Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

PROJEKT FINANCIRA:

 


DETALJI PROJEKTA:

Naziv projekta: Hrvatska longitudinalna studija tjelesne aktivnosti u adolescenciji

Šifra projekta pri HRZZ:  9926

Ime voditelja projekta: prof. dr. sc. Marjeta Mišigoj-Duraković

Ime ustanove domaćina projekta: Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet

Trajanje projekta: 01.12.2016 - 30.11.2020


Javna prezentacija rezultata studije CRO-PALS

 

 

Javna prezentacija studije CRO-PALS, projekt Hrvatske zaklade za znanost, u kojem su predstavljeni rezultati na Završnom simpoziju Hrvatske longitudinalne studije tjelesne aktivnosti u adolescenciji,  održanog 20. studenog 2020.g. uključivale su sljedeće interdisciplinarne teme koje su izlagali navedeni predavači:

 

 • Hrvatska longitudinalna studija tjelesne aktivnosti u adolescenciji Koncepcija – provedba – rezultati. Prof.dr. Marjeta Mišigoj-Duraković, dr.med., voditelj projekta. detaljnije

 

 • Uhranjenost, tjelesna aktivnost i sedentarno ponašanje hrvatskih adolescenata. Doc.dr. Maroje Sorić, dr.med. detaljnije

 

 • Prehrana i prehrambene navike hrvatskih adolescenata. Prof.dr. Zvonimir Šatalić, mag nutr. detaljnije

 

 • Kvaliteta života, mentalno zdravlje i motivacija za tjelesno vježbanje adolescenata. Prof.dr. Renata Barić, mag.cin, mag.psih. detaljnije

 

 • Covid-19 – promjene tjelesne aktivnosti mladih tijekom restrikcijskih mjera za suzbijanje epidemije. Doc. dr. Ivan Radman, mag. cin. detaljnije

 

 • Navika spavanja i tjelesna aktivnost adolescenata. Doc.dr. Tatjana Trošt Bobić, mag.cin. detaljnije

 

 • Tjelesna spremnost adolescenata. Dr.sc. Hrvoje Podnar, mag.cin., poslijedoktorand detaljnije

 

 • Funkcionalni pokret u adolescenata. Josip Karuc, mag. cin., doktorand detaljnije

 

 

15  izlaganja vezanih uz diplomske radove proistekle iz rezultata CRO-PALS projekta te njihove poster-prezentacije možete pogledati ovdje. Izloženi radovi u poster sekciji uključivali su sljedeće teme:

 

 • Povezanost tjelesne aktivnosti i sedentarnog ponašanja sa školskim uspjehom adolescenata. Bagarić, D. (2019).

 

 • Utjecaj vrste škole na obrasce energetske potrošnje i razine tjelesne aktivnosti kod petnaestogodišnjakinja. Cebović, K. (2015).

 

 • Razlika u pokazateljima uhranjenosti kod adolescenata u urbanim i ruralnim sredinama: rezultati CRO-PALS studije. Iljkić, M. (2020).

 

 • Funkcionalnost pokreta kod hrvatskih adolescenata. Jelčić, M. (2018). 

 

 • Povezanost razine tjelesne aktivnosti, spavanja i statusa uhranjenosti kod 15-godišnjaka. Jurić, P. (2019).

 

 • Funkcionalni pokret kod šesnaestogodišnjaka: deskriptivna studija. Karuc, J. (2016).

 

 • Utvrđivanje razlika u pojavnosti čimbenika rizika obolijevanja od kroničnih nezaraznih bolesti kod urbanih adolescenata pušača i nepušača. Kovačić, R. (2020).

 

 • Ozljede učenika srednjih škola grada Zagreba. Kragić, A. (2018).

 

 • Vrednovanje zavisnosti pojave čimbenika rizika obolijevanja kroničnim nezaraznim bolestima o stupnju uhranjenosti kod urbanih adolescenata. Pavlović, S. (2020).

 

 • Povezanost vremenske raspodjele dnevnog unosa energije i stupnja uhranjenosti tijekom adolescencije s obzirom na spol. Rešetar, J. (2020).

 

 • Utjecaj učestalosti i vremena obroka na prehrambeni status učenika prvog razreda srednje škole u gradu Zagrebu. Sila, S (2016).

 

 • Povezanost prehrambenog statusa i tjelesne aktivnosti sa spavanjem u učenika prvih razreda srednje škole. Stančir, M. (2016).

 

 • Utvrđivanje srednjih vrijednosti različitih vrsta sjedilačkog vremena kod učenika prvih razreda srednjih škola u gradu Zagrebu. Šarić, P. (2020).

 

 • Povezanost motivacije, samoprocijenjenog mentalnog zdravlja i percepcije barijera za vježbanje s razinom tjelesne aktivnosti i sedentarnim ponašanjima zagrebačkih adolescenata. Šturbej, L. (2020).

 

 • Razlike u procjeni kvalitete života i motivaciji za vježbanje između adolescentica i adolescenata normalne i prekomjerne tjelesne mase. Tišma, V. (2019).

 

 

 

Javna prezentacija rezultata studije CRO-PALS (projekt Hrvatske zaklade za znanost), održano 12. lipnja 2018. godine na Kineziološkom fakultetu u Zagrebu uključivala je sljedeće teme i predavače:

 

 • Rizični čimbenici za kronične nezarazne bolesti – Javna prezentacija rezultata studije CRO-PALS (projekt Hrvatske zaklade za znanost), predavač: prof. dr. sc. Marjeta Mišigoj-Duraković, dr. med.;  održano 12. lipnja 2018. godine u 20 sati na Kineziološkom fakultetu u Zagrebu, Horvaćanski zavoj 15 u organizaciji Udruge kineziologa Grada Zagreba i Zagrebačke županije. detaljnije

 

 • Tjelesna aktivnost i sjedilačka ponašanja – Javna prezentacija rezultata studije CRO-PALS (projekt Hrvatske zaklade za znanost), predavač: doc. dr. sc. Maroje Sorić, dr. med.; održano 12. lipnja 2018. godine u 20 sati na Kineziološkom fakultetu u Zagrebu, Horvaćanski zavoj 15 u organizaciji Udruge kineziologa Grada Zagreba i Zagrebačke županije.  detaljnije

 

 • Prehrana srednjoškolaca – Javna prezentacija rezultata studije CRO-PALS (projekt Hrvatske zaklade za znanost), predavač: prof. dr. sc. Zvonimir Šatalić; održano 12. lipnja 2018. godine u 20 sati na Kineziološkom fakultetu u Zagrebu, Horvaćanski zavoj 15 u organizaciji Udruge kineziologa Grada Zagreba i Zagrebačke županije. detaljnije