Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

Obavijesti za redovite studente preddiplomskog stručnog studija Izobrazbe trenera

Ovim putem Vas obavještavamo da će se zbog službene odsutnosti porfesora ispitni rok zakazan za 28.6.2018. godine održati 3.7.2018. godine u 17:00 sati.

Promjena ispitnih termina kod prof.dr.sc. Hrvoja Sertića kako slijedi:

13.6. NA 15.6. u 13.00 sati / SVI PREDMETI SCIT-a nositelja H.Sertića/

27.6. NA 2.7. u 16.00 sati  / SVI PREDMETI SCIT-a nositelja H.Sertića/

28.06. NA 3.7. u 16.00 sati /JUDO TEORIJA/

28.06. NA 2.7. u 16.30 sati /STRELJAŠTVO TEORIJA/

Također, konzultacije u terminima 13., 20., 27. lipnja 2018. srijedom neće se održavati  zbog službene odsutnosti nastavnika.

Prvo mjesto u kros triatlonu na...

Dorina Crnčan, studentica prve godine Kineziološkog fakulteta u Zagrebu, osvojila je prvo mjesto na vrlo jakom Međunarodnom natjecanju u kros triatlonu koje se održalo 20.05.2018. u Kragujevcu, Srbija. U kategoriji Elite žene u kojoj su nastupile natjecateljice iz Srbije, Rumunjske, Makedonije i Hrvatske uvjerljivo je slavila ispred dvije domaće natjecateljice.

Na istom natjecanju, u muškoj kategoriji, nastupio je i naš student Eugen Popović koji je u Elite kategoriji zauzeo odlično 6 mjesto.

Dorina i Eugen članovi su Triatlon kluba Maksimir iz Zagreba. Bravo!

Ovjera upisa studenata u više godine studija Izobrazbe trenera (preddiplomski (PSSIT) izvanredni i specijalistički diplomski (SDSSIT) stručni studij izvanredni traju od 25.10.2017 do 17.11.2017. godine. Ovjera upisa akademske godine 2017. / 18. u studentskoj referadi vršit će se prema rasporedu.

Prilikom ovjere upisa student je obvezan ponijeti:

  1. Indeks;
  2. osobnu iskaznicu (na uvid ukoliko je došlo do promjene osobnih podataka (ime i prezime, adrese prebivališta i drugih osobnih podataka);
  3. potvrdu o izvršenoj uplati troškova upisa;
  4. potvrdu o uplati jednokratno utvrđenog iznosa participacije (školarine) za troškove studija u ak. 2017. / 18. godini (studenti koji se odluče plaćati utvrđenu školarinu za troškove studija u ak. 2017. / 18. godini u ratama prilikom ovjere upisa dužni su donijeti sa sobom kopiju uplatnice o izvršenoj uplati I. rate školarine i priložiti BJANKO ZADUŽNICU, kao sredstvo osiguranja naplate, ovjerenu kod javnog bilježnika.)

Kod ovjere upisa studenti potpisuju ugovor o plaćanju participacije (školarine) za troškove studija u ak. 2017. / 18. godini.

Izvanredni studenti Izobrazbe trenera (preddiplomski (PSSIT) i specijalistički diplomski (SDSSIT) stručni studij plaćaju Fakultetu, utvrđeni iznos participacije (školarine) za ak. godinu 2017./18. godini.


OPIS PLAĆANJA PARTICIPACIJA ŠKOLARINE – IZVANREDNI STUDENTI - Izobrazbe trenera preddiplomski (PSSIT) u iznosu od 11.000,00 kn i specijalistički diplomski (SDSSIT) stručni studij u iznosu od 9.000,00 kn :
• IBAN Fakulteta: HR76 2500 0091 1012 3280 5,
• model: 67,
• poziv na broj primatelja: svoj OIB - oznaka studija - 17broj rate,
• šifra namjene: STDY,
• opis plaćanja: participacija školarine
 

SVI izvanredni studenti Izobrazbe trenera (preddiplomski (PSSIT), kao i svi studenti Izobrazbe trenera (specijalistički diplomski (SDSSIT) stručni studij plaćaju naknadu za troškove upisa u iznosu od 100,00 kn. Participacija školarine i naknada za troškove upisa plaćaju se na 2 odvojene uplatnice sa različitim pozivom na broj:


OPIS PLAĆANJA NAKNADA ZA TROŠKOVE UPISA u iznosu od 100,00 kn – (Izobrazbe trenera preddiplomski (PSSIT)):
• IBAN Fakulteta: HR76 2500 0091 1012 3280 5,
• model: HR69,
• poziv na broj primatelja: 30120-OIB STUDENTA PLATITELJA,
• šifra namjene: STDY,
• opis plaćanja: troškovi upisa.


NAPOMENA:
Kod upisa studijske godine u ak. godini 2017. /18. svi studenti Izobrazbe trenera (preddiplomski (PSSIT) i specijalistički diplomski (SDSSIT) stručni studij koji su obvezni plaćati utvrđeni iznos participacije (školarine) za troškove studija u ak. 2017./18. godini dužni su sa Fakultetom sklopiti ugovor o plaćanju participacije (školarine) za troškove studija u ak. 2017./18. godini.


SVI Studenti obvezni su prije termina ovjere upisa godine imati evidentiranu uplatu jednokratno utvrđeni iznos participacije (školarine) za troškove studija u ak. 2017./18. godini.


Utvrđeni iznos participacije (školarine) za troškove studija u ak. 2017./18. godini studenti mogu uplatiti i kroz najviše 4 jednake rate, i to:
- prvu ratu prije termina ovjere upisa ak. 2017./18. godine
- drugu ratu najkasnije do 15.1.2018.
- treću ratu najkasnije do 1.3.2018.
- četvrtu ratu najkasnije do 1.6.2018.


Studenti koji se odluče plaćati utvrđenu školarinu za troškove studija u ak. 2017./18. godini u ratama prilikom upisa (ovjere indeksa) / potpisivanja ugovora dužni su donijeti sa sobom kopiju uplatnice o izvršenoj uplati I. rate školarine i priložiti BJANKO ZADUŽNICU, kao sredstvo osiguranja naplate, ovjerenu kod javnog bilježnika.
Bjanko Zadužnica mora glasiti na maksimalni iznos do 10.000,00 kn.
Svi studenti koji nisu zaposleni, kod ovjere bjanko Zadužnice kod javnog bilježnika u zadužnici obvezno navode jamca (jamca platca) koji je zaposlen.
Nerealiziranu Zadužnicu Fakultet će vratiti studentu (izdavatelju) završetkom studija.


MOLE SE STUDENTI DA SE PRIDRŽAVAJU UPUTA ZA PLAĆANJE (ISPRAVAN MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA) JER U PROTIVNOM NEĆEMO BITI U MOGUĆNOSTI EVIDENTIRATI UPLATE ŠKOLARINA NA STUDOMATU !!!

Popis obavijesti
Obrane završnih ispita