Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

Obavijesti za studente stručnih studija za izobrazbu trenera

1. Upisi (preko studomata) studenata Izobrazbe trenera (preddiplomski (PSSIT) (redoviti i izvanredni) i specijalistički diplomski (SDSSIT) stručni studij (izvanredni) traju od 20.09.2017 do 29.9.2017. godine.
U upisnom roku od 20.09.2017 do 29.9.2017. SVI studenti upisuju studijsku godinu i predmete zimskog semestra (obvezne i izborne). Prilikom upisa godine upisuju se predmeti zimskog semestra, a predmeti ljetnog semestra  upisuju se prilikom upisa ljetnog semestra u veljači 2018. godine (od 05.02. do 23.02.2018.).
Redoviti student zadužuje od 25 do 35 ECTS bodova u jednom semestru, a izvanredan student zadužuje od 15 do 35 ECTS bodova u koji zbroj ulaze i svi oni predmeti koje student prethodne akademske godine nije položio i ispunio preduvjete.

REDOSLJED AKTIVNOSTI PRILIKOM UPISA VIŠE GODINE u AK. GODINI 2017./18:
a.) upis akademske godine 2017./ 18. (preko studomata) vrši se u periodu od 20.09.2017 do 29.9.2017. godine;

  1. Izmjena / provjera osobnih podataka na studomatu
  2. Upis predmeta (obveznih i izbornih) zimskog semestra u rasponu od 25 do 35 ECTS-a, odnosno za izvanredne studente od 15 do 35 ECTS-a u ovisnosti o preduvjetima
  3. Odabir broja rata (do 4 rate) za plaćanje školarine

b.) uplata naknade za troškove upisa i participacije školarine (za redovite studente koji u prethodnoj godini nisu položili najmanje 55 ECTS bodova, odnosno za izvanredne studente utvrđenog iznosa participacije (školarine) za troškove studija u ak. 2017. / 18. godini)
c.) ovjera upisa akademske godine 2017. / 18. u studentskoj referadi prema rasporedu za redovite studente (za izvanredne studente raspored će biti naknadno objavljen).

Prilikom ovjere upisa student je obvezan ponijeti:

  1. Indeks;
  2. osobnu iskaznicu (na uvid ukoliko je došlo do promjene osobnih podataka (ime i prezime, adrese prebivališta i drugih osobnih podataka);
  3. potvrdu o izvršenoj uplati troškova upisa;
  4. potvrdu o uplati jednokratno utvrđenog iznosa participacije (školarine) za troškove studija u ak. 2017. / 18. godini (studenti koji se odluče plaćati utvrđenu školarinu za troškove studija u ak. 2017. / 18. godini u ratama prilikom ovjere upisa dužni su donijeti sa sobom kopiju uplatnice o izvršenoj uplati I. rate školarine i priložiti BJANKO ZADUŽNICU, kao sredstvo osiguranja naplate, ovjerenu kod javnog bilježnika.)

d.) potpisivanje ugovora o plaćanju participacije (školarine) za troškove studija u ak. 2017. / 18. godini.


NAPOMENA: STUDENTI KOJI U PERIODU OD 20.09.2017 DO 29.9.2017. GODINE PUTEM STUDOMATA NE OBAVE UPIS VIŠE GODINE U AKADEMSKOJ 2017. / 18. GODINI GUBE PRAVO NAKNADNOG UPISA AKADEMSKE 2017. / 18. GODINE, A SAMIM TIME I STATUS STUDENTA.

Fakultetsko vijeće Kineziološkog fakulteta na 7. redovitoj sjednici održanoj 30. svibnja 2017. godine, usvojilo je Smjernice unaprjeđenja kvalitete studija kineziologije i studija izobrazbe trenera i na 8. redovitoj sjednici održanoj 13. srpnja 2017.g., usvojilo je Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o studiranju na integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju kineziologije.


Usvajanjem ovog Pravilnika i Smjernica doneseno je više mjera u smislu daljnjeg unaprjeđenja kvalitete nastavnog procesa koji između ostalog omogućava studentima upisivanje značajno većeg broja ECTS bodova pri upisu viših godina studija s primarnim ciljem da se vrijeme završetka studija značajno smanji.


U cilju pojašnjenja izmjena Pravilnika i usvojenih Smjernica pozivamo sve zainteresirane, a posebno studente koji upisuju više godine studija da dođu na sastanak u ponedjeljak, 18. rujna 2017. godine u 11.00 sati u Veliki amfiteatar, gdje će na postavljena pitanja odgovarati Prodekan za nastavu i studente izv.prof.dr.sc. Mario Baić, doc.dr.sc. Maja Horvatin i Stipe Gorenjak, ISVU koordinator.
 

Uvedene su sljedeće promjene: