O djelatniku

doc. dr. sc. Dario Škegro

Zvanje: docent

Funkcija: Koordinator II. godine studija

Konzultacije:

Petkom u 15:00 sati ili na mail dario.skegro@kif.hr 

Telefon:
01 3658 656
Telefon kućni:
1656
URL službenih stranica na Webu:
Zavod/služba :
Zavod za opću i primijenjenu kineziologiju
Godina diplomiranja:
2006
Godina doktoriranja:
2013
Na zavodu od:
2007

Nastava

sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski

stručni specijalistički diplomski

stručni preddiplomski

Životopis

     Dario Škegro rođen je 10. lipnja 1981. godine u Ljubuškom, Bosna i Hercegovina, po nacionalnosti Hrvat, oženjen, otac jednog djeteta. Osnovnoškolsko i srednjoškolsko obrazovanje završio je u istom gradu. Na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirao je akademske 2005./2006. Iste godine upisuje poslijediplomski doktorski studij na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu kojeg završava 2013. godine obranom doktorske disertacije pod naslovom "Vrednovanje različitih vrsta napada u košarkaškoj igri temeljem njihova početka, ishoda, trajanja i broja dodavanja".

Tijekom srednje škole aktivbno se bavi košarkom nastupajući za HKK Brotnjo iz Čitluka, Bosna i Hercegovina, dok se za vrijeme studija aktivno se bavi skokom u vis u za AK Dinamo Zrinjevac, tijekom čega bilježi treće mjesto na Prvenstvu Hrvatske 2002. godine te nastup za Hrvatsku reprezentaciju temeljem rezultata sezone (207 cm). Za vrijeme studija bio je aktivni član Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu čiji je predsjednik bio 2008. godine. Kao studentski predstavnik bio je član Senata Sveučilišta u Zagrebu te različitih tijela na razini fakulteta, Sveučilišta i Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa. Bio je aktivni sudionik radne skupine za izradu Zakona o pravima redovitih studenata rezultat čega je aktualni Zakon o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama. U akademskoj godini 2012/2013 član je Odbora za upravljanje kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu kao predstavnik studenata poslijediplomskih studija. Također, aktivni je član Radne skupine znanstvenih novaka Sveučilišta u Zagrebu. Od 2010. do 2012. godine obnašao je dužnost studenta pomoćnika prorektorice za istraživanje i tehnologiju na Sveučilištu u Zagrebu.

     Bio je zaposlen u Hrvatskom školskom športskom savezu od travnja 2007. godine do prosinca iste godine kada se zapošljava na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu kao znanstveni novak/asistent na projektu „Evaluacija metoda za procjenu stvarne kvalitete sportaša“ te od 2010 na projektu „Programiranje transformacijskih postupaka za razvoj kondicijskih obilježja“ i na predmetu Povijest sporta. Osim na predmetu Povijest sporta na Integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju kineziologije sudjeluje u nastavi i na Povijesti tjelovježbe i sporta na redovitom i izvanrednom studiju za izobrazbu trenera kao i na izbornim predmetima Programiranje u sportu i Sport u europskim državama.  

     Pored redovitih obveza na znanstveno-nastavnom planu tijekom dosadašnjeg rada na fakultetu sudjelovao je i na brojnim projektima od kojih je potrebno izdvojiti sljedeće: koordinator projekta i suautor u izradi dokumenta pod nazivom „Strategija razvoja sporta i tjelesnog vježbanja na Sveučilištu u Zagrebu 2012 – 2020“, član projektnog tima i koautor u izradi projekta „Treneri i stručni poslovi u hrvatskome športu“, član projektnog tima i koautor u izradi dokumenta „Strategija razvoja školskog športa u Republici Hrvatskoj 2009-2014“, sudjelovanje u organizaciji 15-ak znanstveno stručnih skupova i konferencija kao član ili potpredsjednik organizacijskog odbora. Od 2010. godine obnaša dužnost glavnog tajnika Društva diplomiranih kineziologa, sportskih trenera i prijatelja Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

     Bio je aktivan sudionik u nekoliko humanitarnih projekata od kojih je potrebno izdvojiti humanitarnu akciju „Pružimo ruku prijateljstva i ljubavi“ rezultat koje je nabavka 1.300.000,00 kn vrijednog mobilnog mamografa za potrebe prevencijskih pregleda i ranog otkrivanja raka dojke u Bosni i Hercegovini. Potpredsjednik je Hercegovačke lige protiv raka. U slobodno vrijeme bavi se sviranjem klavijatura u blues & rock bandu Dizzy top (www.dizzytop.com.hr).

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.
Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Izabrane publikacije

 1. Bašić, M., Bašić, D., Škegro, D. (2005). Primjena zagrijavanja u sportu. Zagreb: Kondicijski trening, 3(2), 30-36.
 2. Harasin, D., Škegro, D., Čustonja H. (2007). Hrvatski školski športski savez – istraživanja i razvojni projekti. Kondicijski trening, 5(2), 54-58.
 3. Škegro, D. (2007). Dugoročni trening skočnosti kod djece i mladih sportaša. U D. Milanović, I. Jukić, S. Šimek (ur.), Zbornik radova konferencije „Kondicijska priprema sportaša“, Zagreb, 2007 (str. 118 – 120). Zagreb: Udruga kondicijskih trenera i Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
 4. Čustonja, Z., Škegro, D., Popovčić, A.  (2008). Razvoj metoda treninga jakosti kroz povijest. Kondicijski trening, 6(2), 70-76.
 5. Škegro, D., Harasin, D., Čustonja, Z. (2008). Sustavi treninga s teretom. U I. Jukić, C. Gregov (ur.), Zbornik radova konferencije „Kondicijska priprema sportaša“, Zagreb, 2008 (str. 179 – 182). Zagreb: Udruga kondicijskih trenera i Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
 6. Škegro, D., Milanović, D., Čustonja, H. (2007). Analiza razvoja najboljih rezultata u skoku u vis na Olimpijskim igrama. U N. Smajlović (ur.), Zbornik naučnih i stručnih radova 2. međunarodnog simpozija „Nove tehnologije u sportu“, Sarajevo, 2007 (str. 117-121). Sarajevo: Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu
 7. Čustonja, Z., Škegro, D., Popovčić, A. (2008). Doprinos Mire Mihovilovića razvoju kineziološke rekreacije u Hrvatskoj. U M. Andrijašević (ur.), Zbornik radova međunarodne znanstveno-stručne konferencije „Kineziološka rekreacija i kvaliteta života“, Zagreb, 2008 (str. 436-449). Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
 8. Škegro, D., Dujić, I. (2008). Olympism in Croatia 1894 – 1912. U D. Milanović, F. Prot (ur.), Zbornik radova „International scientific conference on Kinesiology“, Zagreb, 2008 (str. 313 – 316). Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 9. Škegro, D., Grgić, Z. (2008). Book collection fundus in Croatian Sport Museum. U D. Milanović, F. Prot (ur.), Zbornik radova „International scientific conference on Kinesiology“, Zagreb 2008 (str. 316 – 319). Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 10. Škegro, D., Čustonja, Z., Milanović, D. (2009). Sport kao sadržaj slobodnog vremena djece i mladih. U. M. Andrijašević (ur.), Zbornik radova konferencije „Upravljanje slobodnim vremenom sadržajima sporta i rekreacije“, Zagreb, 2008 (str. 15 – 25). Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
 11. Čustonja, Z.,  Škegro, D. (2009). Razvoj metoda treninga izdržljivosti. U I. Jukić, D. Milanović, C. Gregov, S. Šalaj (ur.), Zbornik radova konferencije  „Kondicijska priprema sportaša“, Zagreb, 2009 (str. 15 – 20). Zagreb: Udruga kondicijskih trenera Hrvatske i Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
 12. Milanović, D., Čustonja, Z., Neljak, B., Harasin, D., Halamek, Z., Čustonja, H., Škegro, D. (2009). Strategija razvoja školskog sporta u Republici Hrvatskoj 2009. – 2014. Zagreb: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, Hrvatski školski športski savez (KNJIGA)
 13. Čustonja, Z., Škegro, D. (2010). Razvoj metoda treninga brzine i pliometrije. U I. Jukić, C. Gregov, S. Šalaj, L. Milanović, T. Trošt-Bobić (ur.), Zbornik radova konferencije „Kondicijska priprema sportaša“, Zagreb, 2010 (str. 119 – 126). Zagreb: Udruga kondicijskih trenera Hrvatske, Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
 14. Škegro, D., Milanović, D., Čustonja, Z. (2010). Kineziološki sadržaji u školskom sportu. U M. Andrijašević, D. Jurakić (ur.), Zbornik radova konferencije „Kineziološki sadržaji i društveni život mladih“, Zagreb, 2010 (str. 33 – 40). Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 15. Blagus, A., Škegro, D., Milanović, M. (2010). Primjena rezultata testiranja za određivanje smjernica individualnog treninga košarkašica. U: Findak, V. (ur.) Zbornik radova 19. ljetne škole kineziologa. Hrvatski kineziološki savez, 22. do 26. lipnja 2010., 228-234
 16. Škegro, D. (2009). Obilježavanje 50. obljetnice Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Kondicijski trening 7(2), 4-6.
 17. Škegro, D., Milanović, D., Čustonja, Z. (2010). Kineziološki sadržaji u školskom sportu. U: Andrijašević, M. i Jurakić, D. (ur.) Zbornik radova međunarodne znanstvene konferencije Kineziološki sadržaji i društveni život mladih. Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagrebački velesajam 27. veljače 2010., 33-40.
 18. Čustonja, Z., Škegro, D. (2010). Razvoj metoda treninga brzine i pliometrije. U: Jukić, I. i sur. (ur.) Zbornik radova 8. godišnje međunarodne konferencije Kondicijska priprema sportaša. Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Udruga kondicijskih trenera Hrvatske, 26. i 27. veljače 2010., 119-126.
 19. Čustonja, Z., Škegro, D. (2011). Attempts to organise and advance education in Croatia in 1861 and 1865 and position of Physical education. In D. Milanović & G. Sporiš (Eds.), Proceedings Book of the 6th International Scientific Conference on Kinesiology, Opatija, 2011 (pp. 383-386). Zagreb: University of Zagreb, Faculty of Kinesiology.
 20. Škegro, D., Dizdar, D., Milanović, D. and Asim Bradić  (2011). Evaluation of basic types of offense in basketball according to its beginning and outcome and the final outcome of the game In D. Milanović & G. Sporiš (Eds.),  Proceedings Book of the 6th International Scientific Conference on Kinesiology, Opatija, 2011 (pp. 565-569). Zagreb: University of Zagreb, Faculty of Kinesiology.
 21. Milanović, D., Čustonja, Z., Škegro, D. (2011). Child abuse in top sport – ethical challenges. JAHR, 2(3):207-217.
 22. Milanović, D., Čustonja, Z. i Škegro, D. (2011). Znanstveni aspekti zlostavljanja djece u sportu. U Z. Šeparović (ur.) Zbornik radova 5. žrtvoslovnog kongresa, Zagreb i Voćin 18. – 20. 06. 2010., str. 305-313. Zagreb: Hrvatsko žrtvoslovno društvo
 23. Škegro, D., Milanović, D. i Sporiš G. (2012). Performance analysis in sport. 4th International scientific conference „Contemporary Kinesiology“ Split,  August  24 – 26, 2012., Faculty of Kinesiology, Unversity of Split, Croatia Proceedings book, 230-239.
 24. Milanović, D., Čustonja, Z. i Škegro, D.  (2012). School sport in Eastern Croatian Counties. U: A. Mašek Tonković (ur.) Zbornik radova 1. Međunarodnog znanstvenog simpozija „Gospodarstvo istočne Hrvatske – jučer, danas, sutra“, Osijek, 17-18 svibnja 2012. str. 289-295.
 25. Čustonja, Z., Milanović, D. i Škegro, D. (2012). Odgojni potencijali sporta. U: M. Andrijašević i D. Jurakić (ur.) zbornik radova međunarodne znanstveno-stručne konferencije „Odgojni i zdravstveni aspekti sporta i rekreacije“, Križevci, 31. ožujak 2012. str. 167-173.
 26. Čustonja, Z. i Škegro, D. (2012). Pitanje odgoja u kineziološkoj literaturi na hrvatskome jeziku u drugoj polovici 19. stoljeća. U: M. Andrijašević i D. Jurakić (ur.) zbornik radova međunarodne znanstveno-stručne konferencije „Odgojni i zdravstveni aspekti sporta i rekreacije“, Križevci, 31. ožujak 2012. str. 409-414.
 27. Škegro, D. i Čustonja, Z. (2012). Povijesni razvoj specifičnog kondicijskog treninga u sportu. U: I. Jukić, C. Gregov, S. Šalaj, L. Milanović i V. Wertheimer (ur.) zbornik radova konferencije „Kondicijska priprema sportaša“, Zagreb, 17. i 18. veljače 2012. str. 117-119.
 28. Milanović, D., Jukić, I., Čustonja, Z. i Škegro, D. (2013). Strategic approach to the development of high-performance sport int he Republic of Croatia. In A. Mašek (Ed.), International scientific symposium – Economy of Eastern Croatia, (pp. 325-338). Osijek: Faculty of Economics, University of J. J. Strossmayer in Osijek.
 29. Škegro, D. and Čustonja, Z. (2013). Analysis of the best women's high jump results in the Olympic Games history. Acta Kinesiologica, 7(1), 66-70.

Profesionalni interesi i članstva

 • Član Hrvatskog društva za povijest sporta
 • Glavni tajnik Društva diplomiranih kineziologa, sportskih trenera i prijatelja Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Povijest zaposlenja

Znanstveni novak/Asistent: 2007. - 2013.

Znanstveni novak/Poslijedoktorand: 2014. -