Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

Zavod za kineziološku antropologiju i metodologiju

Predstojnica zavoda: doc. dr. sc. Marija Rakovac

Zamjenik predstojnice:

Znanstveni i nastavni rad Zavoda za kineziološku antropologiju i metodologiju usmjeren je temeljnim i primijenjenim biomedicinsko-antropološkim (anatomija, fiziologija, biološka kinantropologija, sportska medicina i higijena) i društveno-humanističkom znanostima (psihologija, sociologija), te metodološkom aspektu (kvantitativne metode) u kineziološkom kontekstu. U okviru zavoda formiraju se katedre kao uže ustrojbene jedinice nastavnog i znanstvenoistraživačkog rada na Fakultetu. Zavod za kineziološku antropologiju i metodologiju čine:

 

KATEDRA ZA MEDICINU SPORTA I VJEŽBANJA

Voditeljica katedre: prof. dr. sc. Branka Matković 

KATEDRA ZA KINEZIOLOŠKU PSIHOLOGIJU, SOCIOLOGIJU I METODOLOGIJU

Voditeljica katedre: izv. prof. dr. sc. Renata Barić

 

Zavod čine nastavnici, suradnici i znanstveni novaci znanstvenih disciplina koje su uključene u zavod, kao i izvannastavni djelatnici koji rade na poslovima vezanima neposredno uz djelatnost pojedinog zavoda.


Obavijesti | Pozivi na sjednice zavoda
Zapisnici sjednica zavoda
Repozitorij je prazan
Djelatnici i vanjski suradnici na zavodu za kineziološku antropologiju i metodologiju

Redoviti profesor u trajnom zvanju

prof. dr. sc. Dražan Dizdar

  Email   131   +38513658731

prof. dr. sc. Branka Matković

  Email    

prof. dr. sc. Marjeta Mišigoj-Duraković

  Email     +38513568613

prof. dr. sc. Lana Ružić

  Email     +38513658692

Redoviti profesor

prof. dr. sc. Saša Janković

  Email    

Izvanredni profesor

izv. prof. dr. sc. Renata Barić

  Email   141  

izv. prof. dr. sc. Davor Šentija

  Email     3658612

Docent

doc. dr. sc. Sunčica Bartoluci

  Email   141/1   +38513658608

doc. dr. sc. Marija Rakovac

  Email   31   +38513658651

doc. dr. sc. Maroje Sorić

  Email     +38513658744

Asistent

Sonja Krnjeta Ivanović, prof.

  Email    

Rebeka Prosoli, mag. psych.

  Email   137  

Stručni suradnik

dr. sc. Darko Katović

  Email    

Poslijedoktorand

dr. sc. Antonela Devrnja

  Email    

OSTALI

Olgica Novak

  Email     3658-745

Redoviti profesor u trajnom zvanju

prof. dr. sc. Jure Zovko

  Email    

Redoviti profesor

prof. dr. sc. Ksenija Bosnar

  Email    

prof. dr. sc. Gordana Keresteš

  Email    

prof. dr. sc. Miljenko Marušić

  Email    

Izvanredni profesor

izv. prof. dr. sc. Zdravko Babić

  Email    

izv. prof. dr. sc. Miroslav Harjaček

  Email    

izv. prof. dr. sc. Mirjana Ivančić-Košuta

  Email    

izv. prof. dr. sc. Milivoj Jovančević

  Email    

Docent

doc. dr. sc. Maja Cigrovski Berković

  Email    

doc. dr. sc. Zrinka Greblo Jurakić

  Email    

doc. dr. sc. Frane Grubišić

  Email    

doc. dr. sc. Bojana Knežević

  Email    

doc. dr. sc. Marko Mustapić

     

doc. dr. sc. Nikša Sviličić

  Email    

Predavač

Janko Babić, pred.

  Email    

Iva Ivanković, pred.

  Email    

Asistent

Boris Balent

  Email    

Domagoj Jakovac, dr.stom.

  Email    

Stručni suradnik

Mirta Blažev, mag. psych.

     

Divna Blažev, mag. psych.

     

Frane Bukvić, dr. med.

  Email    

Tomislav Busch, prof.

  Email    

Matea Crnjak, mag.cin.

  Email    

Boris Deković, mag. psych.

  Email    

Tvrtko Dumančić, mag. psych.

  Email    

dr. sc. Lejla Duraković

  Email    

mr. sc. Višnja Fortuna

  Email    

Nikolina Friščić, dr. med.

  Email    

mr. sc. Marija Gabelica Šupljika

  Email    

Helena Gmaz, dr. med.

  Email    

Josip Hadži-Boškov, mag. nutr.

  Email    

Ivana Herceg, mag. psych.

  Email    

Ana Ilić, mag. nutr.

  Email    

Jakov Ivković, univ. mag. med.

  Email    

Ivana Jakupčević Marinković, prof.

  Email    

Matea Karlović, mag. psych.

     

dr. sc. Ruža Karlović

     

Jelena Kolar, dipl.nov.

  Email    

Ivana Kutle, prof.

  Email    

Marko Marelić, mag. soc.

     

dr. sc. Damir Markuš

  Email    

Katarina Martinović, mag. psych.

  Email    

Mia Masnjak, mag. psych.

  Email    

Tomislav Matijevac, mag.cin.

  Email    

Andro Matković, dr. med.

  Email    

dr. sc. Doris Matošić

  Email    

Marko Meštrov, dr. med.

  Email    

dr. sc. Sandra Morović

  Email    

Stanislav Peharec

  Email    

Mirna Radojičić, prof.

  Email    

Eduard Rod, dr. med.

  Email    

Ana Staničić, prof.

  Email    

dr. sc. Ivan Škoro

     

Sandra Šućurović, mag. psych.

  Email    

Martina Trboglav, prof.

  Email    

Ana Vlah, mag. educ. art. orator.

     

dr. sc. Goran Vrgoč

  Email    

Nikolina Vučemilo, prof.

  Email    

Dino Vukušić, mag. soc.

     

Naslovni predavač

Mandica Vidović, pred.

  Email    

Naslovni izvanredni profesor

dr. sc. Benjamin Perasović, izv. prof.

  Email    

dr. sc. Leo Rafolt, izv. prof.

  Email    

dr. sc. Zoran Zoričić, izv. prof.

  Email    

Naslovni docent

doc. dr. sc. Boris Božić

  Email    

doc. dr. sc. Željko Pedišić

  Email     +38513658732

doc. dr. sc. Ivan Radman

  Email     +385 (0)1 3658 132

doc. dr. sc. Snježana Schuster

  Email    

doc. dr. sc. Zvonimir Šatalić

  Email    

Naslovni redoviti profesor

dr. sc. Jasenka Mršić-Pelčić, prof.

  Email    

dr. sc. Dinko Vitezić, prof.

  Email