Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

Sponzor projekta:

Sponzor projekta:Naziv projekta: Kako i koliko vježbaju djeca predškolske dobi?

Ime voditelja projekta: dr.sc. Sanja Šalaj

Ime ustanove domaćina projekta: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Projekt financira: Raiffeisen BANK

Trajanje projekta: 01.09.2015. -

 

Projekt „Kako i koliko se kreću djece predškolske dobi?“ obuhvaća različite oblike edukacije i informiranje kadrova koji rade s djecom predškolske dobi, te roditelja djece predškolske dobi o tome koliko i kako bi se trebala kretati djeca predškolske dobi, zašto je kretanje važno, koja motorička znanja trebaju imati  razvijena u toj dobi te kako ih razvijati.  U okviru ovog projekta na Kineziološkom fakultetu će se provoditi predavanja i radionice o motoričkim znanjima djece, a u pojedinim vrtićima suradnicima će se mjeriti razina aktivnosti djece u različitim uvjetima (uz pomoć pedometara – satova koji prate kretanje). Analizirat će se koliko koraka djeca naprave dnevno u različitim uvjetima. Paralelno s mjerenjima organizirat će se edukacije odgojitelja i kineziologa koji rade programe vježbanja s djecom (4 konferencije i nekoliko edukacija) kako bi se djeca što više i kvalitetnije kretala. U listopadu, 2015 organizira se prva edukacija.