Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

PROJEKT FINANCIRA:

Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

 


DETALJI PROJEKTA:

Kineziološki fakultet i specijalna bolnica Sveta Katarina će razviti poslijediplomski specijalistički studij prevencije i rehabilitacije sportskih ozljeda na engleskom jeziku iz područja biomedicine i zdravstva u trajanju od 11 kolegija, za hrvatske i strane studente koristeći nove tehnologije (e-kolegiji, digitalni materijali) i tako pridonijeti rješavanju problema manjka programa u ovom području kao i internacionalizaciji visokog obrazovanja i relevantnosti za tržište rada te mobilnosti.

Studenti će steći konkurentne kompetencije za rad u sektorima zdravlja i sporta u RH i EU, gdje postoji stalna potreba za ovim stručnjacima.


Snimljeni video materijali za...

 Tijekom lipnja i srpnja 2021. organizirano je snimanje najava predmeta, opreme i didaktičkih materijala za potrebe novog sveučilišnog specijalističkog studijskog programa Prevencija i rehabilitacija sportskih ozljeda. Nositelji predmeta su uz pomoć demonstratora predstavili i opremu koja je nabavljena u okviru projekta, a planirana je za korištenje u nastavi na predmetima predloženog studijskog programa. Osim najava predmeta na Kineziološkom fakultetu, organizirano je snimanje i sa izvoditeljima studija iz Specijalne bolnice Sv. Katarina i sa Medicinskog fakulteta u Osijeku.    

 

 

 

Popis obavijesti