Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

Obavijesti
Preliminarni program konferencije...

Na sljedećem linku je finalni Program konferencije Motorička znanja djece, koja će se održati 31. kolovoza, 2018. godine na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu od 9:00 do 18:10.