Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

javna nabava

Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu je objavio Poziv na dostavu ponuda za organizaciju MEĐUNARODNE KONFERENCIJE O KINEZIOLOGIJI, OPATIJA 13.5. - 17.5.2020. GODINE.

Ponude se zaprimaju zaključno do 5. studenog 2019.g. do 12:00 sati.

Dokumentaciju možete preuzeti niže u izborniku.

Popis obavijesti
Dokumentacija za nadmetanje