Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

Svi pristupnici koji su stekli pravo upisa na integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij kineziologije i stručni studij za izobrazbu trenera u ak. 2016./17. godini, mogu obaviti upis na studij u Studentskoj službi Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Horvaćanski zavoj 15.

Prilikom dolaska na Fakultet sve upute dobit će se u Malom amfiteatru gdje će biti podijeljeni Indeksi i ostali obrasci potrebni za upis te će pristupnici biti upoznati s daljnjim tijekom upisa.

Zbog navedenog, molimo pristupnike da se pridržavaju rasporeda upisa i da dođu na Fakultet u točno navedeno vrijeme.

REDOVITI SVEUČILIŠNI STUDIJ KINEZIOLOGIJE:

Upis će se odvijati prema plasmanu i to:

            od 1-57 u ponedjeljak, 25. 07 .2016. u 9.00 sati

            od 58-115 u ponedjeljak, 25. 07. 2016. u 12.00 sati

            od 116-173 u utorak, 26. 07. 2016. u 9.00 sati

            od 174-230 u utorak, 26. 07. 2016. u 12.00 sati

Pristupnici strani državljani i pristupnici s pravom prednosti mogu doći na upis u bilo kojem terminu od gore navedenih.

Za upis na studij potrebno je donijeti sa sobom:

  1. osobnu iskaznicu (na uvid);
  2. presliku osobne iskaznice (obostrano);
  3. Rodni list ili Izvadak iz matice rođenih (preslika);
  4. 2 fotografije veličine 4x6 cm (za indeks i matični list);
  5. potvrdu o izvršenoj uplati iznosa od 450,00 kn na IBAN Fakulteta br. HR76 2500 0091 1012 3280 5, model: 67, poziv na broj primatelja: svoj OIB - 24 - 11, šifra namjene: STDY i opis plaćanja: troškovi upisa.
  6. svi pristupnici koji su prethodno već bili upisani na redoviti sveučilišni ili stručni studij na nekom drugom javnom visokom učilištu u Republici Hrvatskoj obvezni su prilikom upisa uplatiti i troškove participacije (školarine) za ak. 2016./2017. god. u iznosu od 7.200,00 kn na IBAN Fakulteta br.: HR76 2500 0091 1012 3280 5, model: 67, poziv na broj primatelja: svoj OIB - 24 - broj rate, šifra namjene: STDY i opis plaćanja: školarina.

Utvrđeni  iznos participacije (školarine) za troškove svoga studija u ak. 2016./17. godini svi navedeni studenti mogu uplatiti najviše kroz 4 jednake rate, i to:

  • prvu ratu prilikom upisa studijske godine
  • drugu ratu najkasnije do 15.1. naredne kalendarske godine
  • treću ratu najkasnije do 1.3. naredne kalendarske godine
  • četvrtu ratu najkasnije do 1.6. naredne kalendarske godine

Kod svake daljnje uplate školarine student na općoj uplatnici obvezno unosi: IBAN Fakulteta br. : HR76 2500 0091 1012 3280 5, model: 67, poziv na broj primatelja: svoj OIB - 24 - broj rate, šifra namjene: STDY i opis plaćanja: školarina.

Primjer popunjene uplatnice možete vidjeti ovdje.

Molimo pristupnike da troškove upisa i troškove školarine plaćaju na 2 uplatnice.

Pristupnici koji se ne upišu u predviđenom roku gube pravo upisa na studij.

Molimo pristupnike da za osobnu upotrebu ponesu kemijsku olovku kako bi mogli popuniti upisne formulare.

Popis obavijesti