Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

Kontakti

Marijana Briški, dipl. bibl.

Telefon: (01) 3658-622

Ivan Crnjac

Telefon: (01) 3658-620

Stjepka Leščić, dipl. bib.

Telefon: (01) 3658-622

Uredovno vrijeme knjižnice: 08:00 - 16:00


Knjižnica Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 

Knjižnica Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu visokoškolska je knjižnica s temeljnom svrhom osiguravanja uvjeta za realizaciju stručne, znanstveno-istraživačke, nastavne i obrazovne djelatnosti u području društvenih znanosti, znanstveno polje kineziologije i ostalim srodnim područjima.

Djelatnost knjižnice, između ostalog, obuhvaća nabavu, obradu, čuvanje i zaštitu knjižnične građe te pružanje informacijskih usluga svojim korisnicima.

Tako u knjižnici možete:

-potražiti upute za citiranje literature

-dobiti pomoć pri pretraživanju informacijskih izvora: baza podataka, kataloga i repozitorija

-služiti se knjižničnom građom i svim dostupnim informacijskim izvorima

U sklopu knjižnice nalazi se čitaonica namijenjena za korištenje knjižnične građe, učenje, izradu pisanih radova te korištenje računala.

Knjižnična građa, uključujući diplomske, magistarske i doktorske radove, unosi se u  knjižnični sustav Zaki te se može pretražiti preko elektroničkog kataloga.

Dobrodošli u knjižnicu!