Raspored 2015./16. - 1. godina
Raspored 2015./16. - 2. godina
Raspored 2015./16. - 3. godina
Raspored 2015./16. - 4. godina
Raspored 2014./15. - 5. godina
Time table 2014./15.
Raspored po dvoranama
Raspored po predavaonicama
Raspored studenta po grupama (sve godine)
Tražilica
copyright © 2007-2011 KIF - Kineziološki fakultet - Sveučilište u Zagrebu