2018
10 Hrvatsko-slovenska studija tjelesne aktivnosti u adolescenciji MZOS Kineziološki fakultet
Fakultet za sport
prof. dr. sc. Marjeta Mišigoj-Duraković
doc. dr. sc. Maroje Sorić
Antonela Devrnja, dr.med
2016 2017
11 CRO-PALS Hrvatska zaklada
za znanost
Kineziološki fakultet prof. dr. sc. Marjeta Mišigoj-Duraković,
doc. dr. sc. Maroje Sorić
Antonela Devrnja, dr. med.
Olgica Novak
dr. sc. Dario Novak
dr. sc. Vilko Petrić
dr. sc. Hrvoje Podnar
2016 2020
12 Utjecaj fiziološkog opterećenja na promjene u nekim kinematičkim parametrima kod izvođenja specifičnih motoričkih znanja iz područja košarkaške igre samostalno Katedra za sportske igre dr. sc. Tomislav Rupčić 2016  
13 Projektni zadatak Strategije sporta Grada Zagreba SSGZ Kineziološki fakultet doc. dr. sc. Zrinko Čustonja  izv. prof. dr. sc. Damir Knjaz  dr. sc. Dario Škegro 2016 2016
14 New training Program: "Building solid and healthy FUNdamentals for volleyball in early age (6-9) group" ZOS Zagrebački odbojkaški savez doc.dr.sc. Tomislav Đurković 2017 2017
15 Dijagnostika pokreta radnika na radnim mjestima LIDL Hrvatska d.o.o.k.d Kineziološki fakultet   2014 završen
16 Učinci tjelesne aktivnosti u intermitentnoj hipoksiji na transportni sustav za kisik i diferencijalnu krvnu sliku Sveučilište u Zagrebu

prof. dr. sc. Lana Ružić,

Kineziološki fakultet

izv. prof. dr. sc. Damir Knjaz
prof. dr. sc. Goran Leko
doc. dr. sc. Vjekoslav Cigrovski
  završen
17 Oksidacijski stres za vrijeme utakmice kod mladih nogometaša   Kineziološki fakultet doc. dr. sc. Valentin Barišić
doc. dr. sc. Maroje Sorić
Antonela Devrnja, dr.med.
  završen
18 Pedagoški standardi i normativi rada trenera u sportu Sportski savez Grada Zagreba Kineziološki fakultet dr. sc. Daniel Bok,
doc. dr. sc. Zrinko Čustonja
dr. sc. Sanja Šalaj
dr. sc. Dario Škegro
  završen
19 Kako odrastati zajedno Zavod za javno zdravstveo Karlovačke županije Kineziološki fakultet     završen
20 Evaluacija živčano-mišićne funkcije čovjeka: vanjsko opterećenje i mehanički izlaz UKF Kineziološki fakultet     završen
21 Zdravstveni aspekti tjelesne aktivnosti  MZOS Kineziološki fakultet     završen
22 Biomehanička efikasnost vrhunskih hrvatskih sportaša  MZOS Kineziološki fakultet     završen
23 Dijagnostički postupci za utvrđivanje stanja treniranosti u rukometu  MZOS Kineziološki fakultet prof. dr. sc. Zlatko Šimenc,(umirovljen),
dr.sc. Igor Gruić,
dr. sc. Katarina Ohnjec,
dr. sc. Ivan Segedi
  završen
24 Značaj razine tjelesne aktivnosti u prevenciji kroničnih srčanožilnih bolesti  MZOS Kineziološki fakultet     završen
25 Razina treniranosti i incidencija bolesti/ ozljeda kod plivača  MZOS Kineziološki fakultet     završen
26 Znanje o prehrani i prehrambene navike sportaša  MZOS Kineziološki fakultet     završen
27 Dispozicijske i situacijske odrednice motivacije i kvaliteta života vježbača  MZOS Kineziološki fakultet     završen
28 Fiziološke determinante uspješnosti u sportovima izdržljivosti  MZOS Kineziološki fakultet     završen
29 Evaluacija metoda procjenu stvarne kvalitete sportaša  MZOS Kineziološki fakultet     završen
30 Mehanička funkcija mišića pri izvedbi balističkih pokreta  MZOS Kineziološki fakultet     završen
31 Programiranje transformacijskih postupaka za razvoj kondicijskih obilježja  MZOS Kineziološki fakultet     završen
32 Razvoj algoritama za testiranje multivarijatnih strukturalnih hipoteza  MZOS Kineziološki fakultet     završen
33 Automatizirano mjerenje pokreta i ekspertna procjena u studiju lokomocije  MZOS Kineziološki fakultet     završen
34 Koncepcija razvoja sportskog i nautičkog turizma u Hrvatskoj  MZOS Kineziološki fakultet     završen
35 Povezanost situacijske učinkovitosti i kinematičkih parametara tehnika u odbojci  MZOS Kineziološki fakultet     završen
36 Zdravstvene navike sportskih trenera  MZOS Kineziološki fakultet     završen
37 Epidemiologija tjelesne aktivnosti u Republici Hrvatskoj  MZOS Kineziološki fakultet     završen
38 Utjecaj različitih oblika tjelesne aktivnosti na diabetes mellitus  MZOS Kineziološki fakultet     završen
39 Treneri i stručni poslovi u hrvatskom sportu  MZOS Kineziološki fakultet Daniel Bok, prof.                  Zrinko Čustonja, prof.            Cvita Gregov, prof.      
prof. dr.sc. Dragan Milanović
dr. sc. Luka Milanović
dr. sc. Sanja Šalaj
Dario Škegro, prof.
  završen
40 Pedobarografske značajke ljudske lokomocije u sportu i medicini Sveučilište u Zagrebu Kineziološki fakultet     završen
41 Studija poveznica razine tjelesne aktivnosti kod srednjoškolaca Sveučilište u Zagrebu Kineziološki fakultet     završen
42 Vanjsko opterećenje i živčano-mišićna funkcija čovjeka: motorička kontrola i mehanizmi prilagodbe Sveučilište u Zagrebu Kineziološki fakultet     završen
43 ACTN polimorfizmi kod vrhunskih sportaša ekipnih sportova Sveučilište u Zagrebu Kineziološki fakultet     završen
44 Kvaliteta života, sklonost rizičnim ponašanjima i samopoštovanje sportaša i nesportaša adolescenata Sveučilište u Zagrebu Kineziološki fakultet     završen
45 Strategija za razvoj sporta i tjelesnog vježbanja na Sveučilištu u Zagrebu   Kineziološki fakultet     završen
46 Vrednovanje mjernih postupaka za procjenu kondicijske pripremljenosti ročnog sastava oružanih snaga MO RH Kineziološki fakultet     završen
47 Istraživanje ljudskih resursa i potencijala MO RH Kineziološki fakultet     završen
48 Strategija razvoja školskog športa u Republici Hrvatskoj 2009-2014 Hrvatski školski športski savez Kineziološki fakultet dr.sc. Zrinko Čustonja
doc.dr.sc. Dražen Harasin
prof. dr. sc. Dragan Milanović,
doc. dr. sc. Boris Neljak
Dario Škegro,
  završen
49 Temeljna načela i smjernice razvoja športa u Republici Hrvatskoj Nacionalno vijeće za šport Nacionalno vijeće za šport prof. dr. sc. Mirna Andrijašević prof. dr. sc. Stjepan Heimer       prof. dr. sc. Igor Jukić   završen
50 Financiranje sporta u Republici Hrvatskoj s usporednim prikazom financiranja u Europskoj Uniji MZOS Institut za javne financije dr. sc. Zrinko Čustonja             dr. sc. Sanela Škorić   završen
51 Biološke i biomehaničke karakteristike sprinterskog trčanja Sveučilište u Ferari Sveučilište u Ferari     završen
Popis obavijesti