Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

U naknadnom roku za upis izbornih predmeta u ak. 2018./19. godinu SVI Studenti koji su upisali izborni predmet koji se, zbog malog broja zainteresiranih studenata, u tekućoj akademskoj godini neće otvoriti, omogućiti će se naknadni upis drugog izbornog predmeta koji se otvara (putem studomata) u daljnjem roku do 08.10.2017.

Ukoliko studentima neće biti omogućeno putem Studomata (zbog tehničkih uvjeta) upisati novi izborni predmet molimo ih da se jave u studentsku referadu na e-mail: referada@kif.hr
Studenti koji u predviđenom roku ne iskoriste danu mogućnost naknadnog izbora, biti će raspoređeni na neki od izbornih predmeta na kojima će još biti slobodnih upisnih mjesta nakon 08.10.2018.
 

Izborni predmeti koji se neće otvarati su:

Studij: Kineziologija (integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij)

Predmeti V. semestra koji se ne otvaraju:
- Informatička tehnologija u kineziologiji
- Sport u europskim državama
- Karate
 -Neuromuskularna biomehanička dijagnostika
Predmeti VII. semestra koji se ne otvaraju:
- Strateško programiranje u sportu

Studij: Izobrazba trenera (preddiplomski stručni studij redoviti i izvanredni)

Predmeti V. semestra na smjeru: Sportska rekreacija koji se ne otvaraju:

- Skijaško trčanje

Studij: Izobrazba trenera (spedijalistički diplomski stručni studij)
Predmeti I. i III. semestra koji se ne otvaraju:
- Funkcionalna i biokemijska dijagnostika
- Judo
- Fiziologija vježbanja u ekstremnim uvjetima
- Hrvanje slobodnim i grappling načinom
- Olimpizam
- Strateško planiranje i programiranje
- Primjena sadržaja borilačkih sportova u kondicijskoj pripremi sportaša
- Specifična kondicijska priprema u borilačkim sportovima
- Napredni engleski u sportskoj rekreaciji
- Sportovi u vodi
- Motoričko učenje

Popis obavijesti