Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

Repozitorij
Objavljeni natječaji za zapošljavanje

Ovim putem obavještavamo kandidate da se na natječaj za Radno mjesto I. vrste / Stručni suradnik za financijske i računovodstvene poslove u Odjelu za financijsko-računovodstvene poslove Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, objavljen dana 14. studenog 2018. g. u Narodnim novinama br. 100/2018 te na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, prijavilo ukupno 15-ero kandidata.

Uvidom u pristiglu dokumentaciju prijavljenih kandidata utvrđeno je da formalne uvjete predmetnog natječaja zadovoljavaju svi prijavljeni kandidati koji su u daljnjem tijeku postupka pozvani na pisanu provjeru poznavanja područja računovodstvenog poslovanja proračunskih korisnika, a kojoj se odazvalo njih 5-ero. S obzirom da se ostali kandidati nisu odazvali pozivu na pisanu provjeru, smatra se da su isti kandidati, sukladno propozicijama natječaja, odustali od daljnjeg tijeka postupka.

Pitanja na pisanoj provjeri bila su bodovana, a uvjet za ulazak u daljnji tijek natječajnog postupka bilo je ostvarenih minimalno 70% bodova koje je, u konačnici, ostvarila jedna kandidatkinja s kojom je potom obavljen i informativni razgovor.

Temeljem pisane provjere stručnih znanja te dojma stečenog tijekom razgovora, u provedenom natječajnom postupku izabrana je Ines Harapin koja u najvećoj mjeri odgovara potrebama predmetnog radnog mjesta.

Zahvaljujemo kandidatima na njihovim prijavama.

Natječaji