Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

Upisi (preko studomata) studenata Kineziologije i Izobrazbe trenera (preddiplomski (PSSIT) (redoviti i izvanredni) i specijalistički diplomski (SDSSIT) stručni studij (izvanredni) traju od 03.09.2018 do 26.09.2018. godine.

U upisnom roku od 03.09.2018 do 26.09.2018. SVI studenti upisuju studijsku godinu i predmete zimskog semestra (obvezne i izborne). Prilikom upisa godine upisuju se predmeti zimskog semestra, a predmeti ljetnog semestra (obvezni i izborni) upisuju se prilikom upisa ljetnog semestra u veljači 2018. godine (od 04.02.2019. do 22.02.2019.).

Više informacija vezano za upise studenata Kineziologije možete pronaći na cjelovitom tekstu obavijesti: UPISI STUDENATA U VIŠU GODINU STUDIJA KINEZIOLOGIJE, a detaljnije informacije za upis studenata Izobrazbe trenera možete pronaći na linku: UPISI STUDENATA (redovitih i izvanrednih) U VIŠU GODINU STUDIJA IZOBRAZBE TRENERA.

VAŽNE NAPOMENE PRI UPISU:

  • studenti su prije samog upisa preko Studomata obvezni provjeriti jesu li im unesene SVE ocjene položenih predmeta u ISVU sustav i jesu li svi ispitni rokovi zaključani kako bi im Studomat omogućio korektno zaduživanje predmeta u novoj ak. godini, te da im se, ukoliko imaju obvezu plaćanja participacije školarine, korektno izračuna iznos. U slučaju da neka ocjena nije unesena ili nije zaključan rok student je obavezan što prije obratiti se predmetnom nastavniku.

**po završetku upisa studenta na Studomatu neće biti moguće naknadna korekcija iznosa školarine!

  • studenti koji u periodu od 03.09.-26.09.2018. godine putem Studomata ne obave upis više godine studija gube pravo naknadnog upisa, a time i status studenta.
  • studenti koji imaju obvezu plaćanja participacije školarine prilikom upisa u Studomat, trebaju obratiti pozornost kod odabira plaćanja na rate, jer naknadna izmjena broja rata neće biti moguća!
  • studenti aktualni vrhunski sportaši RH I. i II. kategorije ukoliko žele ostvariti upis u višu godinu studija, a ispunjavaju uvjet da su u prethodnoj studijskoj godini izvršili obveze izražene u najmanje 40 ECTS bodova, obvezni su se osobno ili putem e-maila: referada@kif.hr, javiti u Studentsku referadu kako bi im se omogućio ručni upis i ostvarivanje prava iz Pravilnika o studiranju.
  • studenti koji sukladno Pravilniku i važećim Odlukama ostvaruju pravo na umanjenje iznosa patricipacije školarine, obvezni su se osobno ili putem e-maila: referada@kif.hr, javiti u Studentsku referadu kako bi im se omogućilo ostvarivanje tog prava.
Popis obavijesti