Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

javna nabava
Obavijesti

Fakultetsko vijeće Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na svojoj 2 redovitoj sjednici održanoj 8.12.2016. godine usvojilo je Plan nabave roba, radova i usluga za 2017. godinu.

 

Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu objavljuje izmjene i dopune Plana nabave roba, radova i usluga za 2016. godinu usvojene na 10. redovitoj sjednici Fakultetskog vijeća održanoj 22. rujna 2016. godine.

Temeljem zaključka Vlade Republike Hrvatske (N.N. br. 32 od 18. ožujka 2011. godine) objavljujemo Pregled ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja za 2010., 2011. ,2012. ,2013., 2014. , 2015. i 2016. godinu.

Dokumentacija za nadmetanje