Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

Studentica doktorskog studija Slavica Žeger, mag.cin. javno će dana 31. ožujka 2017. godine, s početkom u 14,00 sati u vijećnici Fakulteta braniti projekt doktorskog rada pod naslovom PREFERENCIJE GENERACIJE Y I BABY BOOMERSA PREMA SUVREMENOJ TEHNOLOGIJI I AKTIVNOSTIMA U SLOBODNOM VREMENU NA PODRUČJU EUROPE. Detaljnije o obrani možete pronaći u priloženoj obavijesti.  Projekt doktorskog rada.

Popis obavijesti