Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

KORISNI LINKOVI

Studijski centar za izobrazbu trenera
Studijski centar za izobrazbu trenera


Studijski centar za izobrazbu trenera

erasmus

Obavijesti
Odluka o ukidanju indeksa

Na 6. redovitoj sjednici Fakultetskog vijeća održanoj 10. lipnja o. g. usvojena je Odluka o ukidanju indeksa kao službene studentske isprave na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

 

 

Povijest sporta - upute za polaganje...

Poštovane studentice i studenti, 

temeljem brojnih upita o provedbi ispita iz predmeta Povijest sporta i Povijest tjelovježbe i sporta na redovitom i izvanrednom stručnom studiju za izobrazbu trenera (SCIT i RSCIT) donosimo upute kako pristupiti ispitu iz navedenih predmeta. Iako je 16. travnja objavljena Odluka prema kojoj je razvidno kako će se ispiti održavati prema objavljenim ispitnim rokovima ali...

Sukladno odluci Fakultetskog vijeća Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu o

d 14. travnja 2020. g. o načinu provođenja polaganja ispita i ostalih načina vrednovanja ishoda učenja u ljetnom semestru akademske 2019/20. godine na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, ispiti na predmetu Kvantitativne metode i predmetu Osnove statistike i kineziometrije provodit će se na sljedeći način:

 1. Ispiti pred povjerenstvom (komisijski ispiti) do daljnjeg se neće održavati.
 2. Ispitni rokovi iz ožujka i travnja 2020 g. neće se zaključavati do kraja lipnja.
 3. Studenti koji su putem Studomata prijavili polaganje ispita iz predmeta Kvantitativne metode i Osnove statistike i kineziometrije za ispitni rok u ožujku i travnju te studenti koji na ispite izlaze putem prijavnice, a ranije su položili pismeni dio ispita, mogu polagati usmeni dio ispita online putem Microsoft Teams-a utorkom (počevši od 28.4.2020.g) u vremenu od 9.00 do 10.30 sati na sljedeći način:
  • Prijaviti ispit putem e-maila na adresu drazan.dizdar@kif.hr najkasnije 24 sata od održavanja ispita.
  • Ispit će se održati samo ako su u online ispit istovremeno uključena najmanje dva studenta.
  • Na početku usmenog ispita student je dužan identificirati se sa važećom ispravom, a tijekom trajanja usmenog ispita treba imati uključenu kameru.
 4. Pismeni dio ispita do održavati će se na Kineziološkom fakultetu prema objavljenom rasporedu ispitnih rokova (počevši od 5.2020. g.) na način na koji to bude propisano, a o čemu ćemo vas naknadno izvijestiti. Ako se od navedenog datuma ispit neće moći održavati u prostorima Kineziološkog fakulteta, o načinu prijave i provedbe online pismenog dijela ispita biti će te naknadno obavješteni.

Prof. dr. sc. Dražan Dizdar

Tijekom jučerašnjeg dana ISVU je izdao nove verzije nekoliko programskih modula i time proširili programsku podršku funkcionalnostima:

- automatizirano slanje obavijesti korisnicima

Automatizirano slanje obavijesti korisnicima služi kako bi razni korisnici sustava (studenti, nastavnici i ISVU koordinatori) bili obaviješteni u trenutku kada se neki njima bitan podatak evidentira u sustavu. Studentima to npr. može biti evidencija ocjene ili promjena obavijesti uz ispitni rok, nastavnicima evidencija termina ispita, koordinatorima promjena ključnih postavki sustava.

Natječaj za izbor sudionika za...

Na temelju članka 16., 17., 32. i 33. Statuta Hrvatske olimpijske akademije (HOA) Broj: 464-367/07 od 27. prosinca 2007. godine, a u skladu s Programom i financijskim planom HOA-e za 2019. godinu i dopisom Međunarodne olimpijske akademije od 24. siječnja 2019., Ref. No.: 22/IK/am, Hrvatska olimpijska akademija raspisuje natječaj za izbor sudionika za odlazak na 59. Međunarodni simpozij za  mlade Međunarodne olimpijske akademije (MOA-e)

Hrvatska olimpijska akademija provodi natječaj za izbor sudionika za 59. Međunarodni simpozij za  mlade Međunarodne olimpijske akademije koji će se održati u Olimpiji (Grčka) od 1. do 15. lipnja 2019. godine. Glavna je tema Simpozija Olimpijska diplomacija: Kako olimpijski sportovi mogu odigrati pozitivnu ulogu u međunarodnoj diplomaciji.

Međunarodni simpozij za mlade održava se već 59 godina i najstarija je obrazovna aktivnost Međunarodne olimpijske akademije. Na Simpoziju se okupljaju studenti s ciljem usvajanja novih znanja i spoznaja o olimpizmu, međusobnog upoznavanja te razmjene iskustva sa studentima iz cijelog svijeta (oko 200 sudionika iz oko 100 zemalja svijeta) o olimpijskom pokretu i njegovim specifičnostima.

Međunarodna olimpijska akademija nalazi se u neposrednoj blizini antičke Olimpije i raspolaže moderno opremljenim prostorima (smještaj u dvokrevetnim klimatiziranim sobama, restoran, konferencijske dvorane, knjižnica) i brojnim športskim sadržajima (nogometno igralište, 25m bazen, atletska staza, košarkaška, odbojkaška i tenis igrališta).

Dodatne informacije o Međunarodnoj olimpijskoj akademiji i 59. Međunarodnom simpoziju za  mlade možete pronaći na www.ioa.org.gr

 

 

I UVJETI NATJEČAJA

         

 1. Na natječaj se mogu javiti svi redoviti studenti i studentice kinezioloških fakulteta u Republici Hrvatskoj (studenti integriranog preddiplomskog i diplomskog studija kao i studenti poslijediplomskog studija), studentice i studenti fakulteta društveno-humanističkog usmjerenja te studenti navedenih fakulteta koje predlažu nacionalni športski savezi. Svi kandidati moraju biti  u dobi od 20 do 35 godina.
 2. Svi kandidati moraju tečno govoriti engleski, francuski ili grčki jezik (službeni jezici Međunarodne olimpijske akademije), tj. imati dovoljnu razinu znanja jednog od navedenih jezika kako bi mogli pratiti predavanja i sudjelovati u diskusijama (u slučaju da kandidati nemaju dovoljnu razinu znanja jednog od navedenih jezika organizator zadržava pravo zabraniti njihovo sudjelovanje u bilo kojem trenutku trajanja simpozija).
 3. Kandidati koji se natječu moraju pokazati interes za olimpizam i dodatno obrazovanje u tom području.
 4. Kandidati koji se natječu prilažu slijedeće dokumente:
 • kratki životopis,
 • molbu s osnovnim podacima o kandidatu i kontaktima (adresa, telefon, e-mail, OIB),
 • fotografiju (kao za putovnicu) u elektroničkom obliku,
 • ovjereni prijepis svih ocjena na studiju,
 • potvrdu fakulteta o statusu studenta u akademskoj 2019./2020. godini,
 • fotokopiju prve stranice indeksa,
 • pisano obrazloženje razloga zbog kojih se javljaju na natječaj kao dokaz posebnog interesa za olimpizam i olimpijski pokret (maksimalni opseg 2 kartice teksta).

 

 1. Sve troškove puta i smještaja (zrakoplovna karta Zagreb-Atena-Zagreb, tri noćenja u Ateni i deset noćenja u Olimpiji te svi obroci i dodatni prijevoz Atena-Olimpija-Atena kao i trošak sudjelovanja) snositi će Međunarodna olimpijska akademija, Olimpijska solidarnost Međunarodnog olimpijskog odbora i Hrvatska olimpijska akademija. Izabrani kandidati ostvaruju i pravo na umanjenu dnevnicu u visini od 12 eura koju će isplatiti Hrvatska olimpijska akademija prije polaska na put.
 2. Izabrani kandidati moraju po povratku iz Olimpije podnijeti kratko pisano izvješće o sudjelovanju i biti spremni uključiti se u aktivnosti Hrvatske olimpijske akademije i Hrvatskog olimpijskog odbora sličnog karaktera (obrazovne akcije, seminari i sl.) te se u skladu s mogućnostima i interesu nastaviti dalje obrazovati o olimpijskom pokretu i olimpizmu.
 3. Prednost će imati kandidati s višim prosjekom ocjena, kandidati koji su tijekom studija postigli veći uspjeh iz predmeta Povijest sporta, kandidati koji su tijekom studija upisali Olimpizam kao izborni predmet, te kandidati koji se aktivno bave športom.
 4. S kandidatima koji uđu u uži izbor, ako bude potrebe, obavit će se razgovor.
 5. Na natječaju  će biti  izabrano dvoje kandidata.
 6. Svi kandidati biti će obaviješteni o rezultatima izbora.
 7. Okvirni plan puta:
 • Dolazak u Atenu (zrakoplovom iz Zagreba):    1. lipnja 2019.
 • Svečano otvorenje simpozija (u Ateni):             2. lipnja 2019.
 • Odlazak u Olimpiju (autobusom)                        3. lipnja 2019.
 • Rad simpozija (Olimpija):                                    4. – 13. lipnja 2019.
 • Povratak u Atenu (autobusom):                          14. lipnja 2019.
 • Odlazak iz Atene (zrakoplovom za Zagreb):    15. lipnja 2019.     
 
II          P O D N O Š E NJ E   M O L B I

 

Kandidati podnose molbe s traženom dokumentacijom osobno ili poštom.

Molbe se dostavljaju do 15.02. 2019. godine u Hrvatsku olimpijsku akademiju, Trg Krešimira Ćosića 11, Zagreb, radnim danom od 09.00 do 15.00 sati.

Poštom se molbe šalju na adresu: Hrvatska olimpijska akademija, n/r Ana Popovčić, Trg Krešimira Ćosića 11, 10000 Zagreb.

Rješavanje molbi obavit će se do 22. 2. 2019. godine, a rezultati Natječaja biti će objavljeni na oglasnoj ploči i internetskim stranicama Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (www.kif.hr), Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Splitu (www.kifst.hr), Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (https://www.foozos.hr) te Hrvatskog olimpijskog odbora (www.hoo.hr).

 

III       K O N T A K T

Za sve dodatne informacije i kontakt, vezano uz Natječaj, slobodni ste se obratiti gospođi Ani Popovčić (Hrvatska olimpijska akademija).

e-mail:  ana.popovcic@hoo.hr        

telefon: 01/3650 595

 

 Ravnatelj

Hrvatske olimpijske akademije

doc. dr. sc. Saša Ceraj

 

 

Popis obavijesti
Repozitorij