Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

Repozitorij

Obavijesti

Nastavno na natječaj za izbor jedne osobe u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktorand u području društvenih znanosti, znanstveno polje kineziologije za rad na projektu „Croatian physical activity in adolescence longitudinal study (CRO-PALS)“  Hrvatske zaklade za znanost, objavljen dana 29. rujna 2017.g. u broju 97 Narodnih novina, portalu Euraxess, Večernjem listu te mrežnim stranicama Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, ovim putem obavještavamo kandidate da je, sukladno odredbama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i predmetnom natječaju, Odlukom Fakultetskog vijeća od 21. prosinca 2017.g., na prijedlog imenovanog Stručnog povjerenstva, u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktorand na navedenom projektu izabran dr. sc. Ivan Radman.

Imenovani kandidat, uz ispunjavanje svih zakonskih i dopunskih uvjeta Kineziološkog fakulteta, s obzirom na njegov dosadašnji znanstveno-istraživački rad u području kineziologije, iskustvo rada u znanstveno-istraživačkim timovima ostvareno u suradnji s hrvatskim i inozemnim stručnjacima koje je rezultiralo objavljivanjem radova u vrijednim znanstvenim publikacijama, a nadasve i s obzirom na iskazani entuzijazam i veliku motivaciju za daljnjim učenjem i radom na navedenom znanstvenom projektu, po jednoglasnoj ocjeni članova Stručnog povjerenstva i Fakultetskog vijeća neupitno u najvećoj mjeri udovoljava željenom profilu budućeg suradnika – poslijedoktoranda na predmetnom projektu i realnim očekivanjima voditeljice tog projekta.

Zahvaljujemo kandidatima na njihovim prijavama.

Natječaji
Repozitorij
Repozitorij je prazan
Repozitorij
Repozitorij je prazan