Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

svim studentima koji su pri upisu u akademsku 2020./21. godinu izabrali izborni smjer i izborni predmet koji se, zbog malog broja zainteresiranih studenata, neće otvoriti, omogućen je naknadni upis drugog izbornog predmeta (putem Studomata) do utorka, 06.10.2020. godine.

IZBORNI PREDMETI u V. semestru koji se ne otvaraju su:

 • Informatička tehnologija u kineziologiji
 • Neuromuskularna biomehanička dijagnostika
 • Sport u europskim državama
 • Taekwondo  

Ukoliko naknadni upis novog izbornog predmeta putem Studomata (zbog tehničkih ograničenja studomata) neće biti moguć molimo Vas da se javite u Studentsku referadu ili na e-mail: referada@kif.hr

IZBORNI SMJEROVI u VII. semestru koji se ne otvaraju  u akademskoj 2020./21. na studiju KINEZIOLOGIJE su:

 • Kineziologija u edukaciji i Fitnes
 • Kineziologija u edukaciji i Odbojka
 • Kineziologija u edukaciji i Osnovne kineziološke transformacije
 • Kineziologija u edukaciji i Tenis

Studenti koji su upisali navedene smjerove koji se ne otvaraju u akademskoj 2020./21. obvezni su na mail biserka.sindilj@kif.hr poslati Zamolbu za promjenom upisanog smjera. Digitalni zahtjev možete preuzeti ovdje.

Studenti mogu izabrati neki od niže navedenih smjerova:

 • Kineziologija u edukaciji i Hrvanje
 • Kineziologija u edukaciji i Jedrenje
 • Kineziologija u edukaciji i Kajakaštvo
 • Kineziologija u edukaciji i Kineziološka rekreacija
 • Kineziologija u edukaciji i Kineziterapija
 • Kineziologija u edukaciji i Kondicijska priprema sportaša
 • Kineziologija u edukaciji i Nogomet
 • Kineziologija u edukaciji i Košarka
 • Kineziologija u edukaciji i Ples
 • Kineziologija u edukaciji i Plivanje
 • Kineziologija u edukaciji i Skijanje
 • Kineziologija u edukaciji i Sportski menadžment
Popis obavijesti