Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

CENTAR ZA BIBLIOTEČNO-INFORMACIJSKU DJELATNOST - KONTAKTI

  Iva Barković, mag. bibl. et mag. hist. art.

    Email     +385 (01) 3658-620

  Marijana Briški Gudelj, dipl. pov. bib.

    Email     +385 (01) 3658-622

  Ivan Čolakovac, mag. educ. phil. et mag. bibl.

    Email    

  Knjižnica Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

   

  Knjižnica Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu visokoškolska je knjižnica s temeljnom svrhom osiguravanja uvjeta za realizaciju stručne, znanstveno-istraživačke, nastavne i obrazovne djelatnosti u području društvenih znanosti, znanstveno polje kineziologije i ostalim srodnim područjima.

  Djelatnost knjižnice, između ostalog, obuhvaća nabavu, obradu, čuvanje i zaštitu knjižnične građe te pružanje informacijskih usluga svojim korisnicima.

  Tako u knjižnici možete:

  -potražiti upute za citiranje literature

  -dobiti pomoć pri pretraživanju informacijskih izvora: baza podataka, kataloga i repozitorija

  -služiti se knjižničnom građom i svim dostupnim informacijskim izvorima

  -koristiti uslugu Pitajte knjižničara

  U sklopu knjižnice nalazi se čitaonica namijenjena za korištenje knjižnične građe, učenje, izradu pisanih radova te korištenje računala.

  Knjižnična građa, uključujući diplomske, magistarske i doktorske radove, unosi se u  knjižnični sustav Zaki te se može pretražiti preko elektroničkog kataloga.

  Dobrodošli u knjižnicu!