Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

Kotizacija

Kotizacija za sudjelovanje na konferenciji iznosi 200 kn, a za studente 100 kn.

Kotizaciju možete uplatiti na račun HR7625000091101232805 model HR00 poziv na broj 153-2018.

Za uplate iz inozemstva koristite i sljedeće podatke Swift broj: HAABHR22,  Addiko bank Hrvatska, 10000 Zagreb, Slavonska avenija 6.

Kotizaciju je potrebno uplatiti do 20. kolovoza, 2018. godine, a potvrdu poslati na email motoricki.razvoj@kif.hr.

Svaki sudionik konferencije koji uplatiti kotizaciju dobiva Zbornik radova “Motorička znanja djece” i radne materijale. Pauza za kavu i ručak uključeni. Napomena: Jedan objavljeni rad = jedna kotizacija.