Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

Fakultetsko vijeće Kineziološkog fakulteta na 7. redovitoj sjednici održanoj 30. svibnja 2017. godine, usvojilo je Smjernice unaprjeđenja kvalitete studija kineziologije i studija izobrazbe trenera i na 8. redovitoj sjednici održanoj 13. srpnja 2017.g., usvojilo je Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o studiranju na integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju kineziologije.


Usvajanjem ovog Pravilnika i Smjernica doneseno je više mjera u smislu daljnjeg unaprjeđenja kvalitete nastavnog procesa koji između ostalog omogućava studentima upisivanje značajno većeg broja ECTS bodova pri upisu viših godina studija s primarnim ciljem da se vrijeme završetka studija značajno smanji.


U cilju pojašnjenja izmjena Pravilnika i usvojenih Smjernica pozivamo sve zainteresirane, a posebno studente koji upisuju više godine studija da dođu na sastanak u ponedjeljak, 18. rujna 2017. godine u 11.00 sati u Veliki amfiteatar, gdje će na postavljena pitanja odgovarati Prodekan za nastavu i studente izv.prof.dr.sc. Mario Baić, doc.dr.sc. Maja Horvatin i Stipe Gorenjak, ISVU koordinator.
 

Uvedene su sljedeće promjene:

1. Model upisa godine prema preduvjetima
Predmete pojedine godine student upisuje u dvije faze: u jesenskom upisnom roku (u 9. mjesecu) upisuje predmete zimskog semestra, a u 2. mjesecu predmete ljetnog semestra.
Nastavna godina koju student upisuje i način upisa računaju se na temelju osvojenih ECTS bodova u prethodnoj nastavnoj godini/godinama.
Za redoviti upis sljedeće nastavne godine student u prethodnoj godini treba osvojiti minimalno 50 ECTS bodova.
Za upis predmeta pojedinog semestra redoviti student mora ispuniti kvotu upisa koja se definira u obliku najmanje 25, a najviše 35 ECTS bodova koje student može zadužiti u pojedinom semestru sukladno studijskom programu, dok je kvota za izvanredne studente u jednom semestru najmanje 15, a najviše 35 ECTS bodova. U kvotu upisa ubrajaju se i svi oni predmeti koje student u prethodnoj akademskoj godini nije položio.
Iznimno, redoviti student može upisati i manje od 25 ECTS bodova semestralno, ukoliko nije stekao preduvjete za upis dovoljno broja predmeta.
Student gubi pravo studiranja na studijskom programu koji je upisao, ukoliko u dvije uzastopne akademske godine ne ostvari minimalno 35 ECTS bodova.
Redoviti studenti, sukladno programskim ugovorima MZO i Svučilišta, koji studiraju više od 4 akademske godine (za preddiplomski stručni studij Izobrazba trenera) plaćaju punu školarinu, neovisno o broju položenih ispita u prethodnoj godini.
 

2. Status iznimno uspješnog studenta
Status iznimno uspješnog studenta stječe student koji redovito ispunjava svoje obveze, u roku polaže sve predmete propisane nastavnim planom i programom te kojemu je težinska prosječna ocjena svih položenih predmeta jednaka ili veća od 4,50, kao i kategorizirani sportaši I. i II. kategorije kojima je težinska prosječna ocjena svih položenih predmeta jednaka ili veća od 4,00.
Odlukom Povjerenstva za nastavu i studente, studentu koji dobije status iznimno uspješnog studenta, moguće je odobriti upis predmeta unutar pojedinog semestra koji zajedno nose više od 35 ECTS bodova (ali ne više od 60), u svrhu bržeg i uspješnijeg završetka studija i/ili stjecanje šireg obrazovanja


3. Upis dodatnog izbornog predmeta
Studentu koji redovito ispunjava svoje obveze te koji u roku polaže sve predmete propisane nastavnim programom, a nema status iznimno uspješnog studenta omogućava se upis dodatnog izbornog predmeta (navedeno se ne odnosi na izvanredne studente)


4. Odjava ispita
Studentima se omogućuje odjava ispita do 2 dana prije ispitnog roka definiranog na studomatu, a svi oni koji se odjavljuju nakon toga roka morat će platiti naknadu za troškove naknadne odjave ispita, osim u opravdanim slučajevima.


5. Ponovni upis predmeta
Student koji zbog pada pred ispitnim povjerenstvom pojedini predmet mora ponovno upisati, obvezan se u prvom tjednu nastave (u kojem se taj predmet sluša) javiti predmetnom nastavniku kako bi definirao svoje obveze.

Potpuni tekst izmjena Pravilnika i Smjernica možete pronaći na dole navedenim linkovima: Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o studiranju na integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju kineziologije i Smjernice unaprjeđenja kvalitete studija kineziologije i studija izobrazbe trenera.

Popis obavijesti